МЕНЮ

Belföldi fogyasztás egyedi feldolgozási eljárása

188. cikk. A belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás tartalma és alkalmazása

 1. Vámeljárás belföldi fogyasztásra történő feldolgozás - a külföldi árukra alkalmazott vámeljárás, amely szerint ezeket az árukat belföldi fogyasztás céljából dolgozzák fel annak érdekében, hogy a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárása alá utólagos elhelyezésre szánt feldolgozott termékeiket fizetés nélkül megszerezzék. ilyen külföldi áruk, behozatali vámok, figyelemmel az áruk e vámeljárás alá vonásának és az ilyen vámeljárással összhangban történő felhasználásának feltételeire.
 2. A belföldi fogyasztás céljából történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alá vont áruk megőrzik a külföldi áruk státusát, a belföldi fogyasztás céljából történő feldolgozás eredményeként kapott (képzett) áruk (feldolgozott termékek, hulladékok és maradványok) pedig külföldi áruk státusát kapják.
 3. A belföldi fogyasztásra történő feldolgozás vámeljárását azokra az árukra alkalmazzák, amelyek listáját a tagállamok jogszabályai állapítják meg.

189. cikk. Az áruk belföldi fogyasztásra történő feldolgozás céljából történő vámeljárás alá vonásának és az ilyen vámeljárással összhangban történő felhasználásának feltételei

 1. Az áruk belföldi fogyasztásra történő feldolgozás céljából történő vámeljárás alá vonásának feltételei:
  1. a belföldi fogyasztásra szánt áruk feldolgozásának feltételeiről szóló dokumentum rendelkezésre állása, amelyet egy tagállam felhatalmazott szerve állított ki, és amely e kódex 193. cikkében meghatározott információkat tartalmazza;
  2. annak lehetősége, hogy a vámhatóságok azonosítsák azokat a külföldi árukat, amelyek a feldolgozásuk során belföldi fogyasztásra történő feldolgozás céljából vámeljárás alá kerültek;
  3. ha azon a napon, amikor az árukat belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alá vonják, a feldolgozott termékek vonatkozásában kiszámított behozatali vámösszegeket, mintha a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vonták volna őket, amikor behozták őket Az Unió vámterülete, figyelembe véve a feldolgozott termékek kimenetelére vonatkozó normákat, amelyek a belföldi fogyasztásra szánt áruk feldolgozásának feltételeiről szóló dokumentumban találhatók, kevesebb, mint a vám alá helyezett áruk vonatkozásában kiszámított behozatali vámok összege a belföldi fogyasztásra történő feldolgozás eljárása, mintha az ilyen árukat a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vonták volna;
  4. a feldolgozott termékek eredeti állapotuk gazdaságilag előnyös módon történő helyreállításának lehetetlensége;
  5. különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetése;
  6. adófizetés, ha nem adnak adómentességet;
  7. a belső piac védelmére szolgáló intézkedéseknek az Uniótól szóló szerződés 50. cikkével összhangban megállapított különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámoktól és (vagy) egyéb vámtól eltérő formában bevezetett formája;
  8. a tiltások és korlátozások betartása e kódex 7. cikkével összhangban.
 2. Az áruk belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárással összhangban történő felhasználásának feltételei:
  1. a belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás megállapított érvényességi idejének betartása;
  2. e kódex 191. cikkének rendelkezéseinek betartása a belföldi fogyasztásra történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont árukkal kapcsolatos ügyletek során;
  3. a belföldi fogyasztás céljából történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alá vont áruk felkutatása a belföldi fogyasztásra szánt áruk feldolgozásának feltételeiről szóló dokumentumban meghatározott személyekkel, és ezeknek az áruknak a felhasználása az áruk feldolgozására irányuló műveletek végrehajtására.
 3. E fejezet alkalmazásában a feldolgozás termékeiben a külföldi áruk vámhatóság általi azonosítása azt jelenti, hogy e kódex 192. cikkében meghatározott módszerek egyikével megállapítják, hogy az áruk belföldi fogyasztás céljából történő feldolgozása a feldolgozott termékek megszerzéséhez olyan árukat vetettek alá, amelyek belföldi fogyasztásra történő feldolgozás céljából vámeljárás alá kerültek.

