МЕНЮ

Vámmentes vámeljárás

243. cikk. A vámmentes kereskedelem vámeljárásának tartalma és alkalmazása

 1. Vámeljárás vámmentes kereskedelem - a külföldi árukra és az Unió áruira alkalmazott vámeljárás, amelynek megfelelően az ilyen árukat behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes fizetések nélkül, vámmentes üzletekben találják és értékesítik kiskereskedelemben, kiegyenlítő vámok külföldi áruk vonatkozásában, figyelemmel az áruk e vámeljárás alá vonásának és az ilyen vámeljárással összhangban történő felhasználásának feltételeire.
 2. A vámmentes kereskedelem vámeljárás alá vont árukat értékesítik:
  1. az Unió vámterületét elhagyó magánszemélyek;
  2. az Unió vámterületére érkező személyek;
  3. az egyik tagállamból egy másik tagállamba távozó természetes személyek és az egyik tagállamba egy másik tagállamból belépő természetes személyek;
  4. diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek, államok missziói az Unió vámterületén található nemzetközi szervezeteknél, nemzetközi szervezeteknél vagy azok képviseleteinél, valamint a diplomáciai képviseletek diplomáciai személyzetének tagjai, konzuli tisztviselők és családtagjaik, akik ők, az államok nemzetközi szervezeteknél, nemzetközi szervezeteknél vagy azok képviseleteinél dolgozó képviseletek személyzete (alkalmazottak, tisztviselők);
  5. más szervezetek vagy képviseleteik és személyzetük, ha az ilyen végrehajtásról annak a tagállamnak a jogszabályaival összhangban rendelkeznek, amelynek területén az ilyen szervezetek vagy képviseleteik találhatók.
 3. A vámmentes kereskedelem vámeljárás alá vont árukat az e cikk (1) bekezdésének 3–2. Albekezdésében meghatározott személyeknek olyan vámmentes üzletekben értékesítik, amelyek olyan helyeken működnek, ahol az árukat az Unió vámhatárán áthelyezik.
 4. Az áruknak az e cikk (2) bekezdésének 2. albekezdésében meghatározott személyeknek történő értékesítése megengedett azokban a vámmentes üzletekben, amelyek áruk mozgásának helyein az Unió vámhatárán át légi és vízi szállítással működnek, és ha ezt a a tagállamok jogszabályai, az áruknak az Unió vámhatárán át más szállítóeszközökön történő mozgásának helyein is.
  A tagállamok jogszabályai határozzák meg azoknak a helyeknek a felsorolását, amelyeken az áruk a határon túlléphetők, ahol az e cikk (2) bekezdésének 2. albekezdésében meghatározott személyeknek áruk értékesítése megengedett.
 5. Az áruknak az e cikk (3) bekezdésének 2. albekezdésében meghatározott személyeknek történő értékesítése megengedett az olyan vámmentes üzletekben, amelyek olyan helyeken működnek, ahol az árukat légi úton szállítják át az Unió vámhatárán.
 6. A vámmentes kereskedelem vámeljárás alá vont árukat az e cikk (4) bekezdésének 5. és 2. albekezdésében meghatározott személyeknek a tagállamok jogszabályainak megfelelően meghatározott vámmentes üzletekben értékesítik.
 7. Uniós árukaz e cikk (1) bekezdésének 2. albekezdésében meghatározott magánszemélyeknek eladott, vámmentes kereskedelem vámeljárása alá eső személyek elveszítik az uniós áruk státusát.
  Az e cikk (2) bekezdésének 5–2. Albekezdésében meghatározott személyeknek eladott, vámmentes kereskedelem vámeljárás alá vont uniós áruk megőrzik az uniós áruk státusát.
  Külföldi áruk, vámmentes kereskedelem vámeljárás alá vonták, amelyet az e cikk (4) bekezdésének 5. és 2. albekezdésében meghatározott személyeknek értékesítettek, miután az ilyen értékesítés az Unió áruinak jogállását megszerezte.
 8. A vámmentes vámeljárás nem vonatkozik azokra az árukra, amelyek a vámmentes üzlet székhelye szerinti tagállam jogszabályainak megfelelően forgalomban tilosak.
  A Bizottságnak joga van meghatározni azon egyéb áruk jegyzékét, amelyek tekintetében nem alkalmazzák a vámmentes kereskedelem vámeljárását. (Lásd az Eurázsiai Gazdasági Bizottság igazgatóságának 203. Számú, 11.12.2018-i határozatát.)
 9. A vámmentes boltok vámeljárás alá vonása nélkül a vámmentes üzletek befogadhatják és felhasználhatják az ezen vámmentes üzletek működésének biztosításához szükséges árukat.

