МЕНЮ

A vámterületen történő feldolgozás vámeljárása

163. cikk. A vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás tartalma és alkalmazása

 1. Vámeljárás feldolgozás a vámterületen - a külföldi árukra alkalmazott vámeljárás, amelynek megfelelően ezeket az árukat az Unió vámterületén dolgozzák fel annak érdekében, hogy az Unió későbbi kivitelére szánt feldolgozási termékeiket fizetés nélkül megszerezzék. külföldi áruk, behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok, figyelemmel az áruk ezen vámeljárás alá vonásának és az ilyen vámeljárással összhangban történő felhasználásának feltételeire.
 2. A vámterületen a feldolgozás céljából vámeljárás alá vont áruk megőrzik a külföldi áruk státusát, és az Unió vámterületén végzett feldolgozási műveletek eredményeként átvett (képzett) áruk (feldolgozott termékek, hulladékok és maradványok) külföldi áruk.
 3. Megengedett a vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alkalmazása az ideiglenes behozatalra (behozatalra) vonatkozó vámeljárás felfüggesztésére azáltal, hogy az ideiglenes behozatalra (behozatalra) vonatkozó vámeljárás alá vont árukat alávetik.
 4. A Bizottságnak joga van meghatározni azon áruk listáját, amelyekre a vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárást nem alkalmazzák. (lásd az Eurázsiai Gazdasági Bizottság igazgatóságának 203. december 11.12.2018-i XNUMX. számú határozatát)

164. cikk. Az áruknak a vámterületen történő feldolgozás céljából történő vámeljárás alá vonásának és az ilyen vámeljárással összhangban történő felhasználásának feltételei

 1. Az áruknak a vámterületen történő feldolgozás céljából történő vámeljárás alá vonásának feltételei a következők:
  1. az áruknak az Unió vámterületén történő feldolgozásának feltételeiről szóló dokumentum rendelkezésre állása, amelyet egy tagállam felhatalmazott szerve állított ki, és amely e kódex 168. cikkében meghatározott információkat tartalmazza. Az árunyilatkozat akkor használható fel ilyen dokumentumként, ha a vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alkalmazásának célja az áruk javítása, valamint a Bizottság által meghatározott egyéb esetekben; (lásd az Eurázsiai Gazdasági Bizottság igazgatóságának 180. november 12.11.2018-i XNUMX. sz. határozatát)
  2. annak lehetősége, hogy a vámhatóságok azonosítsák azokat a külföldi árukat, amelyek a vámterületen történő feldolgozás céljából a feldolgozásuk termékeire vonatkoznak, kivéve azokat az eseteket, amikor e külföldi árukat e kódex 172. cikkével összhangban egyenértékű árukkal cserélik ki;
  3. a tiltások és korlátozások betartása e kódex 7. cikkével összhangban.
 2. Az áruknak a vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárással összhangban történő felhasználásának feltételei a következők:
  1. a vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás érvényességi idejének betartása;
  2. a Vámkódex 166. cikkében foglalt rendelkezések betartása a vámterületen történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont árukkal végzett műveletek végrehajtása során;
  3. a vámterületen történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont áruk felkutatása az Unió vámterületén történő áruk feldolgozásának feltételeiről szóló dokumentumban meghatározott személyekkel, valamint ezen áruk felhasználása az áruk ezen személyek által.
 3. E fejezet alkalmazásában a feldolgozott termékekben lévő külföldi áruk vámhatóság általi azonosítása azt jelenti, hogy e kódex 167. cikkében meghatározott módszerek egyikével megállapítják, hogy a vámfeldolgozási eljárás alá vont árukat alávetették. áruk feldolgozására irányuló műveletek az Unió vámterületén annak érdekében, hogy feldolgozott termékeket nyerjenek.

