МЕНЮ

Az EAEK Testület 30. határozata, 21.04.2015. április XNUMX-én, a nem tarifális szabályozás intézkedéseiről

 

A Szerződés 46. cikkével összhangban Euratom (29.05.2014.), valamint a harmadik országokkal kapcsolatos nem tarifális szabályozási intézkedésekről szóló jegyzőkönyv (4. függelék a 37-i EAEU-szerződésről 7. sz. függeléke) 29.05.2014. és XNUMX. pontja alapján az EAEB határozata:

 1. Az EAEU vámterületén vezessék be a következő egységes nem tarifális szabályozási intézkedéseket:
  • az 1. függelék szerinti lista szerinti áruk behozatalának tilalma az EAEU vámterületére és (vagy) kivitele az EAEU vámterületéről;
  • engedélyező eljárás az EAEU vámterületére történő behozatalra és (vagy) az áru kivitele az EAEU vámterületéről az 2.
 2. Határozza meg, hogy azokat az árukat, amelyekre vonatkozóan e határozat (1) bekezdésében meghatározott egységes nem tarifális szabályozási intézkedéseket vezettek be, fel kell venni azon áruk egyetlen listájára, amelyekre a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben nem tarifális szabályozási intézkedéseket alkalmaznak. a harmadik országokkal szembeni, nem tarifális szabályozási intézkedésekről szóló jegyzőkönyv (4) bekezdésében (országok, az EAEU-ról szóló szerződés, 7. május 29.05.2014-i XNUMX. sz. függeléke), és közzétették az EAEU hivatalos honlapján az információs és távközlési területen hálózat "Internet".
 3. Az e határozat (1) bekezdésében meghatározott engedélyezési eljárást engedélyezéssel és (vagy) a külkereskedelmi tevékenységek szabályozására vonatkozó egyéb közigazgatási intézkedések alkalmazásával hajtják végre:
  • Szabályok az EAEU vámterületére történő behozatalra és az EAEU vámterületéről emberi szervek és szövetek, vér és összetevői, humán biológiai anyagok mintáinak kivitelére vonatkozó előírásoknak a 3. függeléknek megfelelően;
  • Rendelet az ásványi nyersanyagok kiviteléről az EAEU vámterületéről a 4. számú függeléknek megfelelően;
  • Az EAEU vámterületéről az élő vadon élő állatok, egyedi vadon élő növények és vad gyógyászati ​​nyersanyagok kivitelére vonatkozó szabályok az 5. számú függeléknek megfelelően;
  • Az EAEU vámterületéről az EAE tagállamai vörös könyveiben szereplő ritka és veszélyeztetett vadon élő állatok és vadon élő növények kivitelére vonatkozó szabályok, a 6. számú függeléknek megfelelően;
  • Rendelet az EAEU vámterületére történő behozatalról és az EAEU vámterületéről történő veszélyes hulladék kiviteléről a 7. függeléknek megfelelően;
  • A kulturális javaknak az EAEU vámterületéről, a nemzeti levéltári alapok dokumentumaiból és a levéltári dokumentumok eredeti példányaiból történő kivitelére vonatkozó szabályok a 8. számú függeléknek megfelelően;
  • Az EAEU vámterületére történő behozatalra és az EAEU vámterületéről történő titkosítási (kriptográfiai) eszközökre vonatkozó szabályok a 9. függeléknek megfelelően;
  • Rendelet az EAEU vámterületére történő behozatalról és az EAEU vámterületéről történő kivitelről kábítószerek, pszichotróp anyagok és prekurzoraik a 10. függeléknek megfelelően.
  • Rendelet a növényvédő szerek (peszticidek) az EAEU vámterületére történő behozataláról a 11. számú függeléknek megfelelően;
