МЕНЮ

Újrabehozatali vámeljárás

235. cikk. Az újrabehozatalra vonatkozó vámeljárás tartalma és alkalmazása

 1. Vámeljárás az újbóli behozatal a külföldi árukra alkalmazott vámeljárás, amely szerint az ilyen, korábban az Unió vámterületéről kivitt árukat behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes fizetések nélkül importálják az Unió vámterületére, kiegyenlítő vámok, figyelemmel az áruk ezen vámeljárás alá vonásának feltételeire.
 2. Az újrabehozatal vámeljárását azokra az árukra alkalmazzák, amelyeket korábban kivittek az Unió vámterületéről, és amelyekre a következőket alkalmazták:
  1. kiviteli vámeljárás;
  2. a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás e vámeljárás végrehajtásának befejezése érdekében, a Vámkódex 1. cikke (2) bekezdésének 184. albekezdésével összhangban;
  3. ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás e vámeljárás végrehajtásának befejezésére a Vámkódex 1. cikkének (231) bekezdésével összhangban.
 3. Az újrabehozatalra vonatkozó vámeljárás alá vont áruk uniós áruk státusát kapják, kivéve azokat az árukat, amelyeket korábban kivittek az Unió vámterületéről, és amelyekre vonatkozóan ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárást vagy az Unión kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárást kell alkalmazni. vámterületet alkalmaztak, és amelyek e kódex 1. cikke (3) bekezdésének 176. albekezdésében meghatározott áruk, vagy azok feldolgozásának termékei.
 4. Megengedett az újrabehozatali vámeljárás alkalmazása a következők vonatkozásában:
  1. Uniós áruk a vámszabad vámzónának a e kódex 2. cikke (6) bekezdésének második albekezdésével összhangban történő vámeljárásának vagy a vámtarifaszám vámtarifa-eljárásának a kódex 207. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban történő befejezésére;
  2. a vámterületen kívüli feldolgozás céljából vámeljárás alá vont áruk feldolgozásának olyan termékei, amelyeket ingyenes (garanciális) javítás céljából kivittek az Unió vámterületéről, a (1) bekezdés második bekezdésében meghatározott áruk feldolgozásának termékei kivételével E kódex 184. cikkének XNUMX. pontja.
 5. E kódex 11. cikkének (201) bekezdésében és 9. cikkének (211) bekezdésében meghatározott áruk vonatkozásában az újrabehozatalra nem lehet vámeljárást alkalmazni.