190. cikk. A belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás időtartama

 1. A belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás érvényességi idejét a belföldi fogyasztásra szánt áruk feldolgozásának a belföldi fogyasztásra szánt áruk feldolgozásának feltételeiről szóló dokumentumában meghatározott időtartama alapján állapítják meg.
 2. A belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás megállapított érvényességi ideje a személy kérésére meghosszabbodik a belföldi fogyasztásra szánt áruk feldolgozásának időtartamának meghosszabbításakor.
 3. A tagállamok jogszabályai előírhatják, hogy a belföldi fogyasztásra szánt áruk feldolgozásának időtartamának meghosszabbításakor a belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás megállapított érvényességi ideje legkésőbb annak lejártát követő 10 munkanappal meghosszabbítható. A belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámhatóság által a vámhatóság által megállapított érvényességi idő meghosszabbításakor annak lejárta után az ilyen vámeljárás érvényessége e vámeljárás befejezésének napjától folytatódik.

191. cikk. Belföldi fogyasztásra vonatkozó feldolgozási műveletek

 1. A belföldi fogyasztásra vonatkozó feldolgozási műveletek a következők:
  1. áruk feldolgozása vagy feldolgozása;
  2. áruk gyártása, beleértve az összeszerelést, összeszerelést, szétszerelést és felszerelést.
 2. A belföldi fogyasztásra vonatkozó feldolgozási műveletek nem tartalmazzák:
  1. az áruk biztonságának biztosítására irányuló műveletek az eladásra és szállításra (szállításra) való előkészítés során, ideértve az áruk csomagolását, csomagolását és válogatását is, amelyek során az áruk nem veszítik el egyedi jellemzőiket;
  2. utódok, állatok nevelése és etetése, beleértve a madarakat, a halakat, valamint a növekvő rákokat és puhatestűeket;
  3. fák és más növények termesztése;
  4. Információk, hang- és videofelvételek másolása és sokszorosítása bármilyen típusú adathordozón;
  5. a Bizottság által meghatározott egyéb műveletek.
 3. A belföldi fogyasztásra vonatkozó feldolgozási műveletek végrehajtása során az uniós áruk felhasználása megengedett.

192 cikk. azonosító feldolgozásuk termékeiben külföldi áruk

A feldolgozott termékekben található külföldi áruk azonosítása érdekében a következő módszerek alkalmazhatók:

 • a nyilatkozattevő, a feldolgozási műveleteket végző személy vagy a vámhatóság tisztviselői pecséteket, bélyegzőket, digitális és egyéb jelöléseket helyeznek el a külföldi áruk;
 • a külföldi áruk részletes leírása, fényképezése, méretarányos képe;
 • előre kiválasztott minták és (vagy) külföldi áruk és feldolgozásuk termékeinek mintáinak összehasonlítása;
 • a meglévő termékcímkék használata, beleértve a sorszámokat is;
 • egyéb módszerek, amelyek az áruk jellege és a belföldi fogyasztás céljából végzett feldolgozási műveletek alapján alkalmazhatók, ideértve a benyújtott dokumentumok megvizsgálását, amelyek részletes információkat tartalmaznak a külföldi áruk felhasználásáról a belföldi fogyasztási feldolgozási műveletek technológiai folyamatában, a feldolgozott termékek technológiai előállítása, vagy a belföldi fogyasztásra szánt feldolgozási műveletek során végzett vámellenőrzés.

193. cikk. A belföldi fogyasztásra szánt áruk feldolgozásának feltételeiről szóló dokumentum