165. cikk. A vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás időtartama

 1. A vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás érvényességi idejét az áruknak az Unió vámterületén történő feldolgozásának az Unió vámterületén történő feldolgozásának feltételeiről szóló dokumentumban meghatározott időtartama alapján állapítják meg. .
 2. A vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás megállapított időtartama a személy kérésére meghosszabbodik az áruknak az Unió vámterületén történő feldolgozásának időtartamának meghosszabbításakor.
 3. A tagállamok jogszabályai előírhatják, hogy az áruknak az Unió vámterületén történő feldolgozásának időtartamának meghosszabbításakor a vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás megállapított érvényességi idejét legkésőbb 10 nappal a meghosszabbítást követően meghosszabbíthatják. lejárat. A vámhatóság által megállapított vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás időtartamának meghosszabbításakor annak lejárta után az ilyen vámeljárás hatása e vámeljárás befejezésének napjától folytatódik.

166. cikk Feldolgozási műveletek az Unió vámterületén

 1. A feldolgozási műveletek az Unió vámterületén a következők:
  1. áruk feldolgozása vagy feldolgozása;
  2. áruk gyártása, beleértve az összeszerelést, összeszerelést, szétszerelést és felszerelést;
  3. áruk javítása, beleértve azok helyreállítását, alkatrészek cseréjét, korszerűsítését;
  4. olyan áruk használata, amelyek megkönnyítik vagy megkönnyítik a feldolgozott termékek előállítását, még akkor is, ha ezeket az árukat részben vagy egészben fogyasztják a feldolgozási folyamat során. Ezt a műveletet egyidejűleg kell végrehajtani az e bekezdés 1–3. Albekezdésében meghatározott műveletek egyikével.
 2. Az Unió vámterületén végzett feldolgozási műveletek nem tartalmazzák:
  1. az áruk biztonságának biztosítására irányuló műveletek az eladásra és szállításra (szállításra) való előkészítés során, ideértve az áruk csomagolását, csomagolását és válogatását is, amelyek során az áruk nem veszítik el egyedi jellemzőiket;
  2. utódok, állatok nevelése és etetése, beleértve a madarakat, a halakat, valamint a növekvő rákokat és puhatestűeket;
  3. fák és más növények termesztése;
  4. Információk, hang- és videofelvételek másolása és sokszorosítása bármilyen típusú adathordozón;
  5. külföldi áruk segédeszközként való felhasználása a technológiai folyamatban (berendezések, gépek, szerelvények stb.);
  6. a Bizottság által meghatározott egyéb műveletek.
 3. Az Unió vámterületén végzett feldolgozási műveletek végrehajtása során megengedett az uniós áruk felhasználása, kivéve azokat az árukat, amelyekre az exportvámok mértékét a tagállamok jogszabályai állapítják meg, és amelyek szerepelnek a meghatározott listán. a Bizottság.
  A Bizottságnak joga van meghatározni azokat az eseteket, amikor Uniós áruk, amelynek vonatkozásában az exportvámok mértékét a tagállamok jogszabályai határozzák meg, és amelyek szerepelnek az e bekezdés első bekezdésében előírt listában, felhasználhatók feldolgozási műveletek végrehajtásakor a Közösség vámterületén. Unió.

167 cikk. azonosító feldolgozásuk termékeiben külföldi áruk

A feldolgozott termékekben található külföldi áruk azonosítása érdekében a következő módszerek alkalmazhatók:

 • a nyilatkozattevő, a feldolgozási műveleteket végző személy vagy a vámhatóság tisztviselői pecséteket, bélyegzőket, digitális és egyéb jelöléseket helyeznek el a külföldi áruk;
 • a külföldi áruk részletes leírása, fényképezése, méretarányos képe;
 • előre kiválasztott minták és (vagy) külföldi áruk és feldolgozásuk termékeinek mintáinak összehasonlítása;
 • a meglévő termékcímkék használata, beleértve a sorszámokat is;
 • az áruk jellege és az Unió vámterületén végzett feldolgozási műveletek alapján alkalmazható egyéb módszerek, ideértve a külföldi áruknak a feldolgozási műveletek végrehajtásának technológiai folyamatában történő felhasználására vonatkozó részletes információkat tartalmazó benyújtott dokumentumok megvizsgálását is az Unió vámterületén, valamint a feldolgozott termékek előállításának technológiáján, vagy az Unió vámterületén végzett feldolgozási műveletek során végzett vámellenőrzésen keresztül.

