МЕНЮ

Jogi személyek

Válaszok a jogi személyek vámkezelésével kapcsolatos aktuális kérdésekre

Hogyan kerülnek be az áruk az EEU vámterületére?

Az áruknak az EAEU vámterületére történő behozatalakor az áruk Eurázsiai vámterületére történő megérkezésével kapcsolatos vámműveletek egymást követő végrehajtása ...

Amikor a vámterületre árut importál Euratom Rendelkeznek arról, hogy az áruknak az Eurázsiai Gazdasági Unió vámterületére történő beérkezésével és az árutovábbítási vámeljárással összhangban történő szállításra vonatkozó vámeljárások sorrendben történjenek. vámáru-nyilatkozat a nyilatkozattevő által választott vámeljárással összhangban.

Az áruk exportálásakor a vámeljárásnak megfelelően bejelentették az exportot, és az eurázsiai gazdasági unió vámterületén kívüli távozásuk helyén. vámügyletekaz induláshoz.

Külföldi árukaz EAEU-tagországok bármelyikébe behozott és a belföldi fogyasztásra vonatkozó vámeljárás alá vonták be, feltéve, hogy az áruk „az Eurázsiai Gazdasági Unió áruként” részesülnek, szabadon alkalmazhatók az Eurázsiai Gazdasági Unió vámterületén.

Hasznos volt?
0

Hogyan történik az áru érkezése és indulása, az áruk ideiglenes tárolása és az áruk vámszállítása?

A fuvarozó köteles értesíteni a vámhatóságot az áruk Eurázsiai Gazdasági Unió vámterületére történő megérkezéséről a megadott dokumentumok és információk benyújtásával ...

hordozó köteles értesíteni a vámhatóságot az áruknak az Eurázsiai Gazdasági Unió vámterületére történő beérkezéséről az 89. cikkben előírt dokumentumok és információk benyújtásával. TC EAEU88. §-ában megállapított határidőn belül, attól függően, hogy az árut milyen fuvarozási móddal szállítják (szállítják), vagy elektronikus okmány formájában bemutatott előzetes adatok nyilvántartási számát tartalmazó okmány benyújtásával. Az EAEU Vámkódexe.

Az Eurázsiai Gazdasági Unió vámhatósági jogszabálya előírja a vámhatóság számára az Eurázsiai Gazdasági Unió vámterületére behozott áruk közúti, légi és vasúti szállítással történő előzetes tájékoztatását.

Az előzetes információkat önállóan lehet benyújtani „A külkereskedelmi tevékenység résztvevőjének személyes számlájaVagy használja cégünk használatával.

Előzetes információk az Eurázsiai Gazdasági Unió valamely tagállamának vámhatóságához, amelyben az áruk belépési helye található, legkésőbb 2 óráig az áruk és járművek érkezésének időpontja előtt.

Az Eurázsiai Gazdasági Unió vámjogszabályai által létrehozott, az érkezés helyén végzett árukkal végzett műveletek után az ilyen áruk a kiválasztott vámeljárás alá vonhatók.

Az áru vámáru-vámeljárás alá helyezése esetén az árutovábbítási nyilatkozatot és az arra vonatkozó dokumentumokat az eljárás aláírója elektronikus formában nyújtja be a vámhatóságnak. Az Eurázsiai Gazdasági Unió törvényei és az Orosz Föderáció jogszabályai által meghatározott esetekben is megengedett, hogy papír formátumú árutovábbítási nyilatkozatot nyújtson be.

Március 2017 óta biztosított az árutovábbítási eljárás előzetes bejelentésének lehetősége az áruknak az Orosz Föderáció államhatárán áthaladó ellenőrző pontokon történő megérkezésére.

Az áruk vámáru-vámeljárás szerinti kibocsátásának végrehajtásakor az indító vámhatóság megállapítja a vámutazás határidejét, az áru kézbesítési helyét, és bizonyos esetekben a szállítási útvonalat.

Miután megérkezett a kijelölt szállítási helyre (vámfelügyeleti övezet) a vámszállításra vonatkozó vámeljárás befejezéséhez, a fuvarozónak be kell nyújtania rendeltetési vámhivatal árutovábbítási nyilatkozat és dokumentumok:

- a közúti szállított áruk tekintetében, - az 3 órákban az áru kézbesítési helyére való beérkezésüktől és a vámhivatalon kívül érkező áruk esetében a 3 órákban a vámhatóság kezdete óta eltelt idő alatt;

- a vízi, légi vagy vasúti szállítással szállított árukkal kapcsolatban - a kikötő, a repülőtér vagy a vasútállomás technológiai folyamatának (ütemterve) által a nemzetközi szállítás során meghatározott idő alatt, vagy más, az Orosz Föderáció jogszabályai által a vámszabályozásra megállapított időszakban.

A vámhatóság által az említett dokumentumok nyilvántartásba vétele után:

 1. a rendeltetési vámhivatal a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az 4-nál befejezi az árutovábbítási eljárást, a vámhatóságnak az árutovábbítási nyilatkozat és a dokumentumok nyilvántartásba vételétől számítva.
 2. nyilatkozattevő (az árufuvarozó) az áru ideiglenes megőrzésre történő elhelyezésével vagy vámáru-nyilatkozatával kapcsolatos vámműveleteket végez:
 •  a közúti úton szállított áruk tekintetében, legkésőbb a 8-ig, a vámhatóság munkaidejét a rendeltetési vámhatóság által a dokumentumok benyújtásának nyilvántartásba vétele után;
 • víz, légi jármű vagy vasúti szállítás útján szállított áruk tekintetében a kikötő, a repülőtér vagy a vasútállomás technológiai folyamatának (ütemterve) által a nemzetközi szállítás során meghatározott idő alatt, vagy az Orosz Föderáció jogszabályai által a vámszabályozás által megállapított más időszakban.

Abban az esetben, ha a nyilatkozattevő nem hajtja végre a fenti műveleteket, a fuvarozó köteles legkésőbb az 1-nál azt a munkanapot követően, amely a vámhatóság által a dokumentumok benyújtásának célját a vámeljárások elvégzéséhez szükséges, a szállított áruk ideiglenes raktárba helyezése céljából történő nyilvántartásba vételének napját követően történik.

A vámhatóságok késleltetik azokat az árukat, amelyek tekintetében az említett műveleteket az előírt határidőn belül nem fejezték be.

A vámszállításra vonatkozó vámeljárás alkalmazásának sajátosságait az Orosz Föderáció 29.07.2017-ФЗ „Orosz Föderáció vámszabályáról” szóló szövetségi törvényének rendelkezései szabályozzák, amelyek az Eurázsiai Gazdasági Unió vámkódexével ellentétben működnek.

Az áru megérkezésekor az EAEU Vámkódexének 83. Cikkében megjelölt fuvarozó vagy más személy az áruk ideiglenes tárolására vonatkozó vámeljárásokat végez az EAEU Vámkódexének 88. Cikkében megállapított feltételek szerint.

Az alábbi áruk nem kerülnek ideiglenes tárolásra:

 • az XAUMX-ben meghatározott EAEU Vámkódex 6 cikkei;
 • az EAEU Vámkódexének 2. cikke 5. bekezdésének 5. albekezdésében előírt vámeljárás alá tartozik;
 • amelyekre az előzetes vámáru-nyilatkozatot elvégezték.
 • Az alábbi áruk nem kerülnek ideiglenes tárolásra:
 • amelyek tekintetében az előzetes vámáru-nyilatkozatot elvégezték;
 • Az Eurázsiai Gazdasági Unió (a továbbiakban - EAEU) vámterületére érkezett EAEU áruk és az EAEU Vámkódex 4. cikkének (302) bekezdésében meghatározott külföldi áruk, amelyeket a területen keresztül történő szállítás (szállítás) céljából tranzit vámeljárás alá vontak. olyan állam esetében, amely nem tagja az EAEU-nak;
 • nemzetközi levél;
 • az EAEU vámterületéről exportálják, amelyre vonatkozóan az árutovábbítási vámeljárást az indulás helyén végzik;
 • a vámeljárási vámeljárás befejezése után a felhatalmazott gazdálkodó számára engedélyezett gazdálkodó által kiadott, épületekben, helyiségekben (helyiségrészek) és (vagy) nyílt területeken (nyitott terek részei) létrehozott vámellenőrzési zónába szállítják. Ha a vámszállításra vonatkozó vámeljárási eljárás befejezését követő három órán belül a fuvarozó (vagy más) érdekelt fél) a vámáru-vámáru-nyilatkozatot nem hajtotta végre, az árut ideiglenes raktárba kell helyezni.

Az áruk ideiglenes tárolásának ideje 4 hónap. E határidő meghosszabbítását az EAEU TC nem írja elő.

Hasznos volt?
0

Milyen típusú vámáru-nyilatkozatok és nyilatkozati formák?

Az EAEU Vámkódexe kétféle nyilatkozatot ír elő - elektronikus és írásbeli. A vámáru-nyilatkozat fajtái: árunyilatkozat; árutovábbítási nyilatkozat; utas vám...