244. cikk. Az áruk vámmentes kereskedelem vámeljárás alá vonásának és az ilyen vámeljárással összhangban történő felhasználásának feltételei

 1. Az áruk vámmentes kereskedelem vámeljárás alá vonásának feltétele a tiltások és korlátozások betartása e kódex 7. cikkével összhangban.
 2. A vámmentes kereskedelem vámeljárás alá vont áruk bevallása csak az lehet, aki annak a vámmentes üzletnek a tulajdonosa, amelyben ezeket az árukat elhelyezik és értékesítik.
 3. Az áruk vámmentes kereskedelem vámeljárásával összhangban történő felhasználásának feltételei:
  1. áruk keresése vámmentes üzletekben;
  2. áruk értékesítése vámmentes üzletekben e kódex 2. cikkének (243) bekezdésében meghatározott személyeknek;
  3. az e vámkódex 245. cikkében előírt, a vámmentes kereskedelem vámeljárása alá tartozó külföldi áruk bizonyos kategóriáinak értékesítésére vonatkozó feltételek teljesítése.

245. cikk. A vámmentes vásárlás vámeljárása alá tartozó áruk bizonyos kategóriáinak vámmentes üzletekben történő értékesítésének feltétele

A vámmentes kereskedelem vámeljárása alá eső árukat, például alkoholtartalmú italokat, sört, dohányt és dohánytermékeket vámmentesen árusító üzletekben értékesítik e kódex 2. cikke (2) bekezdésének 243. albekezdésében meghatározott személyeknek, mennyiségi normákban , amelyen belül személyes használatra szánt áruk vámok és adók megfizetése nélkül importálják az Unió vámterületére.

246. cikk. A vámmentes kereskedelem vámeljárásának befejezése és befejezése

 1. A vámmentes kereskedelem vámeljárásának végrehajtása azzal a céllal fejeződik be, hogy a vámeljárás alá vont árukat vámmentes üzletekben értékesítik az e kódex 2. cikkének (243) bekezdésében meghatározott személyek számára, kivéve a külföldi áruk értékesítését. e kódex 3. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott személyek számára.
 2. A vámmentes kereskedelem vámeljárás alá vont külföldi áruk vámmentes üzletekben történő eladásakor a Vámkódex 3. cikke (2) bekezdésének 243. albekezdésében meghatározott személyek számára a vámmentes kereskedelemre vonatkozó vámeljárás hatása azzal egészül ki, hogy ezeket a külföldi árukat a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárása alatt.
 3. Az e cikk (2) bekezdésében meghatározott külföldi árukra vonatkozó árunyilatkozatot a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vonásáról a vámmentes üzlet tulajdonosának kell benyújtania legkésőbb 10-th ezen áruk értékesítésének hónapját követő hónap napja.
  Az áruk kiadásának megtagadása esetén az árukra vonatkozó nyilatkozatot a meghatározott áruk vonatkozásában a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá helyezéséhez a vámmentes üzlet tulajdonosának kell benyújtania legkésőbb az áru kiadásának megtagadásának napját követő nap.
 4. A vámmentes vámeljárás a vámmentes vámeljárás alá vont külföldi áruk vonatkozásában befejezhető:
  1. az áruk külföldi árukra vonatkozó vámeljárások alá vonása az e kódexben előírt feltételek mellett;
  2. az Unió vámterületéről hajók vagy repülőgépek fedélzetén exportált áruk felhasználás céljából történő kiadása e kódex 39. fejezetével összhangban.
 5. A vámmentes vámeljárás a vámmentes vámeljárás alá vont uniós áruk vonatkozásában megszüntethető:
  1. az áruk kiviteli vámeljárás alá vonása;
  2. áruk kivitele vámmentes üzletből az Unió vámterületére az ilyen áruk nyilatkozattevője nyilatkozata alapján.
 6. Abban az esetben, ha a vámmentes üzlet megszűnik a meghatározott vámmentes üzlet működésének megszüntetését követő naptól számított 3 hónapon belül, a vámmentes eljárás alá vont külföldi árukra a külföldön alkalmazandó vámeljárások vonatkoznak. áruk és uniós áruk - a helyiségekbe. a vámeljárás során vámmentesen működő boltból az Unió vámterületére történő kivitelre.
  Ha ezeket a műveleteket a meghatározott határidőn belül nem hajtják végre, akkor a vámmentes kereskedelem vámeljárása ezen időszak után megszűnik, és az árukat a vámhatóságok e kódex 51. fejezetével összhangban visszatartják.