168. cikk. Az áruknak az Unió vámterületén történő feldolgozásának feltételeiről szóló dokumentum

 1. Az áruknak az Unió vámterületén történő feldolgozásának feltételeiről szóló dokumentumot, amelyet egy tagállam felhatalmazott szerve állított ki, bármelyik tagállami arc, amely területén ezt a dokumentumot kiadták, beleértve azokat is, akik feldolgozási műveleteket végeznek, vagy akik közvetlenül nem végeznek ilyen műveleteket.
 2. Az áruknak az Unió vámterületén történő feldolgozásának feltételeiről szóló dokumentumnak tartalmaznia kell a következőket:
  1. a dokumentumot kiállító tagállam felhatalmazott szervén;
  2. arról a személyről, akinek az okmányt kiállították;
  3. arról a személyről (személyekről), aki közvetlenül feldolgozási műveleteket fog végrehajtani az Unió vámterületén;
  4. a külföldi árukról és azok feldolgozásának termékeiről (név, kód a külföldi gazdasági tevékenység árunómenklatúrájának megfelelően, mennyiség és költség). A tagállamok vámszabályozásra vonatkozó jogszabályai előírhatják annak lehetőségét, hogy a külföldi áruk és feldolgozásuk termékeinek kódját a külföldi gazdasági tevékenység árunómenklatúrájának árucikkei szintjén meghatározzák, valamint lehetőséget adnak arra, hogy ne jelezzék. áruk és feldolgozásuk termékeinek költsége;
  5. az uniós árukról, amelyek tekintetében a kiviteli vámok mértékét a tagállamok jogszabályai állapítják meg, biztosítva a külföldi áruk feldolgozásának technológiai folyamatának végrehajtását (név, kód a Külföldi Áruk Nómenklatúrájának megfelelően) Gazdasági tevékenység és mennyiség), ha ezt a tagállam jogszabályai állapítják meg;
  6. az áruk tulajdonjogának, használatának és (vagy) elidegenítésének jogát igazoló dokumentumokon;
  7. a feldolgozott termékek hozama mennyiségi és (vagy) százalékos értelemben;
  8. a vámterületen végzett feldolgozási műveletekről, végrehajtásuk módszereiről;
  9. a vámterületen történő feldolgozás céljából a feldolgozásuk termékeiben történő vámeljárás alá vont külföldi áruk azonosítási módszereiről;
  10. a hulladékokról és maradványokról (név, kód a külgazdasági tevékenység árunómenklatúrájának megfelelően, mennyiség és költség). A tagállamok vámszabályozásra vonatkozó jogszabályai előírhatják annak lehetőségét, hogy a külföldi gazdasági tevékenység árunómenklatúrájának árucikkei szintjén feltüntessék a hulladékok és maradványok kódját, valamint lehetőséget adnak az ilyen érték nem feltüntetésére. hulladékok és maradványok;
  11. az áruk feldolgozásának időtartama az Unió vámterületén;
  12. az áruk e kódex 172. cikkében meghatározott egyenértékű árukra történő cseréjéről, ha az ilyen cserék megengedett;
  13. a hulladék további kereskedelmi felhasználásának lehetőségéről;
  14. a vámhatóságról (vámhatóságokról), amely állítólag az árukat a vámterületen történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vonja, és ennek a vámeljárásnak a befejezése.
 3. Az áruk feldolgozásának ideje az Unió vámterületén nem haladhatja meg a 3 évet, vagy hosszabb, a Bizottság által meghatározott árukategóriák esetében. (lásd az Eurázsiai Gazdasági Bizottság igazgatóságának 203. december 11.12.2018-i XNUMX. számú határozatát)
 4. Az áruknak az Unió vámterületén történő feldolgozásának időszaka a következőket tartalmazza:
  1. az áruk feldolgozásának gyártási folyamatának időtartama;
  2. a feldolgozott termékek Unió vámterületéről történő tényleges kiviteléhez és a külföldi áruk hulladékainak és maradványainak ártalmatlanításához kapcsolódó vámműveletek elvégzéséhez szükséges idő.
 5. Az áruk feldolgozásának időtartama az Unió vámterületén attól a naptól számítandó, amikor az árukat a vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alá vonták, és az áruk több tételben történő vámáru-nyilatkozatának esetében - az első az áruk egy része vámkezelési eljárás alá esik a vámterületen történő feldolgozás céljából.
 6. Az áruknak az Unió vámterületén történő feldolgozásának időtartama meghosszabbítható az e cikk (3) bekezdésében meghatározott időszakon belül.
 7. A tagállamok jogszabályai további információkat állapíthatnak meg, amelyeket az áruknak az Unió vámterületén történő feldolgozásának feltételeiről szóló dokumentumban kell meghatározni.
 8. Az áruk feldolgozásának feltételeiről az Unió vámterületén, a kitöltési eljárásról és az ilyen okmány kiállításának, módosításainak (kiegészítéseinek) bevezetésének, valamint visszavonásának (törlésének) formanyomtatványáról. és (vagy) megújítását a tagállamok jogszabályai állapítják meg. (lásd az Oroszországi Pénzügyminisztérium 246. sz. végzését, 24.12.2019.)
 9. Ha az árunyilatkozatot az Unió vámterületén történő áruk feldolgozásának feltételeiről szóló dokumentumként használják, az árunyilatkozatban a nyilatkozattevőnek fel kell tüntetnie az áruk uniós vámterületen történő feldolgozásának feltételeivel kapcsolatos információkat.