A TC EAEU az 2 nyilatkozatot elektronikus formában és írásban nyújtja.

A vámáru-nyilatkozat típusai:

 1. árunyilatkozat;
 2. árutovábbítási nyilatkozat;
 3. utas vámáru-nyilatkozat;
 4. járműnyilatkozat

Az árunyilatkozat kitöltésének formáit és eljárását a Vámuniós Bizottság 20.05.2010 No. 257 határozata határozza meg. Bizonyos feltételek mellett egyszerűsített formanyomtatvány vagy írásbeli nyilatkozat vagy árucikkek formájában egyszerűsített formanyomtatvány formájában lehet a szállítási (szállítási), kereskedelmi és (vagy) egyéb dokumentumokat árunyilatkozatként használni (a Vámuniós Bizottság 20.05.2010 No. 263 határozata).

Expressz szállítmányok esetében egyszerűsített jelentkezési lapot lehet benyújtani. és más, az 1000-nál nem egyenértékű áruk tekintetében - bármilyen írásos nyilatkozat. Az áruk jegyzéke megengedett például a sportversenyek és tréningek, koncertek, versenyek, fesztiválok, vallási, kulturális és más hasonló események, kiállításokon, vásárokon való bemutatók, valamint a médiában folyó hivatalos és egyéb rendezvények tartására és lefedésére szolgáló áruk tekintetében. az ideiglenes behozatal (ideiglenes behozatal) vagy ideiglenes kiviteli vámeljárások során, legfeljebb egy évig, amennyiben az ilyen áruk tekintetében teljes feltételes mentességet a fizetési vámok és adók.

Hasznos volt?
1

Hogyan kerülnek be és regisztrálnak az áruk?

Az árunyilatkozat benyújtása előtt a nyilatkozattevő a vámellenőrzéshez szükséges okmányokból csomagot alakít ki. A vámellenőrzéshez szükséges összes dokumentumot formalizálják ...

Az árunyilatkozat benyújtása előtt a nyilatkozattevő a vámellenőrzéshez szükséges dokumentumcsomagot alkot. A vámellenőrzéshez szükséges valamennyi dokumentumot az Orosz Szövetségi Vámhivatal által meghatározott formátumban formalizálják, és azokat be kell helyezni  EADD.

A dokumentum EADD-be történő elhelyezésekor a dokumentum azonosító számát megküldi a nyilatkozattevőnek, amelyet ezután az árunyilatkozatban jeleznek.

Az EADD-be való helyezést követően a dokumentumot nem helyezik át az EEDD-be, és bármely vámhatóság számára elérhető, függetlenül annak helyétől.

Az árunyilatkozat és a kitöltés alapjául szolgáló dokumentumok elektronikus benyújtása:

 • az előírt módon hitelesített speciális szoftverek használata;
 • az orosz FCS elektronikus nyilatkozati portálján keresztül (pldata.vámhatóság.ru / ed);
 • a vámügyi képviselők szolgáltatásainak igénybevétele.

A benyújtott árunyilatkozat áthalad az automatikus formátumvezérlésen. A végrehajtás folyamatában a nyilatkozatban az áru formátuma és szerkezete hibákat fedez fel. Ebben az esetben azt a személyt visszaküldi, aki helyesbítette ezeket a hibákat.

Ha egy vámáru-nyilatkozatot írásban nyújtanak be a vámhatósághoz, akkor azt elektronikus úton nyújtják be, kivéve, ha az EAEU Vámbizottsága másképp állapítja meg, a Vámunió Bizottsága (az Eurázsiai Gazdasági Unió igazgatósága) határozata vagy az Eurázsiai Gazdasági Unió tagállamainak jogszabályai a Vámunió Bizottságának határozatában előírt esetekben. Eurázsiai Gazdasági Unió).

Különösen az elektronikus példány nem szükséges, ha az utasok vámáru-nyilatkozatait, a járműnyilatkozatokat benyújtják, írásbeli kérelem vagy áruk listája benyújtásakor.

Az EAEU vámterületére behozott árukra vonatkozó vámáru-nyilatkozatot az áruk ideiglenes tárolásának lejárta előtt nyújtják be.

Az Eurázsiai Gazdasági Unió vámterületéről kivitt árukra vonatkozó vámáru-nyilatkozatot az EAEU vámterületéről való távozásukig benyújtják, kivéve, ha az EAEU Vámkódex másként rendelkezik.

A vámáru-nyilatkozat nyilvántartásba vételével vagy a vámáru-nyilatkozat nyilvántartásba vételének elutasításával kapcsolatos vámügyleteket a vámhatóság a vámáru-nyilatkozat benyújtása óta legkésőbb a vámhatóság 1 munkaidejéig hajtja végre, ha a tagállamok jogszabályai nem rendelkeznek rövidebb határidővel a vámszabályozásról.

A nyilatkozat elektronikus formában az árunyilatkozat nyilvántartásba vételét mind a vámtisztviselő, mind a váminformációs rendszer végezheti automatikus (azaz a hivatalos részvétel nélkül).

Nyilatkozat írásakor minden műveletet tisztviselő végez.

Az árunyilatkozat benyújtásának dátumát és időpontját, az elektronikus másolatot és a szükséges dokumentumokat a vámhatóság egy naplóban rögzíti. A nyilatkozat elektronikus formában az árukra vonatkozó nyilatkozat benyújtásának időpontját és időpontját automatikusan rögzítik az információforrásokban (minden művelet és művelet naplózása).

Az árunyilatkozatot a nyilatkozattevő vagy a vámjogi képviselő nyújtja be a vámáru-nyilatkozatok nyilvántartásához illetékes vámhatósághoz.

Ha van ok az árunyilatkozat nyilvántartásba vételének megtagadására, a tisztviselő a nyomtatvány két példányában elkészíti a nyilvántartásba vétel megtagadását, és a nyilatkozat nyilvántartásba vételének megtagadásának okait kötelezően feltünteti.

A vámhatóság megtagadja az árunyilatkozat nyilvántartását, ha: \ t

 1. a vámáru-nyilatkozatot benyújtó vámhatósághoz benyújtott vámáru-nyilatkozat;
 2. illetéktelen személy által benyújtott vámáru-nyilatkozat;
 3. nem teljesítették a vámáru-nyilatkozat formáját;
 4. A vámáru-nyilatkozat nem tartalmazza a szükséges információkat;
 5. a vámáru-nyilatkozat nem aláírva vagy nem megfelelően hitelesítve, vagy nem az előírt formában készült;
 6. a bejelentett áruk tekintetében semmilyen intézkedést nem hoztak, hogy az EAEU Vámkódexével összhangban a vámáru-nyilatkozat benyújtása előtt vagy azzal egyidejűleg kell végrehajtani;
 7. a vámáru-nyilatkozat benyújtása előtt vagy azzal egyidejűleg meghozandó intézkedéseket nem követték el;
 8. Az áruk vámáru-nyilatkozatának sajátosságait nem tartják be.

Meg kell jegyezni, hogy az árunyilatkozat nyilvántartásba vételének feltételeit a vámhatóság végzi, függetlenül a regisztráció módjától - a vámtisztviselő vagy az információs rendszer.

Az automatikus regisztrációs technológia sikeres alkalmazása érdekében különös figyelmet kell fordítani a Vámuniós Bizottság 20.05.2010 sz. Határozatával létrehozott árunyilatkozat helyes betöltésének helyességére, valamint az árunyilatkozat 257 oszlopában feltüntetett információk megfelelőségére és az elektronikus aláírás kulcs tanúsítványában feltüntetett adatoknak az 54 sz. nyilatkozatot tett áruk.

Az áruk behozatalának fontos feltétele a műveletekhez kapcsolódó műveletek sorrendje, amelyeket a nyilatkozat benyújtása előtt meg kell tenni. Tehát, ha az importált árukkal kapcsolatban korábban bejelentették vámeljárást átutazáskor meg kell érkeznie a rendeltetési helyre, és az árunyilatkozat benyújtása előtt be kell nyújtania a vámhatóságnak dokumentumokat.

Ha az áruk ellenőrzési ponton (pl. Repülőtér vagy tengeri kikötő) találhatók, akkor az áruk és a nemzetközi közlekedés járművével kapcsolatos összes műveletet be kell fejezni.

Hasznos volt?
0

Ki lehet az árunyilatkozat?

Lehetőség van az áruk vámáru-nyilatkozatának elkészítésére mind a nyilatkozattevő által, mind a megbízásából a vámjogi képviselő által. A nyilatkozattevők lehetnek: 1. ...

A vámáru-nyilatkozat lehetőségét mind a nyilatkozattevő, mind a vám képviselője biztosítja a nevében.