236. cikk Az áruk újrabehozatali vámeljárás alá vonásának feltételei

 1. Az áruk újbóli behozatalára vonatkozó vámeljárás alá vonásának feltételei:
  1. a tiltásoknak és korlátozásoknak való megfelelés e kódex 7. cikkével összhangban;
  2. információk benyújtása a vámhatósághoz az áruknak az Unió vámterületéről történő kivitelének körülményeiről, a javítási műveletekről, amennyiben ezeket a műveleteket az Unió vámterületén kívüli árukkal hajtották végre, és amelyeket a vám- és (vagy) egyéb dokumentumok vagy információk az ilyen dokumentumokról;
  3. a cikk (2), (4) - (6) bekezdésében meghatározott egyéb feltételek bizonyos árukategóriákkal kapcsolatban.
 2. A korábban az Unió vámterületéről kivitt áruk újbóli behozatali vámeljárás alá vonásának feltételei, amelyek vonatkozásában kiviteli vámeljárást alkalmaztak:
  1. az áruk újbóli behozatalára vonatkozó vámeljárás alá vonása az Unió vámterületéről történő tényleges kivitelük napját követő három év lejárta előtt, vagy a Bizottság által a (3) bekezdéssel összhangban meghatározott másik időszak lejárta előtt A cikk 3. pontja;
  2. azon áruk változatlan állapotának megőrzése, amelyekben azokat az Unió vámterületéről exportálták, kivéve a természetes kopás miatti változásokat, valamint a normális szállítás (szállítás) és (vagy) normális körülmények között bekövetkező természetes veszteség miatti változásokat tárolás;
  3. adók és (vagy) kamatok visszatérítése tőlük, ha az ilyen vámokat és (vagy) az Unió vámterületéről történő árukivitelhez kapcsolódó kamatokat nem fizették meg, vagy visszaadták, valamint egyéb összegeket az Unió vámterületéről történő árukivitel kapcsán ki nem fizetett, vagy közvetlenül vagy közvetetten kifizetésekként, juttatásokként vagy visszatérítésekként be nem fizetett, illetve be nem fizetett adók, támogatások és egyéb összegek, amennyiben ezt a tagállamok jogszabályai előírják, a az ilyen jogszabályok által meghatározott feltételek mellett.
 3. Bizonyos árukategóriák tekintetében a Bizottságnak joga van meghatározni az e cikk (1) bekezdésének 2. albekezdésében meghatározott időszakot meghaladó időszakot. (lásd az Eurázsiai Gazdasági Bizottság igazgatóságának 203. december 11.12.2018-i XNUMX. számú határozatát)
 4. A korábban az Unió vámterületéről kivitt áruk újbóli behozatalára vonatkozó vámeljárás alá helyezésének feltételei, amelyek tekintetében ideiglenes kiviteli vámeljárást alkalmaztak:
  1. áruk behozatala az Unió vámterületére az ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás időtartama alatt;
  2. azon áruk változatlan állapotának megőrzése, amelyekben azokat az Unió vámterületéről exportálták, kivéve a természetes kopás miatti változásokat, valamint a normális szállítás (szállítás) és (vagy) normális körülmények között bekövetkező természetes veszteség miatti változásokat tárolás, valamint az ilyen áruk vonatkozásában megengedett változtatások, ha azokat ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárással összhangban használják.
 5. A korábban az Unió vámterületéről kivitt áruk újbóli behozatalára vonatkozó vámeljárás alá helyezésének feltételei, amelyek vonatkozásában a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárást alkalmazták:
  1. áruk behozatala az Unió vámterületére a vámhatóság által megállapított, a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás érvényességi ideje alatt;
  2. azon áruk változatlan állapotának megőrzése, amelyekben azokat az Unió vámterületéről exportálták, kivéve a természetes kopás miatti változásokat, valamint a normális szállítás (szállítás) és (vagy) normális körülmények között bekövetkező természetes veszteség miatti változásokat tárolás.
 6. Azok az áruk feldolgozott termékei, amelyekre vonatkozóan a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárást alkalmazták, az újbóli behozatalra vonatkozó vámeljárás szerint a következők:
  1. feldolgozás céljából vámeljárás alá vont áruk kivitele az Unió vámterületéről az Unió vámterületéről ingyenes (garanciális) javítás céljából;
  2. a feldolgozott termékek újrabehozatali vámeljárás alá vonása a vámhatóság által megállapított vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás érvényességi ideje alatt.
 7. Az újrabehozatalra vonatkozó vámeljárás alá vont áruk nyilatkozattevője lehet az a személy, aki az e cikk (2), (4) - (6) bekezdésében meghatározott vámeljárások egyikének alávetett árunyilatkozattevő volt, amelynek megfelelően az árukat kivitték az Unió vámterületéről.

Cikk 237. Return (offset) összegét kiviteli vámok

 1. Az e kódex 2. cikkének (236) bekezdésében meghatározott, az újrabehozatalra vonatkozó vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában visszatérítik (ellentételezik) az exportvámok befizetett összegeit, feltéve, hogy ezeket az árukat a az újrabehozatal vámeljárása legkésőbb a kihelyezés napját követő hat hónapon belül: az ilyen áruk kiviteli vámeljárás alá esnek.
 2. Ha, amikor az árukat kiviteli vámeljárás alá vonják vámáru-nyilatkozat az árukat a tagállamok vámjogi szabályozásában e kódex 8. cikkének (104) bekezdésével összhangban megállapított jellemzőivel, vagy e kódex 115., 116. vagy 117. cikkében meghatározott jellemzőkkel végezték, az újrabehozatali vámeljárás alá vont árukra visszatérítik (kiegyenlítik) az exportvámok befizetett összegeit, feltéve, hogy ezekre az árukra legkésőbb a megállapított időtartamra újrabehozatalra vonatkozó vámeljárást alkalmaznak. annak a tagállamnak a vámszabályozásáról szóló jogszabálya, amelynek területén az árukat kiviteli vámeljárás alá vonták.