169. cikk. A feldolgozott termékek kibocsátási aránya

 1. A feldolgozott termékek hozama alatt az Unió vámterületén végzett feldolgozási műveletek eredményeként kialakult feldolgozott termékek mennyiségét és (vagy) százalékát értjük, bizonyos mennyiségű külföldi áru esetében.
 2. Abban az esetben, ha az Unió vámterületén olyan feldolgozási műveleteket végeznek, amelyek jellemzői gyakorlatilag változatlanok maradnak a megállapított műszaki követelményeknek megfelelően, és állandó minőségű feldolgozott termékek fogadásához vezetnek, az engedélyezett A tagállamok testületei szabványos normákat állapíthatnak meg a feldolgozott termékek kibocsátására vonatkozóan.

170. cikk. Az Unió vámterületén végzett feldolgozási műveletekből származó hulladékok és termelési veszteségek

 1. Az Unió vámterületén végzett feldolgozási műveletek eredményeként keletkező hulladékokat az e kódexben előírt vámeljárások alá kell helyezni, kivéve azokat az eseteket, amikor az említett hulladékot a tagállamok jogszabályainak megfelelően alkalmatlannak ismerik el. további kereskedelmi felhasználásuk vagy az ilyen hulladékok a tagállamok jogszabályainak megfelelően temetkezés, semlegesítés, hasznosítás vagy bármilyen más módon történő megsemmisítés tárgyát képezik.
 2. Az Unió vámterületén végzett feldolgozási műveletek eredményeként keletkezett hulladékokat, amikor a nyilatkozattevő által választott vámeljárás alá vonják, ebben az állapotban az Unió vámterületére importáltnak kell tekinteni.
 3. Az e cikk (1) bekezdésében meghatározott hulladékok, amelyek nem tartoznak vámeljárás alá, az uniós áruk státusát szerzik meg, és az elismerésük napjától a tagállamok jogszabályainak megfelelően nem tartoznak vámellenőrzés alá. mint további kereskedelmi felhasználásra alkalmatlan vagy a vámhatósághoz benyújtott dokumentumok, megerősítve a keletkezett hulladék temetésének, semlegesítésének, hasznosításának vagy más módon történő megsemmisítésének tényét, vagy az ilyen műveletekhez történő átadásuk tényét.
 4. A vámterületen feldolgozás céljából vámeljárás alá vont, az Unió vámterületén végzett feldolgozási műveletek eredményeként visszavonhatatlanul elveszett és a vámhatóságok által termelési veszteségként elismert külföldi áruk a vámeljárás alá vonás után nem tartoznak vámeljárás alá. a vámterületen történő feldolgozás vámeljárása.