A nyilatkozattevők lehetnek:

1. Az állam arca - az eurázsiai gazdasági unió tagja:

 • amely külföldi személyrel folytatott tranzakcióban részt vesz, amelynek alapján az áruk az EAEU vámhatárán áthaladnak;
 • az ügylet nevében és (vagy) azon megbízásából, akitől az ügylet megkötése történt;
 • az áruk birtoklási, felhasználási és / vagy ártalmatlanítási jogával - ha az áruk az EAEU vámhatárán áthaladnak, nem egy ügylet keretein belül, amelynek egyik fele: idegen arc;
 • amely egy külföldi vagy valamely tagállam személyével kötött ügylet szerződő fele az EAEU vámterületén található külföldi árukkal kapcsolatban;
 • - amely szállítmányozó, - vámáru-tranzit vámeljárás benyújtásakor;

2. Külföldi személy:

 • amely olyan szervezet, amelynek képviseleti irodája vagy fióktelepe van, és amelyet a tagállam területén meghatározott módon nyilvántartásba vettek, ha a vámeljárásokat csak az ilyen képviseleti hivatal vagy fióktelep saját igényei szerint szállított áruk vonatkozásában jelentik be;
 • amely az áru tulajdonosa, ha az árut az EAEU vámhatárán át szállítják, nem egy külföldi személy és egy tagállam személye közötti ügylet keretében;
 • joga van az áruk birtoklásához és használatához, ha az árut az EAEU vámhatárán át szállítják, nem egy külföldi személy és valamely tagállam tagjai közötti ügylet keretében, amikor vámraktározási vámeljárás, ideiglenes behozatalra vonatkozó vámeljárás, újrakivitelre vonatkozó vámeljárás, különleges vámeljárás ;
 • diplomáciai képviseletek, konzuli hivatalok, nemzetközi szervezetek nemzetközi képviseletei, nemzetközi szervezetek vagy képviseleti irodái, egyéb szervezetek vagy képviseleti irodák az EAEU vámterületén;
 • - a fuvarozó, beleértve a vámkezelőt is, - a vám-árutovábbítási vámeljárás bejelentése után;
 • olyan külföldi személy, aki valamely tagállam nemzetközi megállapodása szerint harmadik féllel szerzett egy ilyen nemzetközi megállapodásban előírt okmányt, amely a vámraktározási vámeljárás bejelentése után megadja az ilyen személynek az EAEU vámterületén lévő áruk kivitele jogát. re-export, vám kiviteli eljárás.
Hasznos volt?
1

Hogyan lehet változtatni az árunyilatkozaton?

Lehetőség van az árunyilatkozat módosítására az áru kiadása előtt és után. Hibás jelzés az árunyilatkozatban...

Lehetőség van az árunyilatkozat módosítására a kiadás előtt és az áruk felszabadítása után.

Az árunyilatkozatban a szerződések, a szállítási (fuvarozási) dokumentumok, az ügylet útlevél száma, a származási ország neve vagy kódja, valamint az egyéb információk megengedett feltüntetése bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi az árunyilatkozat módosítását.

A kibocsátást megelőzően a vámáru-nyilatkozatban szereplő információkat a vámhatóság engedélyével módosíthatja vagy kiegészítheti a nyilatkozattevő indokolással ellátott írásbeli kérésére, az alábbi feltételek betartása mellett:

 • ha a módosítások és kiegészítések nem befolyásolják az áruk kiadására vonatkozó döntést, és nem vonják maguk után szükségessé a vámfizetés összegének meghatározását érintő információk megváltoztatását, kivéve azokat az eseteket, amikor az áruk vámértékét kiigazítják, valamint a tilalmak és korlátozások betartását;
 • ha a vámhatóság a nyilatkozattevő kérelmének kézhezvételekor nem értesítette őt a vámellenőrzés helyéről és időpontjáról, és (vagy) nem döntött úgy, hogy az áruk tekintetében más vámellenőrzési formákat folytat.

Kifejezetten előírják, hogy a nyilvántartásba vett vámáru-nyilatkozatban szereplő adatok változása és kiegészítése nem vonhatja maga után a különböző, összetételű, műszaki leírások, minőség, célú árukra vonatkozó információknak a bejegyzett vámáru-nyilatkozatban meghatározott árukról történő bejelentését.

Az árunyilatkozatban megadott információk módosításának és (vagy) kiegészítésének bevezetésére vonatkozó eljárást az 10.12.2013 289 Vámunió Igazgatóságának határozata „Az árunyilatkozatban meghatározott információk módosításáról és (vagy) kiegészítéséről és egyes határozatok felismeréséről” határozza meg. A vámunió bizottságai és az Eurázsiai Gazdasági Bizottság igazgatósága ”.

Hasznos volt?
2

Melyik idő alatt és hogyan történik az áruk szabadon bocsátása?

Az áruk kiadását a vámhatóságnak legkésőbb a vámáru-nyilatkozat nyilvántartásba vételét követő egy munkanapon belül be kell fejeznie. Kapcsolatban…

Áruk kiadása a vámhatóságnak legkésőbb a vámáru-nyilatkozat nyilvántartásba vételét követő egy munkanapon belül kell kitöltenie.

Azokra az árukra, amelyekre nem vonatkozik a kiviteli vámeljárás alá vont kiviteli vámok és az ideiglenes kiviteli vámeljárás alá vont áruk, amelyek jegyzékét a Vámunió Bizottsága (az Eurázsiai Gazdasági Unió igazgatósága) határozza meg, a kibocsátási idő a nyilvántartásba vétel időpontjától számított négy órára csökken. árunyilatkozat.

A kiadás okai:

 1. a vámhatóságot az áruk kibocsátásához szükséges engedélyekkel, bizonyítványokkal, engedélyekkel és / vagy egyéb dokumentumokkal kell bemutatni az EAEU Vámkódexével és (vagy) a vámunió tagállamainak egyéb nemzetközi szerződéseivel összhangban, kivéve azokat az eseteket, amikor Az uniós meghatározott dokumentumokat az áruk felszabadítását követően lehet benyújtani;
 2. a személyek az EAEU Vámkódexével összhangban eleget tettek az áruknak a választott vámeljárás alá vonására vonatkozó szükséges követelményeknek és feltételeknek, \ t
 3. az áruk tekintetében vámokat fizetnek, \ t adók vagy az EAEU Vámkódexével összhangban történő fizetésük biztosítására.

Az áruk szabadon bocsátását a vámhatóság egy tisztviselője az árunyilatkozatra történő jelöléssel látja el („Engedélyezés” bélyegző).

A nyilatkozat elektronikus formában az alacsony kockázatú külkereskedelmi tevékenységek résztvevői által benyújtott áruk szabadon bocsáthatók automatikusan, azaz vámtisztviselő részvétele nélkül. Ebben az esetben az áruk automatikus kiadása csak az áruk automatikus nyilvántartásba vételével lehetséges.

Ha nem teljesülnek az áruk felszabadításának feltételei, a vámhatóság legkésőbb az áruk kibocsátásának lejártáig megtagadja az áruk felszabadítását. A kiutasítást csak a vámhatóság tisztviselője adja ki.

A vámhatóság kiállítja a kibocsátást a Vámunió Bizottságának 20.05.2010 No. 262. Határozatában meghatározott sorrendben.

Hasznos volt?
1

Vámhatóságok az Eurázsiai Gazdasági Unió vámhatárán átlépő árumozgással, valamint az áruk Orosz Föderációba történő behozatalával és az Orosz Föderációból történő kivitelével kapcsolatos devizaügyletek ellenőrzését saját hatáskörében végzik, valamint az áruknak az EAEU határán keresztül történő vámmozgásával, az Orosz Föderációba történő áruimporttal és az Orosz Föderációból történő árukivitellel kapcsolatos devizaügyletek megfelelése, az engedélyek és engedélyek feltételei (3. pont 2. pontja) Az Orosz Föderáció vámszabályozásáról és az Orosz Föderáció egyes jogalkotási aktusainak módosításáról szóló, 254. augusztus 3-i 2018-FZ szövetségi törvény 289. cikkének pontja.

Hasznos volt?
0

Hogyan és milyen esetekben hajtják végre az alállomás regisztrációjára és megnyitására vonatkozó szerződést?

A szerződés regisztrálása egy felhatalmazott bankkal történik, ha a szerződés összege meghaladja a 3 000 000 rubelt, sorrendben ...

A szerződés nyilvántartásba vételét engedélyezett banknál hajtják végre, ha a szerződés összege meghaladja az 3 000 000 rubelt, az Oroszországi Bank 5. Fejezetében megállapított eljárásnak megfelelően az 16-I 2017. Augusztus 181. Augusztus 181. információ devizaügyletek végrehajtásakor, a devizaügyletek elszámolásának és beszámolásának egységes formáiról, azok benyújtásának módjáról és feltételeiről "(a továbbiakban - 8.2.2-I. sz. utasítás) (legkésőbb az árunyilatkozat, az okmány benyújtásának napján, és áru-nyilatkozatként használják a vámunió vámjogszabályaival összhangban, feltételes felszabadítás iránti kérelmet (az exportált áruk valamely alkotóelemének felszabadítására irányuló kérelmet), vagy ha nincs követelmény az áruk vám-nyilatkozatának előírására a vámunió vámjogszabályainak megfelelően - legkésőbb az 8.2. albekezdésben megállapított határidőn belül az 181-I. sz. utasítások XNUMX. bekezdése a lakos számára az igazoló dokumentumok igazolásának benyújtására).