  • Az ásványtani, paleontológiai, fosszilis állatok csontjainak gyűjtőanyagainak az EAEU vámterületéről történő kiviteléről szóló rendelet a 12. számú függelékkel összhangban;
  • Az EAEU vámterületére történő behozatalra és az EAEU vámterületéről származó drágakövekre vonatkozó szabályok a 13. függeléknek megfelelően;
  • Az EAEU vámterületére történő behozatalra és az EAEU vámterületéről kivitt nemesfémek és nemesfémeket tartalmazó nyersanyagok szabályozása a 14. függeléknek megfelelően;
  • Rendelet az EAEU vámterületére polgári célú rádióelektronikai eszközök és nagyfrekvenciás eszközök behozataláról, beleértve a beépített vagy más árukban lévőket, a 15. függeléknek megfelelően;
  • Szabályok az EAEU vámterületére történő behozatalra és az EAEU vámterületéről az információk titkos fogadására szánt speciális technikai eszközök kivitelére, a 16. számú függeléknek megfelelően;
  • Az EAEU vámterületére történő behozatalra és az EAEU polgári és szolgálati fegyverek, azok fő (alkotóelemeinek) és töltényeinek vámterületéről történő kivitelére vonatkozó előírások a 17. függeléknek megfelelően;
  • Szabályok az EAEU vámterületéről az altalajra vonatkozó információk régiók szerinti, valamint üzemanyag-, energia- és ásványi nyersanyag -lerakatok szerinti kiviteléről a 18. függeléknek megfelelően.
  • Szabályok az EAEU vámterületére olyan toxikus anyagok behozataláról, amelyek nem kábítószerek és pszichotróp anyagok prekurzorai, a 19. függelék szerint. Eurázsiai Gazdasági Bizottság, 03.07.2016. szám, 57. 02.06.2016. XNUMX.
  • Rendelet az EAEU vámterületére történő behozatalról és az EAEU vámterületéről az ózonréteget károsító anyagok és az ózonréteget rontó anyagokat tartalmazó termékek kiviteléről, a 20. számú függeléknek megfelelően; - a bekezdés 30.09.2016. szeptember 99 -tól az EAEK Testület 30.08.2016. számú, XNUMX.
  • Rendelet az EAEU vámterületére történő gyógyszerek behozataláról a 21. sz. Függeléknek megfelelően; - a bekezdés 30.09.2016. szeptember 99 -tól az EAEK Testület 30.08.2016. számú, XNUMX.
  • A laboratóriumi vizsgálatokban felhasználandó növényvédő szerek és egyéb perzisztens szerves szennyező anyagok behozatalára vonatkozó szabályok az EAEU vámterületére, valamint a 22. függelék szerinti referenciaszabvány. - a bekezdés a 18.07.2018., Az EAEK Testület 100. 13.06.2018. számú határozatával összhangban
 4. Engedélyek export és (vagy) behozatal, áruk behozatalára és (vagy) exportjára vonatkozó következtetések (engedélyek), egyéb dokumentumok, amelyeket e határozat hatálybalépése előtt állítottak ki az EAEU-tagállamok illetékes hatóságai a nem tarifális szabályozási intézkedések végrehajtása érdekében , valamint azok az értesítések, amelyekről a jelen határozat hatálybalépését megelőzően a titkosítási (kriptográfiai) eszközök és az azokat tartalmazó áruk jellemzőiről szóló értesítések egységes nyilvántartásába bejegyzett információk érvényességi idejük végéig érvényesek.
 5. Semmisnek nyilvánítani a Vámunió Bizottság és az EAEB határozatait a 23. sz. Függelék szerinti lista szerint. 131., 06.10.2015. 57. 02.06.2016., az EAEK Kollégiuma 99. számú határozata, 30.08.2016. augusztus 100 -án, és az EAEK Testület 13.06.2018. számú határozata, XNUMX. XNUMX. XNUMX.
 6. Ez a határozat a hivatalos közzétételétől számított 30 naptári nap elteltével lép hatályba.