171. cikk. Az Unió vámterületén végzett feldolgozási műveletekből származó külföldi áruk maradványai

Az Unió vámterületén végzett feldolgozási műveletek eredményeként keletkezett külföldi áruk maradványai a feldolgozott termékek kimenetelére vonatkozó normáknak megfelelően e kódex 173. cikkével összhangban vámeljárások alá helyezendők.

172. cikk. Külföldi áruk cseréje egyenértékű árukkal

 1. A vámhatóság engedélyével megengedett a vámterületen történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont vagy a vámterületen történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vonni tervezett külföldi áruk cseréje a vámkezelés feltételeiről szóló dokumentumnak megfelelően. áruk feldolgozása az Unió vámterületén, olyan uniós árukkal, amelyek leírásuk, minőségük és műszaki jellemzőik tekintetében egybeesnek az ilyen külföldi árukkal (a továbbiakban ebben a cikkben - egyenértékű áruk).
  Olyan alkatrészek, szerelvények, egységek hibás formában történő javítás céljából történő behozatala az Unió vámterületére, amelyek a kiviteli vámeljárással összhangban korábban az Unió vámterületéről exportált áruk részét képezték, az uniós áruk, amelyek leírásukban a minőség és a műszaki jellemzők egybeesnek az ilyen alkatrészek, összeállítások, egységek Unió vámterületére történő behozatalával, ekvivalens áruknak minősülnek, figyelembe véve azok működőképességének és (vagy) romlásának állapotát.
 2. Az egyenértékű áruk uniós vámterületén végzett feldolgozási műveletek eredményeként előállított termékek feldolgozása e fejezet rendelkezéseinek megfelelően külföldi áruk feldolgozásának minősül.
 3. Az egyenértékű áruk külföldi áruk, az általuk felváltott áruk pedig uniós áruk.
 4. Ha megengedett a külföldi áruk helyettesítése egyenértékű árukkal, akkor az egyenértékű árukból előállított termékek feldolgozásának kivitele az Unió vámterületéről megengedett, mielőtt a külföldi árukat az Unió vámterületére importálnák.
 5. A külföldi áruk egyenértékű árukkal való helyettesítésének eljárását és feltételeit a tagállamok vámszabályozással kapcsolatos jogszabályai határozzák meg.

173. cikk. A vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás befejezése, felfüggesztése és megszüntetése