A regisztrációs szerződés regisztrálásához a rezidens a szerződés bejegyzésének ütemezését (5.7-I utasítás 181. Bekezdés) figyelembe véve, a következő dokumentumokat és információkat: \ t

 • Szerződésaz ezen utasítás 4. fejezetében meghatározottak szerint a kötelezettségek teljesítése, amelyek alapján a szükséges információkat tartalmazó számviteli szerződés vagy az ilyen szerződésből származó információ megkötése szükséges;
 • A banki ellenőrző lap I. szakaszának az engedélyezett bank általi létrehozásához szükséges egyéb információk.
Az 4.2, 181-I utasítás, 3-I bekezdés szerint az egyenértékű vagy annál nagyobb kötelezettségekkel rendelkező szerződésekre egy bejegyzett banknál kell bejegyzésre kerülni: behozatali szerződések esetén - 6 millió rubel, és export-szerződések esetében - XNUMX millió rubel.
Hasznos volt?
0

Mit nyújt a külföldi gazdasági tevékenység résztvevője az áruk vámeljárás alá vonására?

Az áruk vámeljárás alá vonásához a következőket kell benyújtani: Árunyilatkozat (DT) a Vámunió Bizottság 20.05.2010-i határozatával jóváhagyott formában ...

Az áru vámeljárás alá vonása érdekében bemutatásra kerül:

 1. Az áruk nyilatkozata (DT) az 20.05.2010 257 Vámunió Bizottságának határozatával jóváhagyott formában.
 2. A valutaellenőrzésre vonatkozó követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumban szereplő információk a Vámunió tagállamainak jogszabályai szerint a 44 oszlopban „További információk / benyújtott dokumentumok” DT.
Hasznos volt?
1

Milyen eljárásokkal igazolható a vámhatóságok által a műszaki szabályozási intézkedések követelményeinek való megfelelés?

A vámhatóságok gondoskodnak az Eurázsiai Gazdasági Unió (a továbbiakban - EAEU és ...) tagállamai nemzetközi szerződéseivel összhangban megállapítottak betartásáról.

A vámhatóságok biztosítják az Eurázsiai Gazdasági Unió (a továbbiakban - EAEU és az Orosz Föderáció jogszabályai) tagállamainak nemzetközi szerződéseivel összhangban az Orosz Föderációba behozott árukra vonatkozó tilalmak és korlátozások betartását, valamint elősegítik a az emberi élet és egészség védelmét, valamint az Orosz Föderációba importált fogyasztói áruk érdekeit szolgáló intézkedések végrehajtása.

Az 29-FZ szövetségi törvény 27.12.2002. Sz. 184. Cikke a „Technikai szabályzatról” című, a műszaki előírásokról szóló rendelet meghatározza a termékeknek az Orosz Föderáció területére történő behozatalának feltételeit.

A megfelelőségértékelési dokumentum (megerősítés) nélkül forgalomba kerülő termékek felderítése során az egyes EAEU-tagállamok vámhatóságai intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák e termékek forgalomba hozatalát.

Az áruk vámáru-nyilatkozatához és kiadásához szükséges dokumentumok és információk listáját, valamint a benyújtás határidejét az Eurázsiai Gazdasági Unió Vámkódexe (EEU Vámkódex) állapítja meg.

A kötelező megfelelőségértékelés alá eső termékek (áruk) behozatala (megerősítés) a termékek (áruk) vámunióba történő behozatalára vonatkozó eljárási szabályzatnak megfelelően történik, amelyekre az Eurázsiai Gazdasági Bizottság Igazgatósága által jóváhagyott, a vámunió keretében kötelező előírások vonatkoznak. 25 december 2012 No. 294.

Az EAEU TC-je olyan szabályokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a külföldi gazdasági tevékenység résztvevőjének, hogy a tilalmak és korlátozások betartásának megerősítése érdekében vámjogi műveletek során információt adjon az engedélyekről.

Az EAEU Vámkódexének 109. Cikke előírja, hogy a nyilatkozattevőnek joga van az árunyilatkozatot megelőzően, vagy az árunyilatkozatot megelőzően benyújtani az áruk származására vonatkozó információkat, a tilalmak és korlátozások betartását igazoló dokumentumokat, ha az ilyen dokumentumokról és / vagy ezekből származó információk nem állnak rendelkezésre. a vámhatóság által az EAEU Vámbizottsága 2. cikkének 80. bekezdésével összhangban megkapta, és megállapítható az ezen dokumentumok benyújtására vonatkozó eljárás is. Ezt az eljárást az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériumának az 06.03.2018 40. Sz. Rendelete által jóváhagyott rendelettel hagyta jóvá "Az áru-nyilatkozatot megelőzően az árunyilatkozatot megelőzően az áru származási helyét igazoló, a tilalmak és korlátozások betartását igazoló nyilatkozatok benyújtására vonatkozó eljárás megállapításáról."

Ugyanakkor a vámkezeléshez szükséges dokumentumokat és (vagy) információkat nem lehet benyújtani a vámhatósághoz, amikor azokat elvégzik, ha a vámhatóságok beszerezhetik az ilyen dokumentumokról vagy azoktól származó információkat, vagy a vámhatóságok számára szükséges váminformációkat. a vámhatóságok információs rendszereiből, valamint más szövetségi végrehajtó hatóságok információs rendszereiből az információs kölcsönhatás keretében (EAEU 80. vagy a vámkezeléshez szükséges információk ”).

Annak érdekében, hogy a vámhatóságok tájékoztassák a vámhatóságok arról a lehetőségéről, hogy a vámhatóságok információt szerezzenek a vámműveletekhez szükséges dokumentumokról és (vagy) ezekből a dokumentumokból és / vagy más információk, amelyek a vámhatóságok számára szükségesek a vámműveletek végrehajtásához, a vámhatóságok információs rendszereiből. , valamint felgyorsítja a résztvevők vámműveleteinek végrehajtását FEA és a vámellenőrzés vámhatóságok általi végrehajtásának optimalizálása érdekében az „Engedélyek” információs szolgáltatást az APS „Személyes számla” (a továbbiakban: „Személyes számla”) fejlesztette ki.

A személyes fiók két lehetőséget kínál a regisztrációhoz:

 • egyszerű hozzáférés a bejelentkezési név és a jelszó használatával (tipikus szerepe a személyes fiók szolgáltatásainak megtekintése);
 • teljes hozzáférés a deklaráns megerősített minősített elektronikus aláírásával (a felhasználó szerepe abban áll, hogy a szövetségi végrehajtó hatóságtól kérhet információt az engedélyezési dokumentumról a szolgálatok közötti interakciós rendszer segítségével, és egy ilyen dokumentum későbbi elhelyezését a nyilatkozattevő elektronikus archívumában).

A Személyes Szekrényből származó információkat a nyilatkozattevő kizárólag önkéntes alapon használja, és nem használják fel a vámáru-nyilatkozat nyilvántartásba vételének megtagadását és az áruk kiadását.

Hasznos volt?
0

Hogyan történik a kötelező importértékesítés (megerősítés)?

A kötelező megfelelőségértékelés (megerősítés) hatálya alá tartozó áruk behozatala a termékek EAEU vámterületére történő behozatalának eljárásáról szóló rendeletnek megfelelően történik ...

A kötelező megfelelőségértékelés alá tartozó áruk (megerősítés) behozatala a termékek (áruk) EAEU vámterületére történő behozatalára vonatkozó szabályzatnak megfelelően történik, amelyekre a vámunió keretében kötelező követelmények vonatkoznak, és amelyet az Eurázsiai Gazdasági Bizottság 25 2012 decemberi határozatával hagytak jóvá. 29

Az áru vámeljárás alá vonása érdekében bemutatásra kerül:

 1. Az árunyilatkozat (DT) az 20.05.2010 № 257 vámunió bizottságának határozatával jóváhagyott formában;
 2. Jelentse be a tilalmak és korlátozások betartását igazoló információkat.
Figyelj! Az EAEU Vámkódexének 109. cikke megállapítja, hogy az árunyilatkozat benyújtásával nem jár együtt az árunyilatkozatban feltüntetett információkat igazoló dokumentumok vámhatósághoz történő benyújtása, kivéve az e záradék második bekezdésében előírt eseteket.

Az áru-nyilatkozat papíron történő benyújtásával együtt az árunyilatkozatot benyújtó személy hatáskörét igazoló okmányok benyújtása a vámhatósághoz, kivéve, ha a tagállamok jogszabályai másképp rendelkeznek.