247. cikk. Behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének megjelenése és megszűnése a vámmentes kereskedelem vámeljárása alá helyezett (elhelyezett) külföldi áruk vonatkozásában, azok megfizetésének határideje és számításuk

 1. A vámmentes kereskedelem vámeljárás alá vont külföldi áruk vonatkozásában behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettsége a nyilatkozattevő számára attól a pillanattól kezdve merül fel, hogy a vámhatóság nyilvántartásba veszi az árukra vonatkozó árunyilatkozatot.
 2. A vámmentes kereskedelem vámeljárás alá vont (elhelyezett) külföldi áruk vonatkozásában behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettségét a nyilatkozattevő a következő körülmények fennállása esetén megszünteti:
  1. ezen áruk értékesítése e kódex 1. cikke (2) bekezdésének 4., 5., 2. és 243. albekezdésében meghatározott személyek számára;
  2. ezen áruknak, amelyeket e kódex 3. cikke (2) bekezdésének 243. albekezdésében meghatározott személyeknek értékesítettek, belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárása alá helyezik;
  3. ezen áruknak a jelen kódexben előírt vámeljárások alá helyezése, ideértve ezen áruk vámeljárások alá helyezését is az e cikk (2) bekezdésének 4. albekezdésében meghatározott körülmények bekövetkeztét követően, és (vagy) árukészletként történő használatba bocsátását az Unió vámterületéről hajók vagy repülőgépek fedélzetén exportálják, e kódex 39. fejezetével összhangban;
  4. olyan áruk elhelyezése, amelyek tekintetében a vámeljárások vámmentes kereskedelemre gyakorolt ​​hatását megszüntették a vámeljárások alapján, e kódex 7. cikkének (129) bekezdésével összhangban;
  5. az importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése és (vagy) beszedése az e cikk (5) bekezdésével összhangban kiszámított és fizetendő összegekben;
  6. a vámhatóság által a vámjogi szabályozással összhangban a külföldi áruk megsemmisítésének és (vagy) helyrehozhatatlan veszteségének a baleset vagy vis maior, vagy ezen áruk visszavonhatatlan elvesztésének tényének a vámhatóság általi elismerése a természetes veszteség normál szállítás (szállítás) és (vagy) raktározás körülményei között, kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen megsemmisítést vagy helyrehozhatatlan veszteséget megelőzően, a jelen Kódexnek megfelelően ezen külföldi áruk vonatkozásában az importvámok megfizetésének határideje , adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok jöttek létre;
  7. áruk kiadásának megtagadása a vámmentes kereskedelem vámeljárása szerint - az árunyilatkozat nyilvántartásba vételekor felmerült importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettségével kapcsolatban;
  8. árunyilatkozat visszavonása e kódex 113. cikkével összhangban és (vagy) az áruk kiadásának törlése a kódex 4. cikkének (118) bekezdésével összhangban - az importvámok, adók, különös fizetési kötelezettségek vonatkozásában , dömpingellenes, kiegyenlítő vámok, amelyek az árunyilatkozat nyilvántartásba vétele során merültek fel;
  9. az áruk elkobzása vagy átalakítása valamely tagállam tulajdonába (jövedelmébe) az adott tagállam jogszabályaival összhangban;
  10. áruk vámhatóság általi visszatartása e kódex 51. fejezetével összhangban;
  11. áruk átmeneti megőrzése vagy vámeljárás alá helyezése olyan áruk esetében, amelyeket bűncselekmény feljelentése ellenőrzése, büntetőügy vagy közigazgatási szabálysértési eljárás (közigazgatási eljárás lefolytatása) során lefoglaltak vagy letartóztattak, és amelyekről határozat született visszaküldésre készült, ha az ilyen árukat korábban nem engedték szabadon.