 1. A belföldi fogyasztásra szánt áruk feldolgozásának feltételeiről szóló dokumentumot, amelyet egy tagállam felhatalmazott szerve állított ki, bárki beszerezhet tagállami arc, amelynek területén ezt a dokumentumot kiállítják, beleértve azokat is, akik nem közvetlenül végeznek árufeldolgozási műveleteket.
 2. A belföldi fogyasztásra szánt áruk feldolgozásának feltételeiről szóló dokumentumnak a következőket kell tartalmaznia:
  1. a dokumentumot kiállító tagállam felhatalmazott szervén;
  2. arról a személyről, akinek az okmányt kiállították;
  3. arról a személyről (személyekről), aki közvetlenül belföldi fogyasztás céljából végez feldolgozási műveleteket
  4. a külföldi árukról és azok feldolgozásának termékeiről (név, kód a külföldi gazdasági tevékenység árunómenklatúrájának megfelelően, mennyiség és költség). A tagállamok vámszabályozásra vonatkozó jogszabályai előírhatják annak lehetőségét, hogy a külföldi áruk és feldolgozásuk termékeinek kódját a külföldi gazdasági tevékenység árunómenklatúrájának árucikkei szintjén meghatározzák, valamint lehetőséget adnak arra, hogy ne jelezzék. áruk és feldolgozásuk termékeinek költsége;
  5. az áruk tulajdonjogának, használatának és (vagy) elidegenítésének jogát igazoló dokumentumokon;
  6. a feldolgozott termékek hozama mennyiségi és (vagy) százalékos értelemben;
  7. a belföldi fogyasztásra vonatkozó feldolgozási műveletekről és azok végrehajtásának módszereiről;
  8. a feldolgozásuk során belföldi fogyasztásra történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont külföldi áruk azonosítási módszereiről;
  9. a hulladékokról és maradványokról (név, kód a külgazdasági tevékenység árunómenklatúrájának megfelelően, mennyiség és költség). A tagállamok vámszabályozásra vonatkozó jogszabályai előírhatják annak lehetőségét, hogy a külföldi gazdasági tevékenység árunómenklatúrájának árucikkei szintjén feltüntessék a hulladékok és maradványok kódját, valamint lehetőséget adnak az ilyen érték nem feltüntetésére. hulladékok és maradványok;
  10. a belföldi fogyasztásra szánt áruk feldolgozásának időszaka;
  11. a hulladék további kereskedelmi felhasználásának lehetőségéről;
  12. a vámhatóság (vámhatóságok) ellen, amely állítólag az árukat a belföldi fogyasztás céljából történő feldolgozásra szolgáló vámeljárás alá vonja, és e vámeljárás befejezése;
  13. arról, hogy a feldolgozott termékeket gazdaságilag előnyös módon nem lehet visszaállítani eredeti állapotukba.
 3. A belföldi fogyasztásra szánt áruk feldolgozásának időtartama nem haladhatja meg az 1 évet vagy a Bizottság által bizonyos árukategóriákra meghatározott hosszabb időszakot.
 4. A belföldi fogyasztásra szánt áruk feldolgozásának fogalma magában foglalja:
  1. az áruk feldolgozásának gyártási folyamatának időtartama;
  2. a feldolgozott termékek belföldi fogyasztásra bocsátásának vámeljárás alá vonásához szükséges idő.
 5. A belföldi fogyasztásra szánt áruk feldolgozásának időszakát attól a naptól számolják, amikor az árukat a belföldi fogyasztásra szánt feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alá vonták, és az áruk több tételben történő vámáru-nyilatkozata esetén - az első árucikk elhelyezésének napjától számítva. a belföldi fogyasztásra történő feldolgozás vámeljárása alatt.
 6. A belföldi fogyasztásra szánt áruk feldolgozásának időtartama meghosszabbítható az e cikk (3) bekezdésében meghatározott időszakon belül.
 7. A tagállamok jogszabályai további információkat állapíthatnak meg, amelyeket fel kell tüntetni a belföldi fogyasztásra szánt áruk feldolgozásának feltételeiről szóló dokumentumban.
 8. A belföldi fogyasztásra szánt áruk feldolgozásának feltételeiről, a kitöltési eljárásról és az ilyen okmány kiállításának, módosításának (kiegészítésének), valamint visszavonásának (törlésének) és (vagy) a nyomtatvány formája megújítását a tagállamok jogszabályai állapítják meg. (lásd az Orosz Pénzügyminisztérium 5n. számú, 14.01.2020. január XNUMX-i végzését)

194. cikk. A feldolgozott termékek kibocsátási aránya

 1. A feldolgozott termékek kibocsátásának mértéke alatt a feldolgozott termékek mennyiségét és (vagy) százalékát értjük, amely bizonyos mennyiségű külföldi áru belföldi fogyasztására irányuló feldolgozási műveletek eredményeként jött létre.
 2. Ha belföldi fogyasztásra szánt feldolgozási műveleteket végeznek olyan áruk vonatkozásában, amelyek jellemzői a megállapított műszaki követelményeknek megfelelően gyakorlatilag változatlanok, és állandó minőségű feldolgozott termékek fogadásához vezetnek, a tagállamok felhatalmazott szervei létrehozhatnak a feldolgozott termékek kimenetelére vonatkozó normák.