Ezenkívül ez a cikk biztosítja a nyilatkozattevő jogát arra, hogy az árunyilatkozat benyújtása előtt vagy az árunyilatkozat benyújtása után az áruk kiadása előtt olyan dokumentumokat nyújtson be, amelyek megerősítik az áruk eredetét, a tilalmak és korlátozások betartását. az ilyen dokumentumokról és (vagy) információktól nem lehet hozzájutni a vámhatósághoz az EAEU Vámkódexének 2. cikkének (80) bekezdésével összhangban, és ezen dokumentumok benyújtásának eljárása is megállapítható. E cikk végrehajtása érdekében az Oroszországi Pénzügyminisztérium 06.03.2018 -i 40 n. Számú végzése: "A nyilatkozattevő által benyújtandó benyújtási eljárás meghatározásáról az árura vonatkozó nyilatkozat benyújtása előtt vagy az árukra vonatkozó nyilatkozat benyújtása előtt." Az áruk kiadása dokumentumokat tartalmaz, amelyek megerősítik az áruk eredetét, a tilalmak és korlátozások betartását. "

Az Orosz Szövetségi Vámhivatal kifejlesztette az áru-nyilatkozat 44 „További információk / benyújtott dokumentumok” című szakaszában szereplő engedélyek számát. E címtár árucikkek általi használata kizárja, hogy az árunyilatkozatban helytelenül jelezzék az engedélyekre vonatkozó információkat, és biztosítják, hogy a vámhatóságok a szövetségi végrehajtó szervtől az ügynökségek közötti elektronikus interakciós rendszeren keresztül tájékoztatást kapjanak az engedélyekről.

A vámhatóságok ellenőrzik a behozott áruk biztonságához szükséges információnyilatkozatra vonatkozó szabályok betartását (14 DT „nyilatkozattevő” DT), 31 DT „Rakományok és áruk leírása”, 33 DT „Termékkód”, 34 DT „Kód” származási országok ”, 44 oszlop„ További információk / benyújtott dokumentumok ”.

Hasznos volt?
0

Milyen eljárásokkal igazolható a vámtarifa-szabályozási intézkedéseknek való megfelelés a vámáru-nyilatkozat előkészítése és végrehajtása során?

A vámhatóságok hatáskörükön belül biztosítják az EAEU vámhatárán átszállított árukra vonatkozó tilalmak és korlátozások betartását ...

A vámhatóságok hatáskörükön belül biztosítják az EAEU vámhatárán át szállított árukra vonatkozó tilalmak és korlátozások betartását, beleértve az egységes nem tarifális szabályozási intézkedések betartását is.

Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság Igazgatóságának 21.04.2015 30 „A nem tarifális szabályozás intézkedései” (a továbbiakban: határozat) határozatával az Unió vámterületén a következő, nem tarifális szabályozással kapcsolatos egységes intézkedéseket vezették be:

 • az EAEU vámterületére történő behozatal tilalma és (vagy) az áru kivitele az EAEU vámterületéről a határozat 1.
 • engedélyező eljárás az EAEU vámterületére történő behozatalra és (vagy) az áru kivitele az EAEU vámterületéről az 2.

Emellett a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben a tagállamok egyoldalúan bevezethetnek és alkalmazhatnak nem tarifális szabályozási intézkedéseket az Eurázsiai Gazdasági Unióról szóló szerződés 7. Mellékletében előírt módon.

Azok a termékek, amelyekre egységes nem tarifális szabályozási intézkedéseket vezettek be, egy olyan áruk listáján szerepelnek, amelyekre harmadik országokkal folytatott kereskedelemben a harmadik országokkal kapcsolatos jegyzőkönyv 4. Pontjában előírt nem tarifális szabályozási intézkedéseket alkalmazták (harmadik országokra vonatkozó 7. 29 május 2014) és közzétették az Unió hivatalos honlapján az „Internet” információs és távközlési hálózaton.

Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság 16.08.2012 No. 134 „A nem vámjogi szabályozás szabályozási jogi aktusairól” szóló határozata egyetlen olyan árucikkek listáját hagyta jóvá, amelyekre az EurAsEC-ben a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben a vámunióban részt vevő államok behozatala vagy kivitele vonatkozik. Egyetlen lista), valamint a korlátozások alkalmazására vonatkozó rendeletek.

Az Egységes lista, valamint a határozat 2 melléklete szerinti listákban szereplő áruk behozatala és (vagy) exportálása az 16.08.2012 134 és az 21.04.2015 30 Eurázsiai Gazdasági Bizottság Igazgatósága által elfogadott rendeletekben meghatározott módon történik.

Ha az áruk áthaladnak az EAEU vámhatárán, vagy ha az árukat vámeljárás alá helyezik, a tilalmak és korlátozások betartását az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) vagy az EAEU-tagállamok szabályozási jogi aktusai által megállapított esetekben és eljárásokban megerősítik azáltal, hogy olyan dokumentumokat és / vagy információkat nyújtanak be, amelyek megerősítik az alábbiakat: tilalmak és korlátozások betartása.

Hasznos volt?
0

Milyen intézkedéseket kell tenni az importált áruk vámáru-nyilatkozatában a nem tarifális szabályozásra vonatkozó intézkedések betartásának biztosítására?

A termékek (áruk) besorolása olyan áruk közé, amelyekre vonatkozóan nem tarifális szabályozási intézkedéseket vezettek be. Az áruk behozatala és (vagy) kivitele engedélyek alapján történik ...

A termékek (áruk) besorolása olyan árukká, amelyek vonatkozásában nem tarifális szabályozási intézkedéseket vezettek be. Az áruk behozatalát és (vagy) kivitelét engedélyek és következtetések (engedélyek) alapján hajtják végre, összhangban az Eurázsiai Gazdasági Bizottság igazgatóságának 16.08.2012. augusztus 134-i 21.04.2015. számú és 30. április XNUMX-i, XNUMX. sz.

Az ellenőrzési engedélyek nyilvántartása a vámunió határozatával jóváhagyott, az vámhatóságok által az EurAsEC-en belüli vámunió vámterületére történő behozatal és az e területről történő kivitel egységes ellenőrzési eljárásáról szóló rendelettel összhangban. A Bizottság 22.06.2011. 687. sz. Eredeti behozatali engedély szükséges, ill export engedélyezett állami szerv által kibocsátott áruk

A külföldi gazdasági tevékenység DT résztvevő általi benyújtása az engedélyekkel kapcsolatos tájékoztatással

Az áru vámeljárás alá vonása érdekében bemutatásra kerül:

 1. Az árunyilatkozat (DT) az 20.05.2010 № 257 Vámunió Bizottságának határozata által jóváhagyott formában.
 2. Jelentse be a tilalmak és korlátozások betartását igazoló információkat
Figyelj! Az EAEU Vámkódex megállapítja, hogy a vámműveletek elvégzéséhez szükséges dokumentumokat és (vagy) információkat nem lehet bemutatni a vámhatóságnak azok végrehajtásakor, ha az ilyen okmányokra vonatkozó információk és (vagy) azokból származó információk és (vagy) egyéb szükséges információk A vámhatóságok a vámműveletek elvégzéséhez beszerezhetik a vámhatóságok a vámhatóságok információs rendszereiből, valamint a tagállamok állami szerveinek (szervezeteinek) információs rendszereiből a vámhatóságok és a tagállamok állami szervei (szervezetei) közötti információs interakció keretében. Ebben az esetben a jelen Kódex által meghatározott személyek tájékoztatást adnak ezekről a dokumentumokról és (vagy) információkról a vámáru-nyilatkozaton, vagy más módon nyújtják be a vámhatóságokhoz az EAEU Vámkódexével összhangban.

Tájékoztatás a vámhatóságok azon lehetőségéről, hogy információt szerezhessenek a vámeljárásokhoz szükséges dokumentumokról, és (vagy) az ilyen dokumentumokból származó információkat, és (vagy) egyéb információkat, amelyeket a vámhatóságoknak vámeljárásokhoz, váminformációs rendszerekből, valamint információból kell megtenniük. az információs interakció keretében a tagállamok állami szerveinek (szervezeteinek) rendszereit közlik a nyilvánossággal a vámhivatalok internetes honlapján és (vagy) információterjesztés más módon. 

Hasznos volt?
0

Milyen intézkedések szükségesek az exportellenőrzés területén az exportált (importált) áruk vámáru-nyilatkozatában (kettős felhasználású termékek) történő biztosításához?

1. A bejelentett áruk besorolása olyan áruk közé, amelyekre vonatkozóan tilalmakat és korlátozásokat állapítottak meg az exportellenőrzés területén. Vminek megfelelően ...

1. A bejelentett áruk átruházása olyan árukra, amelyekre vonatkozóan megállapították tiltások és korlátozások az exportellenőrzés területén.

A 24 18 1999-FZ júliusi szövetségi törvény 183. Cikkével összhangban "Az exportellenőrzésről" azonosítás Az ellenőrzött áruk és technológiák, valamint az ellenőrzött árukkal és technológiákkal folytatott külföldi gazdasági műveletekre vonatkozó engedélyek megszerzéséhez vagy az Orosz Föderációból engedélyek nélküli kivitelhez szükséges engedélyek megszerzéséhez az orosz külföldi gazdasági szereplő felelőssége.