 1. A vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás megállapított érvényességi idejének lejárta előtt ennek a vámeljárásnak a vége a feldolgozási műveletek eredményeként átvett (képzett) áruk elhelyezésével az Unió vámterületén ( termékek, hulladékok feldolgozása, kivéve a jelen kódex 3. cikkének (170) bekezdésében meghatározott hulladékot, és (vagy) egyenlegek), és (vagy) külföldi áruk, amelyek vámeljárás alá kerültek a vámterületen történő feldolgozás céljából, és amelyek nem kerültek feldolgozási műveletek alá az Unió vámterületén, az újrakiviteli vámeljárás alapján.
 2. A vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás megállapított érvényességi idejének lejárta előtt e vámeljárás hatályát ki lehet egészíteni:
  1. a feldolgozási műveletek eredményeként átvett (képzett) áruk elhelyezése az Unió vámterületén (termékek, hulladékok, kivéve az e kódex 3. cikkének (170) bekezdésében meghatározott hulladékok és (vagy) maradékok) feldolgozása, és vagy) a vámterületen feldolgozás céljából vámeljárás alá vont és nem az Unió vámterületén feldolgozási műveletek, a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárása vagy a külföldi árukra alkalmazandó egyéb vámeljárás alá vont külföldi áruk az e kódex előírja, kivéve a vámszállítási vámeljárást, az ideiglenes behozatalra vonatkozó vámeljárást (behozatalt). Ugyanakkor a feldolgozott termékek vonatkozásában nem fizetnek különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat, és nem szükséges olyan dokumentumokat benyújtani, amelyek megerősítik a belső piac védelme érdekében hozott intézkedések betartását a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő intézkedésektől eltérő formában. az Unióról szóló szerződés 50. cikkével összhangban megállapított vámok és / vagy egyéb díjak;
  2. az ideiglenes behozatalra (behozatalra) vonatkozó vámeljárás folytatása, amelynek működését e kódex 3. cikkének (224) bekezdésével összhangban felfüggesztették;
  3. a vámhatóságok által a vámszabályozásra vonatkozó tagállami jogszabályokkal összhangban a baleset vagy vis maior vagy a normális körülmények között bekövetkezett természetes veszteség következtében visszavonhatatlan veszteség tényének megsemmisülésének és (vagy) helyrehozhatatlan veszteségnek a vámhatóságok általi elismerése. az Unió vámterületén végzett feldolgozási műveletek eredményeként átvett (képződött) áruk (termékek, hulladékok és (vagy) maradványok feldolgozása) és (vagy) áruk szállítása (szállítása) és (vagy) tárolása a vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás, amelyet nem vetnek alá feldolgozási műveleteknek az Unió vámterületén;
  4. az Unió vámterületén végzett feldolgozási műveletek eredményeként keletkezett, további kereskedelmi felhasználásra alkalmatlan hulladéknak a tagállamok jogszabályainak megfelelő elismerése, vagy a temetés, semlegesítés tényét igazoló dokumentumok benyújtása a vámhatósághoz, a keletkezett hulladék más módon történő ártalmatlanítása vagy megsemmisítése, vagy az ilyen műveletekre történő átadásuk ténye;
  5. a vámhatóságok által a vámterületen történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont külföldi áruk egy részének termelési veszteségként való elismerése;
  6. a Bizottság által meghatározott körülmények és (vagy) a tagállamok vámszabályozásra vonatkozó körülményei, amelyek előtt az áruk vámellenőrzés alatt állnak.
 3. A vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás megállapított érvényességi idejének lejárta előtt e vámeljárás hatása felfüggeszthető, ha a vámterületen a vámterületen történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont áruk és (vagy) azok termékei vámraktár vámeljárása szerinti feldolgozása vagy a vámkezelésből származó termékek feldolgozása az ideiglenes behozatali (behozatali) eljárás alá.
 4. A feldolgozott termékek egy vagy több tételben vámeljárás alá vonhatók.
 5. A vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás megállapított érvényességi idejének lejártával ez a vámeljárás megszűnik.

174. cikk. Behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének felmerülése és megszűnése a vámterületen történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont (alá helyezett) áruk vonatkozásában, azok megfizetésének határideje és a számítás