 

 

Mellékletek az EAEK Testület 21.04.2015. április 30 -i határozatához, XNUMX. sz

 1. Azon áruk jegyzéke, amelyek tekintetében tilalom van az EAEU vámterületére történő behozatalra és (vagy) vámterületről történő kivitelre Euratom A vámunió határain áthaladni tilos áruk
  1. Ózonréteget rontó anyagok és ózonréteget rontó anyagokat tartalmazó termékek, amelyeket importálni és exportálni tilos
  2. Veszélyes hulladék behozatala tilos
  3. Nyomtatott, audiovizuális és egyéb behozatalra és exportra tiltott információhordozókra vonatkozó információk
  4. A növényvédő szerek és más tartós szerves szennyező anyagok behozatala tilos
  5. Szolgálati és polgári fegyverek, azok fő alkatrészei és töltényei számukra, behozatalra és (vagy) exportra tilos
  6. A vízi biológiai erőforrások kinyerésére (fogására) szolgáló eszközök behozatala tilos
  7. A hárfafóka és a hárfókölykök kölykeinek behozatala tilos
  8. Élő szablyák, exportra tilos
  9. Egyéni védőeszközök, védő- és fertőtlenítőszerek, orvosi termékek és anyagok, amelyeket 30. szeptember 2020 -ig tilos exportálni (beleértve a részt 05.04.2020. XNUMX. XNUMX -től)
  10. Bizonyos élelmiszertípusok, amelyeket 30. június 2020 -ig bezárólag tilos exportálni (a szakasz 12.04.2020. XNUMX. XNUMX -től szerepel)
 2. Azon áruk jegyzéke, amelyek tekintetében létrehozták a vámterületre történő behozatal engedélyezési eljárását Euratom és (vagy) kivitel a vámterületről EAEU - A vámunió határain át történő mozgásra korlátozott áruk
  1. Ózonréteget károsító anyagok
  2. Növényvédő szerek (peszticidek)
  3. Veszélyes hulladék
  4. Ásványtani és őslénytani gyűjtemények és gyűjtemények, fosszilis állatcsontok
  5. Vadon élő állatok, válogatott vadon termő növények és vadon termő gyógyászati ​​alapanyagok
  6. A vadon élő állat- és növényfajok, amelyek a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló, 3. március 1973 -i egyezmény hatálya alá tartoznak (CITES)
  7. Ritka és veszélyeztetett vadon élő állatok és vadon élő növények, amelyek szerepelnek az EAEU -tagállamok vörös könyveiben
  8. Drágakövek
  9. Nemesfémek és nemesfémeket tartalmazó áruk
  10. Az ásványi nyersanyagok típusai
  11. Kábítószerek, pszichotróp anyagok és prekurzoraik
  12. Mérgező anyagok, amelyek nem prekurzorai a kábítószereknek és a pszichotróp anyagoknak
  13. Gyógyszerek
  14. Rádióelektronikai eszközök és (vagy) nagyfrekvenciás eszközök polgári használatra, beleértve a beépített vagy más árukhoz tartozó termékeket is
  15. Speciális technikai eszközök az információk titkos megszerzésére
  16. A titkosítás (kriptográfiai) azt jelenti
  17. Kulturális értékek, nemzeti levéltári alapok iratai, levéltári dokumentumok eredeti példányai
  18. Emberi szervek és szövetek, vér és összetevői, emberi biológiai anyagok mintái
  19. Szolgálati és polgári fegyverek, azok fő (alkatrész) alkatrészei és töltényei számukra
  20. Információ az altalajról régiók szerint, valamint az üzemanyag, energia és ásványi nyersanyagok lerakódása
  21. Növényvédő szerek és egyéb perzisztens szerves szennyező anyagok laboratóriumi kutatásokban és referencia-szabványként
  22. Napraforgómag, amelyre vonatkozóan az exportengedélyezési eljárást 31. augusztus 2020 -ig alkalmazzák