Az exportellenőrzés alá tartozó áruk és technológiák listáiról (kettős felhasználású termékek) vonatkozó információk:

Ezenkívül a "Honlap a külföldi gazdasági tevékenységek résztvevői számára / Tiltások és korlátozások / Exportellenőrzés és katonai-műszaki együttműködés / Az áruk exportellenőrzési célokra történő azonosítása, ideértve a katonai termékeket / Az Oroszországi Szövetségi Vámszolgálat információi" részben a "Kódok" CN FEA A kettős felhasználású termékek és technológiák jegyzékében szereplő áruk EAEU-je, amelyek kivitelét ellenőrzik. "

Ez a könyvtár tartalmazza az aktuális árukódokat az Eurázsiai Gazdasági Unió külföldi gazdasági tevékenységének egyetlen árucikk-nómenklatúrája szerint, feltüntetve az ezen kódoknak megfelelő ellenőrzött árucikkek listáit.

Szintén az orosz szövetségi vámhivatal honlapján, a személyes számla „Engedélyek a dokumentumokhoz” című részében a külföldi gazdasági tevékenység résztvevői számára a kettős felhasználású termékek ellenőrzési gyakorlatának könyvtára vagy oldalunkon ... A könyvtárban található információk jogi szempontból nem jelentősek, csak tájékoztató jellegűek, és lehetővé teszik a külföldi gazdasági tevékenység résztvevőinek a vámműveletek előtti szakaszában, hogy az áruk azonosításának szükségességéről döntsenek.

Az 21 2016 júniusi 565 XNUMX "Az ellenőrzött áruk és technológiák azonosítására vonatkozó eljárás, az azonosítási jelentés formája és a kitöltés feltételei" szerint az exportellenőrzésre vonatkozó termékazonosítási eredményekre vonatkozó következtetéseket a következőképpen adhatja ki: kezelése FSTEC Oroszország vagy egy hivatalos szakértői szervezet.

Az azonosítási jelentés adatai, amelyekben az "Általános megállapítások az azonosítási eredményekről" oszlop tartalmazza a bejegyzést "Az ebben a jelentésben meghatározott külföldi gazdasági műveletek végrehajtása \ t лицензия vagy az Orosz Föderáció jogszabályai által az exportellenőrzés területén biztosított más engedély nem szükséges"az árunyilatkozat 44. oszlopában a 01154 dokumentumtípus kóddal vannak feltüntetve.

Az azonosító jegyzőkönyv elektronikus másolatát, amelyet a külföldi gazdasági tevékenység résztvevője önállóan készített, a nyilatkozattevő elektronikus archívumába helyezi. Az Orosz FSTEC vagy az arra felhatalmazott szakértői szervezetek által kiadott azonosító jelentésekről tájékoztatást kapunk vámügyi információs források az orosz FSTEC-től. Abban az esetben, ha az árukat nem sorolják be az esemény exportellenőrzési tárgyainak azonosításának eredményei alapján, meg kell hozni az alábbiakban ismertetett intézkedéseket.


2. Ha az azonosítás eredményei alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a szóban forgó áruk ellenőrzött áruk (kettős felhasználású termékek), akkor az orosz FSTEC engedélyét az Orosz Föderáció kormányának 15 2008 szeptember 691 sz. külföldi gazdasági műveletek engedélyezése árukkal, információkkal, munkákkal, szolgáltatásokkal, szellemi tevékenység eredményeivel (rájuk vonatkozó jogok), amelyek tekintetében exportellenőrzést hoztak létre eh.

Az Orosz Föderáció kormányának 15 augusztus 2005 No. 517 rendeletében felsorolt ​​esetekben "Az Orosz Föderáció Exportellenőrzési Bizottságának az árukkal, információkkal, építési munkákkal, szolgáltatásokkal, szellemi tulajdonjogokkal (velük szembeni jogok) külföldi gazdasági műveletek végzésére vonatkozó engedély megszerzésére vonatkozó eljárásról" egy külföldi állam vagy egy külföldi személy használhatja tömegpusztító fegyverek és szállítóeszközeik, más típusú fegyverek és katonai felszerelések létrehozása vagy vásárlása céljából. A terrorista tevékenységekben részt vevő szervezetek vagy egyének érdekében az oroszországi FSTEC-nek fel kell hívnia az Orosz Föderáció Exportellenőrzési Bizottságának engedélyét.

Az ellenőrzött áruk behozatala és (vagy) exportja az engedélyek és engedélyek (engedélyek) alapján történik az Orosz Föderáció kormányának alábbi határozatai által jóváhagyott rendelkezéseknek megfelelően: \ t

 • 7 június 2001, No. 447 „A fegyverek és katonai felszerelések létrehozásához használható kettős felhasználású termékek és technológiák tekintetében a külföldi gazdasági tevékenység ellenőrzésének végrehajtásáról szóló rendelet jóváhagyásáról”;
 • 14 június 2001, No. 462 „A kettős felhasználású berendezések és anyagok külkereskedelmi ellenőrzéséről szóló rendelet jóváhagyásáról, valamint a nukleáris célokra használt releváns technológiákról”;
 • Szeptember 24 2001 No. 686 „A vegyi fegyverek előállításához felhasználható vegyi anyagok, berendezések és technológiák tekintetében a külföldi gazdasági tevékenység ellenőrzéséről szóló rendelet jóváhagyásáról”;
 • 29, augusztus 2001, No. 634 „A mikroorganizmusok, toxinok, berendezések és technológia vonatkozásában a külföldi gazdasági tevékenység ellenőrzésének végrehajtásáról szóló rendelet jóváhagyásáról”;
 • 15 2000 No. 973 „A nukleáris anyagok, berendezések, speciális nem nukleáris anyagok és kapcsolódó technológiák kiviteléről és behozataláról”;
 • 16, április 2001, No. 296 „A rakéta fegyverek létrehozásához használható berendezések, anyagok és technológiák tekintetében a külföldi gazdasági tevékenység ellenőrzésének végrehajtásáról szóló rendelet jóváhagyásáról”.

3. Az Oroszország FSTEC-engedélyének 23-oszlopában meghatározott vámhatóságnál a vámhatóságok által a vámunió vámterületére történő behozatalra vonatkozó egységes ellenőrzési eljárásról szóló rendeletnek megfelelően az engedély, az 22 vámuniójának Bizottsága által jóváhagyott, a vámunió vámterületére történő behozataláról szóló rendelettel összhangban. Június 2011, No. 687;

 • Az orosz szövetségi vámhivatal 29.12.2011 No. 2652 „Az Orosz Föderáció vámtisztviselői tevékenységére vonatkozó utasítás jóváhagyásáról szóló rendelet jóváhagyása, amelynek célja a vámhatóságok által a vámunió vámterületére történő vámellenőrzésre vonatkozó egységes ellenőrzési eljárás és az engedélyezett áruk e területről történő kivitele”.

Ellenőrzési engedély kiadásához az alábbiakat kell benyújtani:

 1. Eredeti engedély FSTEC Oroszország.
 2. A vámunió bizottság 5 No. 22.06.2011 számú határozatával jóváhagyott, a vámunió vámterületére történő behozatalának az EurAsEC keretében történő vámellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról és az engedélyezett áruk exportjáról szóló rendelkezés 687. .

4. A külföldi gazdasági tevékenység résztvevője által benyújtott árunyilatkozat.

Az áruk vámeljárás alá vételéhez a következőt kell benyújtani:

 1. Az árunyilatkozat (DT) a 20 májusi 2010-i vámunió Bizottságának határozatában jóváhagyott formában, 257.
 2. Jelentse be a tilalmak és korlátozások betartását igazoló információkat.
 3. A 20 18 1999-ФЗ szövetségi szövetségi törvény 183. Cikkében előírt "átfogó ellenőrzés" szerinti tilalmak és korlátozások betartásának megerősítése esetén az Orosz Föderáció Exportellenőrző Bizottságának engedélyének elektronikus példányát a nyilatkozattevő elektronikus archívuma tartalmazza.
Hasznos volt?
0

Milyen eljárások szükségesek ahhoz, hogy megerősítsék az Orosz Föderáció jogszabályainak a katonai-műszaki együttműködés területén a vámáru-nyilatkozat előkészítése és végrehajtása terén történő betartását?

1. A termékek (áruk) olyan áruként való besorolása, amelyre vonatkozóan tilalmakat és korlátozásokat állapítottak meg a szövetségi törvény 24. cikkével összhangban ...

1. Termékek (áruk) hozzárendelése olyan árukhoz, amelyekre vonatkozóan tilalmakat és korlátozásokat állapítottak meg

Az 24. július 18.07.1999-i 183-FZ "Az exportellenőrzésről" szóló szövetségi törvény XNUMX. cikkével összhangban az ellenőrzött áruk és technológiák azonosítása, valamint az ellenőrzött árukkal folytatott külföldi gazdasági műveletek végrehajtásához szükséges engedélyek megszerzésével kapcsolatos szükséges intézkedések megtétele és az Orosz Föderációból engedély nélküli kivitelükhöz szükséges technológiák vagy engedélyek a külgazdasági tevékenység orosz résztvevőjének kötelezettsége.