 1. A vámterületen történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettsége keletkezik a nyilatkozattevő számára attól a pillanattól kezdve, hogy a vámhatóság nyilvántartásba veszi az árukra vonatkozó nyilatkozatot valamint az árunyilatkozat benyújtását megelőzően szabadon bocsátásra bejelentett áruk vonatkozásában olyan személytől, aki árubevallás benyújtása előtt kérelmet nyújtott be áruk kiadására - attól a pillanattól kezdve, hogy a vámhatóság nyilvántartásba vette az áruk szabadon bocsátására vonatkozó kérelmet. árunyilatkozat benyújtása.
 2. A vámterületen a feldolgozási vámeljárás alá vont (vámkezelés alá helyezett) áruk vonatkozásában behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettségét a nyilatkozattevő a következő körülmények fennállása esetén megszünteti:
  1. a vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás befejezése az e kódex 1. cikkének (1) bekezdésével és (2) bekezdésének 4., 6., 2–173. albekezdésével összhangban, a vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás lejárta előtt. a vámhatóság, ideértve az e cikk (1) bekezdésének 2. és 4. albekezdésében meghatározott körülmények bekövetkezését követően is;
  2. Olyan áruk elhelyezése, amelyek tekintetében a vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás befejeződött, és (vagy) feldolgozási műveletek eredményeként átvett (képzett) áruk az Unió vámterületén az ilyen alkalmazás keretében az e kódex 6. cikkének (129) bekezdésével összhangban ideiglenes megőrzés céljából vámeljárás, amelynek intézkedését megszüntették;
  3. Olyan áruk elhelyezése, amelyek vonatkozásában a vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás befejeződött, és (vagy) feldolgozási műveletek eredményeként átvett (képzett) áruk az Unió vámterületén az ilyen alkalmazás keretében egy vámeljárás, amelyet a Vámkódex 7. cikkének (129) bekezdésével összhangban vámeljárások alapján lezártak;
  4. az importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése és (vagy) beszedése az e cikk (5) bekezdésével összhangban kiszámított és fizetendő összegekben;
  5. A vámhatóság által a vámszabályozással kapcsolatos tagállami jogszabályokkal összhangban a vámhatóság által a vámterületen történő feldolgozás céljából vámkezelés alá vont külföldi áruk és (vagy) átvett áruk megsemmisítésének és (vagy) visszavonhatatlan elvesztésének elismerése ( képződött) a vámterületen végzett feldolgozási műveletek eredményeként baleset vagy vis maior, vagy ezen áruk helyrehozhatatlan elvesztésének ténye a normál szállítás (szállítás) és (vagy) tárolás körülményei között bekövetkezett természetes elvesztés következtében, kivéve azokban az esetekben, amikor az ilyen áruk vonatkozásában a jelen kódex szerinti ilyen megsemmisítést vagy helyrehozhatatlan veszteséget megelőzően eljött az importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének határideje;
  6. az áruk vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárással összhangban történő kiadásának megtagadása - az importárok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségével kapcsolatban, amelyek az árunyilatkozat vagy az áruk kiadása árunyilatkozat benyújtása előtt;
  7. árunyilatkozat visszavonása e kódex 113. cikkével összhangban és (vagy) az áruk kiadásának törlése a kódex 4. cikkének (118) bekezdésével összhangban - az importvámok, adók, különös fizetési kötelezettségek vonatkozásában , dömpingellenes, kiegyenlítő vámok, amelyek az árunyilatkozat nyilvántartásba vétele során merültek fel;
  8. az áruk elkobzása vagy átalakítása valamely tagállam tulajdonába (jövedelmébe) az adott tagállam jogszabályaival összhangban;
  9. áruk vámhatóság általi visszatartása e kódex 51. fejezetével összhangban;
  10. áruk átmeneti megőrzése vagy vámeljárás alá helyezése olyan áruk esetében, amelyeket bűncselekmény feljelentése ellenőrzése, büntetőügy vagy közigazgatási szabálysértési eljárás (közigazgatási eljárás lefolytatása) során lefoglaltak vagy letartóztattak, és amelyekről határozat született visszaküldésre készült, ha az ilyen árukat korábban nem engedték szabadon.
 3. A behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettsége az e cikk (4) bekezdésében meghatározott körülmények fennállása esetén teljesül.
 4. A következő esetekben a behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének határideje:
  1. a vámterületen történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont külföldi áruk átadása esetén az ilyen vámeljárás befejezése előtt a vámterületen történő feldolgozás feltételeiről szóló dokumentumban nem meghatározott személy (ek) be - az a nap áruk átadásakor, és ha ez a nap nincs meghatározva - az a nap, amikor az áruk vámeljárás alá kerülnek a vámterületen történő feldolgozás céljából;
  2. a vámterületen a vámterületen történő feldolgozás céljából vámkezelés alá vont külföldi áruk elvesztése esetén, kivéve a vámeljárás befejezését megelőzően, kivéve a megsemmisítést és (vagy) helyrehozhatatlan veszteséget baleset vagy vis maior vagy helyrehozhatatlan veszteség miatt elvesztés normál szállítás (szállítás) és (vagy) raktározás körülményei között, - az áruk elvesztésének napja, és ha ez a nap nincs meghatározva, - az áruk vámeljárás alá vonásának a feldolgozás céljából a vámterületen való napja;
  3. ha a vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás nem fejeződik be a vámhatóság által megállapított vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás lejárta előtt - a vámhatóság által megállapított vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás lejártának napja. hatóság.
 5. Az e cikk (4) bekezdésében meghatározott körülmények fennállása esetén behozatali vámokat, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat kell fizetni, mintha a vámterületen történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont árukra a belföldi fogyasztásra bocsátásra vonatkozó vámeljárást vonták volna be vámkedvezmények és behozatali vámfizetési kedvezmények alkalmazása nélkül. és adók.
  A behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításához a behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok mértékét kell alkalmazni, azon a napon, amely a vámhatóság nyilvántartásba vételének napján érvényes. az áruk vámterületen történő feldolgozás céljából történő vámeljárás alá vonására benyújtott árukról szóló árunyilatkozat, és olyan áruk vonatkozásában, amelyek kiadását az árunyilatkozat benyújtása előtt tették meg, - azon a napon, amikor a vámhatóság nyilvántartásba vette. az áruk kiadására vonatkozó kérelem az árunyilatkozat benyújtása előtt.
 6. Az e cikk (5) bekezdésével összhangban befizetett (beszedett) behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok összege után kamatot kell fizetni, mintha a feltüntetett összegek tekintetében fizetési halasztást adtak volna az áruk vámeljárás alá vonásának feldolgozása a vámterületen az importvámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési határidejének lejártának napján. A meghatározott kamatot e kódex 60. cikkével összhangban kell kiszámítani és kifizetni.
  Ha a vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás e kódex 3. cikkének (173) bekezdésével összhangban felfüggesztésre került, az ebben a bekezdésben előírt kamatot a vámeljárás felfüggesztésének időtartamára nem kell felszámítani vagy megfizetni.
 7. A vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás befejezése vagy az e kódex 6. cikkének (129) bekezdésével összhangban ideiglenes megőrzés céljából történő elhelyezés esetén a vámterületen történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont áruk és (vagy) áruk a vámterületen végzett feldolgozási műveletek, vagy az ilyen áruknak a Vámkódex 7. cikkének (129) bekezdésével összhangban történő elhelyezése (alakult), amelyet e kódexben előírt vámeljárásoknak vetnek alá, vagy az áruk vám általi feltartóztatása a vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének teljesítését és (vagy) beszedésüket (részben vagy egészben) a vámok, adók , az e cikknek megfelelően befizetett és (vagy) beszedett különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat a 51. fejezet és az e kódex 10. -a.