 3. A behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettsége az e cikk (4) bekezdésében meghatározott körülmények fennállása esetén teljesül.
 4. A következő esetekben a behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének határideje:
  1. az áruk használatának feltételeinek megsértése esetén a vámmentes kereskedelem vámeljárása szerint - az áruk használatának megállapított feltételeit sértő cselekmények elkövetésének napja, és ha ez a nap nincs meghatározva, - az áruk vámmentes kereskedelem vámeljárás alá vonásának napja;
  2. külföldi áruk elvesztése esetén, kivéve a baleset vagy vis maior miatti megsemmisülést és (vagy) helyrehozhatatlan veszteséget, vagy helyrehozhatatlan veszteséget a normális szállítás (szállítás) és (vagy) tárolás körülményei között bekövetkezett természetes veszteség következtében, - az áruk elvesztésének napja, és ha ez a nap nincs megállapítva, - az áruk vámmentes kereskedelem vámeljárás alá vonásának napja;
  3. ha a jelen Vámkódex 3. cikke (246) bekezdésének 3. bekezdésében meghatározott időszakon belül a jelen Kódex 2. cikke (243) bekezdésének 3. albekezdésében meghatározott személyeknek eladott külföldi áruk vonatkozásában árunyilatkozatot nem nyújtottak be, - a jelen kódex 246. cikke (XNUMX) bekezdésének első bekezdésében meghatározott időszak utolsó napja;
  4. ha a jelen Vámkódex 3. cikke (246) bekezdésének második bekezdésében meghatározott időszakon belül a jelen Vámkódex 3. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott személyeknek eladott külföldi áruk vonatkozásában árunyilatkozatot nem nyújtottak be, - a jelen kódex 243. cikke (3) bekezdésének második bekezdésében meghatározott időszak utolsó napja.
 5. Az e cikk (4) bekezdésében meghatározott körülmények fennállása esetén behozatali vámokat, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat kell megfizetni, mintha a vámmentes kereskedelem vámeljárása alá helyezett külföldi árukra a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárása kerülne vámtarifa-kedvezmények és a fizetési kedvezmények alkalmazása nélkül. behozatali vámok és adók.
  A behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításához a vámhatósági nyilvántartásba vétel napján hatályban lévő behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok mértékét kell alkalmazni. az áruk vámmentes kereskedelem vámeljárás alá vonására benyújtott árunyilatkozat.
 6. Az e cikk (5) bekezdésével összhangban befizetett (beszedett) behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok összege után kamatot kell fizetni, mintha fizetési halasztást adnának ezen összegek vonatkozásában az áruk vámeljárás alá vont vámmentes kereskedelem alá vonásának időpontja a behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési határidejének lejárta napján. A meghatározott kamatot a kódex 60. cikkével összhangban kell kiszámítani és kifizetni.
 7. Az áruknak az e kódexben előírt vámeljárások alá vonása és (vagy) az Unió vámterületéről hajók vagy repülőgépek fedélzetén exportált áruként történő kiadásuk e kódex 39. fejezetével összhangban a a vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének teljesítése és (vagy) beszedése (részben vagy egészben) behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok befizetése és (vagy az e cikkel összhangban összegyűjtött összegek visszatérítésre (ellentételezésre) kötelesek a kódex 10. fejezetével és 76. cikkével összhangban.