Az exportellenőrzés hatálya alá tartozó áruk és technológiák listáiról (listákról), beleértve a katonai termékeket, az oroszországi FCS honlapján, a „Külkereskedelmi résztvevők webhelye” részben találhatók információk a „Tiltások és korlátozások /” címszó alatt. Exportellenőrzés és katonai-műszaki együttműködés / Exportellenőrzési célú áruk azonosítása, beleértve a katonai termékeket is ”;

"Exporttámogatás / Exportellenőrzés alá eső áruk, beleértve a katonai termékeket / Ellenőrzött áruk listája" vagy tovább a Szövetségi Katonai-Műszaki Együttműködési Szolgálat hivatalos honlapja(„Következtetések a katonai felszerelésekre vonatkozó megállapításokról” (katonai termékek)

Az 19.07.1998 114 „Az Orosz Föderáció katonai-technikai együttműködéséről külföldi államokkal” szövetségi törvénynek megfelelően az árukat az Orosz Föderációban és onnan történő termékek engedélyezéséről szóló rendelettel összhangban kiadott engedélyek alapján importálják és / vagy exportálják. katonai célokra, amelyet az Orosz Föderáció elnöke 10.09.2005 No. 1062 „Az Orosz Föderáció katonai-technikai együttműködésének külföldi államokkal kapcsolatos kérdéseivel” jóváhagyott.

A katonai termékek osztályozója, amelynek behozatala és kivitele a Szövetségi Katonai-Műszaki Együttműködési Szolgálat által kiadott engedélyek alapján történik (3.

Az Orosz Föderációba történő behozatalra szánt termékek besorolására vagy az Oroszországi Föderációból a katonai termékekre történő kivitelre vonatkozó következtetéseket a Szövetségi Katonai-Műszaki Együttműködési Szolgálat adja ki az Oroszország FSMTC rendjének 13-Marchod (bejegyzett az Oroszországi Igazságügyi Minisztérium 21.04.2015, reg. No. 36967).

Amennyiben a termékazonosító eredményei nem adják át a katonai termékeket, az Orosz Katonai Műszaki Együttműködési Szövetségi Szolgálat megkötésére vonatkozó információkat az 44 oszlop áru-nyilatkozata tartalmazza az 01163 dokumentumtípus kóddal. Az "2.Step:" szakaszban tervezett tevékenységek nem kerülnek végrehajtásra, ugorjon az "3.Step:" szakaszra.

Abban az esetben, ha a termékazonosítási eredmények a katonai termékekre vonatkoznak, engedélyt kell kérni az orosz katonai-technikai együttműködés szövetségi szolgálatára.

2. Az Oroszországi Katonai Műszaki Együttműködési Szolgálat engedélyének a vámhatóságon belüli engedélyezése a vámhatóságok által az EurAsEC-ben a vámunióba történő behozatalra vonatkozó vámeljárások ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról és a vámunió által a 22.06.2011 No. 687 sz.

Az orosz szövetségi vámhivatal 29.12.2011 No. 2652 „Az Orosz Föderáció vámtisztviselői tevékenységére vonatkozó utasítás jóváhagyásáról szóló rendelet jóváhagyása, amelynek célja a vámhatóságok által a vámunió vámterületére történő vámellenőrzésre vonatkozó egységes ellenőrzési eljárás és az engedélyezett áruk e területről történő kivitele”.

Ellenőrzési engedély kiadásához az alábbiakat kell benyújtani:

 1. Az FSMTC Oroszország eredeti engedélye;
 2. A vámunió bizottság 5 No. 22.06.2011 számú határozatával jóváhagyott, a vámunió vámterületére történő behozatalának az EurAsEC keretében történő vámellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról és az engedélyezett áruk exportjáról szóló rendelkezés 687. .

Külgazdasági tevékenységben résztvevő DT benyújtása

Az áruk vámeljárás alá vételéhez a következőt kell benyújtani:

 1. Az árunyilatkozat (DT) az 20.05.2010 № 257 Vámunió Bizottságának határozata által jóváhagyott formában.
 2. Jelentse be a tilalmak és korlátozások betartását igazoló információkat.
Figyelj! Az orosz FCS kifejlesztette az árunyilatkozat 44. oszlopában "További információk / benyújtandó dokumentumok" feltüntetett megengedett dokumentumok számának könyvtárát. Ennek a címtárnak az árunyilatkoztatók általi használata kiküszöböli az engedélyekre vonatkozó információk helytelen feltüntetését az árunyilatkozatban, és biztosítja, hogy a vámhatóságok információt kapjanak az engedélyekről, ha azok rendelkezésre állnak a vámhatóságok információs forrásaiban.
Hasznos volt?
0

Melyek a szellemi tulajdonjogok védelmének biztosítása a vámáru-nyilatkozat és annak végrehajtása során?

A vámhatóságok hatáskörükön belül biztosítják a szellemi tulajdonjogok védelmét a vámunió vámterületén (2. cikk (351) bekezdés).

A vámhatóságok hatáskörükön belül biztosítják a szellemi tulajdonjogok védelmét a vámunió vámterületén (2 bekezdés, az EAEU Vámkódex 351. Cikke).

A szellemi tulajdonjogok védelmét szabályozó jogi dokumentumok az Eurázsiai Gazdasági Unió tagállamai (a továbbiakban: EAEU) területén:

 • Szerződés az EAEU-ról (23 „Szellemi tulajdon”);
 • Az Eurázsiai Gazdasági Unió Vámkódexe (124. Cikk, 52 fejezet „A vámhatóságok által védett szellemi tulajdonjogok védelmére vonatkozó intézkedések”);
 • 03.08.2018 289-ФЗ szövetségi törvénye "Az Orosz Föderáció vámszabályáról és az Orosz Föderáció egyes jogszabályainak módosításáról" (112 és 113 cikkek, 57 fejezet "A vámhatóságok által védett szellemi tulajdonjogok védelme");
 • az EAEU-tagállamok nemzeti jogszabályai.

A vámhatóságok meghozzák a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó jogaik védelmére irányuló intézkedéseket, amelyeknek az EAEU-tagállam vámhatóságai által vezetett vámnyilvántartást, valamint az EAEU-tagállamok szellemi tulajdonjogainak egységes vámnyilvántartásában szereplő szellemi tulajdonjogokat (a továbbiakban: OIS vámnyilvántartások) védik. .

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmét szolgáló intézkedéseket a vámhatóságok nem alkalmazzák: a vámhatárokon át szállított áruk vonatkozásában:
 1. a vámhatáron át szállított áruk vonatkozásában, és vámkezelési vámeljárás alá vont vámkezelési eljárás alá;
 2. bizonyos árukategóriákkal kapcsolatban, amelyekre a különleges vámeljárás (az eseteket és az eljárásokat a Bizottság határozza meg).
 3. a vámhatáron áthaladó és a diplomáciai képviseletek, a konzuli hivatalok, a nemzetközi szervezetekkel, nemzetközi szervezetekkel vagy azok misszióival, más szervezetekkel vagy missziókkal az Unió vámterületén található hatósági felhasználásra szánt vámeljárás alá vont árukra.

1. Annak megállapítása, hogy az áruk mentesek a harmadik felek szellemi tulajdonon alapuló követeléseitől

A vámhatóságok által az EAEU-tagállamok területein a szellemi tulajdon tárgyát képező tárgyak jogainak védelmének ellenőrzése.

Az OIC egységes vámnyilvántartásának és az EAE-tagállamok OIC vámügyi nyilvántartásainak tájékoztatása.

Az áru vámeljárás alá vonása érdekében bemutatásra kerül:

 1. Az árunyilatkozat (DT), végrehajtva és kitöltve a Vámunió Bizottság 20.05.2010 No. 257 sz. Határozatában megállapított követelményeknek megfelelően;
 2. A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok átruházását igazoló dokumentumok (szerzői jog, licencszerződés, szellemi tulajdonjogi nyilvántartás, védjegyhasználati szerződés és más hasonló dokumentumok);
 3. A védjegyoltalommal jelölt, az EAEU vámterületén a polgári forgalomba bocsátást igazoló dokumentumok a szerzői jog tulajdonosának (kereskedő, forgalmazási megállapodás, írásbeli hozzájárulás és hasonló dokumentumok) hozzájárulásával.
Ha az OIP vámjegyzékében szereplő szellemi tulajdonnal rendelkező áruk vámeljárás alá vonásával kapcsolatos vámeljárások során a vámhatóság észlelte a szellemi tulajdonjogok megsértésének jeleit, az ilyen áruk kiadását felfüggesztik 10 (tíz) munkanapos időszakra. . 

Ugyanakkor a nemzeti jogszabályoknak megfelelően a vámhatóságoknak joguk van felfüggeszteni az OIS vámhivatalában nem szereplő szellemi tulajdonot tartalmazó áruk kibocsátását az EAEU-tagállamok jogszabályaiban meghatározott módon („hivatalból”, a szövetségi törvény 113. Cikke). ).

Az Orosz Föderációba behozott alkoholtartalmú termékek címkézésének eljárását és szabályait az 31 2005 „866” decemberi 7 „Orosz Föderáció” kormányának rendeletével és az Oroszországi 2010 1849 XNUMX sz. alkoholtartalmú italok címkézésére és használatuk ellenőrzésére. ”

Hasznos volt?
1

Mire van szükség az orchideák importálására Vladivostokba?