175. cikk. A feldolgozott termékekre vonatkozó behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításának és megfizetésének sajátosságai, ha azokat belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vonják

 1. A termékek feldolgozása során a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vonják az importvámokat, az adókat, a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő összegek megfizetésére A fizetendő vámokat úgy kell fizetni, mintha a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vonnák azokat a külföldi árukat, amelyek a vámterületen történő feldolgozás céljából vámeljárás alá kerültek, és amelyeket a feldolgozott termékek előállítására a feldolgozott termékek előállítására vonatkozó normáknak megfelelően használtak fel. .
  A behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításához a behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok mértékét kell alkalmazni, azon a napon, amely a vámhatóság nyilvántartásba vételének napján érvényes. az áruk vámterületen történő feldolgozás céljából történő vámeljárás alá vonására benyújtott árukról szóló árunyilatkozat, és olyan áruk vonatkozásában, amelyek kiadását az árunyilatkozat benyújtása előtt tették meg, - azon a napon, amikor a vámhatóság nyilvántartásba vette. az áruk kiadására vonatkozó kérelem az árunyilatkozat benyújtása előtt.
  Ha a vámok és adók kiszámításához a devizát egy tagállam pénznemére kell átszámítani, akkor az ilyen átváltás a jelen záradék első bekezdésében meghatározott napon érvényes árfolyamon történik.
 2. Az e cikk (1) bekezdésével összhangban befizetett (beszedett) behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok összegét illetően kamatot kell fizetni, mintha fizetési halasztást adtak volna ezen összegek vonatkozásában az áruknak a vámterületen történő feldolgozás alá vont vámeljárás alá vonásának napja az importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének megszűnésének napján. A meghatározott kamatot e kódex 60. cikkével összhangban kell kiszámítani és kifizetni.
  Ha a vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás e kódex 3. cikkének (173) bekezdésével összhangban felfüggesztésre került, az ebben a bekezdésben előírt kamatot a vámeljárás felfüggesztésének időtartamára nem kell felszámítani vagy megfizetni.