МЕНЮ

Az „EAEU„ A játszóterek felszerelésének biztonságáról ”című műszaki szabályzat átmeneti rendelkezéseiről (TR EAEU 042/2017)

Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság igazgatóságának 83. sz. Határozata, 11.07.2017. július XNUMX.

Az Eurázsiai Gazdasági unióról szóló, 2. május 52-i szerződés 29. cikkének (2014) bekezdésével, az Eurázsiai Gazdasági Bizottságról szóló rendeletek (3) bekezdésével (az Eurázsiai Gazdasági unióról szóló, 1. május 29-i szerződés 2014. függeléke) és a szabályzat 11. számú függelékének (2) bekezdésével összhangban Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság részéről, amelyet az Eurázsiai Legfelsőbb Gazdasági Tanács 23. december 2014-i 98. számú határozatával hagyott jóvá, figyelembe véve az Eurázsiai Gazdasági Unió műszaki szabályainak kidolgozására, elfogadására, módosítására és törlésére vonatkozó eljárás 38. szakaszának ötödik bekezdését, amelyet az Eurázsiai Gazdasági Bizottság tanácsa 20. június 2012-i határozata hagyott jóvá. 48. szám, az Eurázsiai Gazdasági Bizottság igazgatósága

  1. Megtalaltam:

a) az eurázsiai gazdasági unió (a továbbiakban: az Unió) jogszabályaiban vagy az uniós tagállam (a továbbiakban - a tagállam) jogszabályaiban foglalt jogi aktusokban megállapított kötelező követelményeknek való megfelelés értékelésének dokumentumai, amelyeket a műszaki szabályozás tárgyát képező termékek kapcsán adtak ki vagy fogadtak el Az Eurázsiai Gazdasági Unió műszaki szabályzata "A gyermekjátszóterek felszerelésének biztonságáról" (TP Euratom (A továbbiakban: termékek, műszaki előírások) a műszaki szabályozás hatálybalépéséig érvényességi idejük végéig érvényesek, de legkésőbb 01.06.2020-ig.

A műszaki szabályozás hatálybalépésének napjától kezdődően nem engedélyezhető olyan dokumentumok kiadása vagy elfogadása, amelyek alapján értékelhető, hogy a termékek megfelelnek-e az uniós jogban vagy valamely tagállam jogszabályaiban korábban elfogadott jogi aktusokban korábban meghatározott kötelező követelményeknek.

b) 01.06.2020-ig megengedett olyan termékek előállítása és forgalomba bocsátása a tagállamok területén, amelyekre a műszaki szabályozás hatálybalépésének napjáig nem vonatkoztak kötelező megfelelőségértékelés, az uniós jogban vagy a tagállam jogszabályaiban szereplő jogi aktusok által előírt kötelező követelményekkel, a termékek kötelező megfelelőségértékeléséről szóló dokumentumok nélkül, valamint a nemzeti megfelelőségi jelöléssel (forgalmi forgalom védjegye) történő megjelölés nélkül;

c) 01.06.2020-ig a termékek gyártása és forgalomba hozatala a tagállamok területén megengedett az uniós jogszabályok részét képező jogszabályokkal korábban meghatározott kötelező követelményeknek megfelelően, vagy a tagállam jogszabályainak megfelelően, ha vannak dokumentumok a termékek meghatározott kötelezőnek való megfelelőségének értékeléséről. a műszaki szabály hatálybalépése előtt kiadott vagy elfogadott követelmények.

A termékeket a nemzeti jogszabályoknak megfelelően nemzeti megfelelőségi jelöléssel (a forgalomban lévő forgalomban lévő jelölés) jelölik.

jelölés az ilyen termékeket nem lehet egyetlen jelzéssel forgalmazni az uniós piacon;

d) az e bekezdés „b” és „c” albekezdésében meghatározott termékek forgalmazása megengedett az ilyen termékek üzemeltetési dokumentumok által meghatározott meghatározott élettartama alatt. A termék rendeltetésszerű üzemeltetése (használata) a meghatározott élettartam lejárta után nem megengedett.

  1. V. N. Koreshkov, az Eurázsiai Gazdasági Bizottság műszaki szabályozási tanácsának (miniszter) tagja a tagállamokkal közösen készüljön fel az Eurázsiai Gazdasági Bizottság igazgatótanácsának ülésére a műszaki szabály hatálybalépése előtt:

a) az államközi szabványok kidolgozására (módosítására, felülvizsgálatára) vonatkozó programtervezet, amelynek eredményeként önkéntes alapon biztosított a műszaki előírások követelményeinek való megfelelés, valamint államközi szabványok, amelyek a kutatás (tesztelés) és mérések szabályait és módszereit tartalmazzák, ideértve a mintavételi szabályokat is szükséges a műszaki előírások alkalmazásához és teljesítéséhez, valamint a műszaki előírások tárgyainak megfelelőség-értékeléséhez;

b) a termékek listájának tervezete, amelyek tekintetében a vámáru-nyilatkozat benyújtását a műszaki előírások követelményeinek való megfelelés értékelésére vonatkozó dokumentumok benyújtása kíséri.

  1. Ez a határozat az Eurázsiai Gazdasági Unió "A játszóterek felszerelésének biztonságáról szóló" Eurázsiai Gazdasági Unió műszaki szabályzatának elfogadásáról szóló határozat (TR EAEU 042/2017) hatálybalépésének napján lép hatályba, de legkorábban az azt követő 30 naptári nap elteltével. e határozat hivatalos közzététele.