Ismerje meg a regisztrációs és szállítási költségeket. Orchidea - Phalaenopsis, sokak által kedvelt trópusi virág. Karl Blume, egy holland botanikus, aki először fedezte fel az orchideákat...

Tájékozódjon a regisztráció és a szállítás költségeiről

Az orchideák importálása VladivostokbaOrchidea - Phalaenopsis, sok trópusi virág szerette. Karl Blume, egy holland botanikus, aki először felfedezte az orchideákat a 18. század végén, nevezte őket phalaenopsisnak. Phalaenopsis görögül - mint egy pillangó. Orchideák messziről, és nagyon hasonlítanak ragyogó pillangókra, a növény vékony ágait guggolva. A természetben a phalaenopsis orchideák nőnek a Fülöp-szigeteken, Ausztráliában és Délkelet-Ázsiában. 

Az orchideákat néha parazitáknak nevezik, de valójában nem. A természetben az orchideák a fák törzsén élnek, de csak fákként használják a fákat, és nem parazitálják őket. A Phalaenopsis gyökerei zöldek, mert részt vesznek a fotoszintézisben.

Phalaenopsis fajták - több száz, ezek közül néhány: Phalaenopsis Pink, Stuart, Schiller, Philadelphia, Phalaenopsis Pleasant, Kleopátra, Arany, Legato és sok más.

Oroszország szigorú szabályokat ír elő a növények külföldről történő behozatalára. A növényi karantén határellenőrzése úgy van megtervezve, hogy megakadályozza a veszélyes kártevők és növénybetegségek belépését Oroszország területére, amely káros lehet a mezőgazdaságra. Számos kormányrendelet szabályozza az ellenőrzés tevékenységét,"Az Orosz Föderáció állami növénykaranténszolgálatáról" Az év 1992"Az Orosz Föderáció területének a karantén kártevők, növénybetegségek és gyomok elleni védelmére vonatkozó szabályok" 1996 évés számos nemzetközi megállapodás is létezik (beleértve azokat, amelyeket Oroszország írt alá), amelyek a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény tagjai (IPPC).

Vlagyivosztok város növény-egészségügyi ellenőrzésének alkalmazottai nagyon szigorúan ellenőrzik a növények behozatalát, mivel a karanténszabályok egyetlen megsértésének akár nagyon súlyos következményei is lehetnek. A növényeknek meghibásodás nélkül ki kell adni a nemzetközi színvonalú növény-egészségügyi bizonyítványt. Az ország egészségügyi és karanténellenőrzési szolgálata állítja ki, ahol a növényt vásárolták. Ne feledje, hogy a tanúsítvány csak a regisztráció napjától számított 15 napig érvényes.

A származási ország megerősítéséhez szüksége lesz származási bizonyítványra (származási igazolás). A kísérő dokumentumokban szereplő növények nevét latinul kell írni. A megszerzett növények nem lehetnek a talajban (a föld Oroszországba történő behozatala szigorúan tilos), és egy speciális szubsztrátumban. (ha a növény nincs vágva)

Az orchidea-tételnek az Orosz Föderáció vámterületére való megérkezésekor kapcsolatba kell lépnie a gyógynövény-egészségügyi szakemberekkel, és jelezni kell az áthaladás ellenőrzését. Ehhez egy mintavételi és mintavételi eljárást hajtanak végre. (A növények esetében a mintavétel szükséges!).

A mintavétel után a mintákat a VNIIKR-nek küldjük meg a következtetés megszerzéséhez. Ezt az eljárást minden egyes szállítmány esetében meg kell tenni. Ha orchideákat kíván behozni az Orosz Föderáció vámterületére, jobb, ha először konzultáljon velünk ebben a kérdésben, mivel minden olyan növény, amely le van vágva vagy a gyökérrendszerrel, romlandó terméknek minősül, és azt a lehető leghamarabb ki kell adnia, hogy később ne dobja ki a befektetését a szemetetbe.

  Súgó a virágok behozatalának bejegyzésében a vámhatóságokon

Hasznos volt?
1

Hogyan importáljunk banánt Vladivostokba?

A banán az egyik legnépszerűbb gyümölcs Oroszországban, Oroszország a világ öt legnagyobb banánimportőrének egyike. A banán fő szállítója...

Banánimport VladivostokbaA banán az egyik legnépszerűbb gyümölcs Oroszországban; Oroszország az öt legnagyobb banánimportőr egyike a világon. A banán Oroszországba történő fő szállítója Ecuador, amely az összes banánszállítás körülbelül 95% -át adja. A fennmaradó 5% -ot megosztja a Fülöp-szigetek, Thaiföld, Vietnam, Kína, India stb.

Kevesen tudják, de a banánbokor csak egyszer él egy terményt! Az 9 hónapokban egy kis hajtásból az 3 mérőműszer növekszik, amelyen csak egy virág jelenik meg, és az 3 hónapban egy banáncsokor érlelődik, amely kb. A betakarítás után a bokor levágásra kerül.

A szállítás előtt a banánt válogatják, mossák és csomagolják, és gondosan ellenőrzik őket is, hogy egyetlen érett banán ne kerüljön a tételbe, mivel egy ilyen "hívatlan vendég" elrontja az egész adagot, egy érett banánból etiléngáz szabadul fel, amely felgyorsítja a többi zöld banán érését. 12 fok körül a banán nagyban lelassítja az érési folyamatot, és akár 90 napig is tárolható. 

A Vlagyivosztokba behozott banánokra kötelező megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtani, a vámunió 021/2011 Az élelmiszerbiztonságról és a 022/2011 Élelmiszer-termékek címkézésükről, valamint a kötelező növény-egészségügyi ellenőrzésről szóló műszaki előírásoknak megfelelően.

A nyilatkozat megerősíti, hogy az importált áruk megfelelnek az előírt állami előírásoknak, és növény-egészségügyi ellenőrzésre van szükség, hogy veszélyes kártevőket és növénybetegségeket ne importáljanak az Orosz Föderációba egy adag banánnal. Minden új szállítmány importálásakor engedélyt kell szerezni a növény-egészségügyi szolgálattól a szabályozott termékek behozatalára. A banánt, csakúgy, mint sok más gyümölcsöt és zöldséget, a kártevők kockázatának kitett áruk közé sorolják. Ezért egy árucsoport megérkezésekor a növény-egészségügyi szolgálat ellenőrei mintákat és mintákat vesznek, amelyeket aztán a VNIIKR-nek küldnek vizsgálatra. 

Ha a laboratóriumban nincsenek rovarok és betegségek formájában „utasok”, rakomány a növény-egészségügytől megkapja a "szabadon engedés" jelölést. Csak a vámtarifa vámáru-nyilatkozatának kiállítása marad a rakomány vámáru-nyilatkozatának kiállításautána a banánokat egy ideiglenes raktárból lehet felvenni.

A banán romlandó áruk, ezért mindig gondosan ellenőrizze az exportőrök által benyújtott dokumentumokat, előzetesen készítse el az összes szükséges igazolást, nyújtsa be a kérelmeket és a kísérő dokumentumokat az ellenőrző hatóságokhoz.   

Hasznos volt?
1

Hogyan állapítható meg a BROUTTO súlya az árunyilatkozatban, ha több termék van ugyanabban a csomagban?

Az EAEU Vámkódex 106. cikkének rendelkezései szerint az áruk belföldi fogyasztásra bocsátási eljárás alá vonásakor nyilatkozatot kell tenni ...

Az EEAC TC 106. Cikkének rendelkezéseivel összhangban, amikor az árukat belföldi fogyasztásra bocsátási eljárás alá vonják, egy árukivám-nyilatkozatot (DT) használnak, amelyben a mennyiség kilogrammonként (tömeg bruttó és súlya nettó).

A DT kitöltésének eljárását a CU Bizottság 257-i 20.05.2010. sz. Határozatával jóváhagyott, az árunyilatkozat kitöltési eljárásáról szóló utasítás tartalmazza.

Az egyes termékek DT-ben bejelentett bruttó súlyát és nettó tömegét az 35 és az 38 oszlopok jelzik.

Nettó súly - ez a bejelentett áru tömege, csak az elsődleges csomagolást vagy a bejelentett áru tömegét figyelembe véve minden csomagolást.

Bruttó súly - ez az áruk teljes tömege, beleértve az összes csomagolást, annak biztosításához, hogy állapotuk változatlan maradjon, mielőtt forgalomba kerülne, kivéve a konténereket és egyéb szállítóeszközöket.

Ha az áruk nem teljes mértékben foglalják el a csomagot, akkor emellett zárójelben a termék által elfoglalt csomagok számát részben zárójelben kell feltüntetni, a „helyrész” bejegyzés zárójelben „-” jelöléssel.

Az áruk szállításának költségeit, valamint az áruk be- és kirakodásának, illetve újrarakodásának költségeit különféle áruk között osztják fel bruttó tömegük arányában.

Ha egy csomagban több árucikk található, az egyes termékek bruttó tömegét közvetlenül a termék nettó tömegével kell meghatározni.
Hasznos volt?
1