МЕНЮ

Helyiségek és területek vámvizsgálata

 1. Vámvizsgálat helyiségek és területek - egy vámellenőrzési forma, amely a helyiségek és területek, valamint a meghatározott helyeken található áruk és (vagy) dokumentumok szemrevételezésének elvégzéséből áll.
 2. A helyiségek és területek vámellenőrzését annak érdekében végzik, hogy ellenőrizzék a vámellenőrzés tárgyát képező áruk és (vagy) dokumentumok jelenlétét vagy hiányát az ellenőrzött helyiségekben vagy területeken, valamint ellenőrzés céljából és (vagy ) információk beszerzése az ilyen árukról és (vagy) dokumentumokról, valamint az árukon, járműveken és raktérükön (rekeszeken) található vámzárak, pecsétek és egyéb azonosító eszközök jelenlétének ellenőrzése.
 3. A helyiségek és területek vámellenőrzését a vámhatóságok elvégezhetik annak érdekében, hogy ellenőrizzék az épületek, helyiségek (helyiségek részei) és (vagy) nyitott területek (nyitott területek részei) megfelelőségét, amelyeket használatra szántak vagy ideiglenes tárolóként használtak, vámraktárak, szabadraktárak, üzletek vámmentes kereskedelem, valamint az engedélyezett gazdálkodók ideiglenes tárolására szánt vagy használt áruk, a 4. 411. cikk, a 5. cikk (416) bekezdése és a 4. cikk (421) bekezdésének 4. albekezdése TC EAEU.
 4. A lakóhelyiségekben lévő helyiségek és területek vámellenőrzése akkor megengedett, ha azt a tagállamok jogszabályai előírják.
 5. A helyiségek és területek vámellenőrzését a helyiségek és területek vámellenőrzésére vonatkozó végzés, valamint a vámhatóság tisztviselőjének szolgálati bizonyítványának bemutatása után végzik.
  A helyiségek és területek vámvizsgálatára vonatkozó végzés formáját a tagállamok vámszabályozási jogszabályai határozzák meg.
  Az e pont első bekezdésében meghatározott dokumentumok bemutatása nem szükséges, ha vámvizsgálatot végeznek azon személyek helyiségein és területein, amelyek tekintetében kilépési vámellenőrzést végeznek.
 6. A helyiségekbe és a területre való belépés megtagadása esetén a vámtisztviselőknek joguk van belépni a helyiségekbe és a területre az ellenállás elnyomásával és (vagy) a zárt helyiségek megnyitásával a tagállamok jogszabályainak megfelelően.
 7. Ha egy tagállam jogszabályai különleges eljárást írnak elő az egyes objektumokhoz való hozzáférésre, akkor az ilyen hozzáférést az adott tagállam jogszabályai által előírt módon hajtják végre.
 8. A helyiségek és területek vámellenőrzését a lehető leghamarabb el kell végezni, ami szükséges a végrehajtásához, és nem tarthat tovább 1 munkanapnál, kivéve, ha a tagállamok vámszabályozási jogszabályai más időszakot állapítanak meg.
 9. A helyiségek és területek vámellenőrzésének eredményeit a helyiségek és területek vámellenőrzési aktusának elkészítésével állítják össze, amelynek formáját a Bizottság határozza meg.
 10. A helyiségek és területek vámellenőrzési aktusa 2 példányban készül, amelyek közül az egyiket kézbesíteni (irányítani) kell annak a személynek, akinek a helyiségeit és (vagy) területét ellenőrizték, ha azonosítják ezt a személyt.