195. cikk. Belföldi fogyasztási feldolgozási műveletekből származó hulladék és termelési veszteség

 1. A belföldi felhasználásra szánt feldolgozási műveletek eredményeként keletkező hulladékokat az e kódexben előírt vámeljárásoknak kell alávetni, kivéve azokat az eseteket, amikor az említett hulladékot a tagállamok jogszabályainak megfelelően alkalmatlannak ismerik el további kereskedelmi felhasználásukra. vagy az ilyen hulladékot a tagállamok jogszabályainak megfelelően temetik, semlegesítik, hasznosítják vagy bármilyen más módon megsemmisítik.
 2. A belföldi fogyasztásra szánt feldolgozási műveletek eredményeként keletkező hulladékokat, amikor a nyilatkozattevő által választott vámeljárás alá vonják, ebben az állapotban az Unió vámterületére importáltnak kell tekinteni.
 3. Az e cikk (1) bekezdésében meghatározott hulladékok, amelyek nem tartoznak vámeljárás alá, az uniós áruk státusát szerzik meg, és az elismerésük napjától a tagállamok jogszabályainak megfelelően nem tartoznak vámellenőrzés alá. mint további kereskedelmi felhasználásra alkalmatlan vagy a vámhatósághoz benyújtott dokumentumok, megerősítve a keletkezett hulladék temetésének, semlegesítésének, hasznosításának vagy más módon történő megsemmisítésének tényét, vagy az ilyen műveletekhez történő átadásuk tényét.
 4. A belföldi fogyasztásra történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont külföldi áruk, amelyeket a belföldi fogyasztásra szánt feldolgozási műveletek eredményeként visszavonhatatlanul elveszítettek, és amelyeket a vámhatóság termelési veszteségként ismer el, a feldolgozásra vonatkozó vámeljárás befejeztével nem tartoznak vámeljárás alá. belföldi fogyasztásra.

196. cikk. A belföldi fogyasztásra szánt feldolgozási műveletek eredményeként keletkezett külföldi áruk maradványai

A feldolgozott termékek kimenetelére vonatkozó normáknak megfelelő belföldi feldolgozási műveletek eredményeként keletkezett külföldi áruk maradványait vámkezelési eljárás alá kell helyezni e kódex 197. cikkével összhangban.

197. cikk. A belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás befejezése, felfüggesztése és megszüntetése

 1. A belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás megállapított érvényességi ideje lejárta előtt ennek a vámeljárásnak a hatása kiegészül a belföldi fogyasztásra szánt feldolgozási műveletek eredményeként kapott (képzett) áruk elhelyezésével (termékek, hulladék feldolgozása). , kivéve a jelen kódex 3. cikkének (195) bekezdésében meghatározott hulladékot, és (vagy) egyenlegeket), és (vagy) külföldi árukat, amelyeket vámeljárás alá vontak a belföldi fogyasztás céljából történő feldolgozás céljából, és amelyeken nem végeztek belföldi fogyasztási feldolgozási műveleteket, belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárása alatt Ugyanakkor a feldolgozott termékekkel kapcsolatban nem fizetnek különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat, és megerősítik a belső piac védelmét szolgáló intézkedéseknek való megfelelés megerősítését a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámoktól és (vagy) az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkével összhangban megállapított egyéb kötelezettségekre nincs szükség.
 2. A belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás megállapított érvényességi ideje lejárta előtt ennek a vámeljárásnak a hatása befejezhető:
  1. A belföldi fogyasztás céljából történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alá vont és nem belföldi fogyasztási feldolgozási műveleteknek alávetett külföldi áruk elhelyezése, hulladék, kivéve a jelen Vámkódex 3. cikkének (195) bekezdésében meghatározott hulladékot, és (vagy) feldolgozásból származó maradványokat belföldi fogyasztásra irányuló műveletek, a külföldi árukra alkalmazandó eltérő vámeljárások szerint, az e kódexben előírt feltételek mellett, a vámtranzit vámeljárásának kivételével;
  2. a vámhatóságok által a vámszabályozásra vonatkozó tagállami jogszabályokkal összhangban a baleset vagy vis maior vagy a normál körülmények között bekövetkezett természetes veszteség következtében visszavonhatatlan veszteség tényének megsemmisítésének és (vagy) helyrehozhatatlan veszteségnek a vámhatóságok általi elismerése. a belföldi fogyasztásra szánt feldolgozási műveletek eredményeként átvett (keletkezett) áruk (feldolgozott termékek, hulladékok és (vagy) maradványok) és (vagy) feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alá vont külföldi áruk szállítása (szállítása) és (vagy) tárolása belföldi fogyasztásra és nem belföldi fogyasztási feldolgozási műveleteknek vetik alá;
  3. a belföldi fogyasztásra szánt feldolgozási műveletek eredményeként keletkezett, további kereskedelmi felhasználásra alkalmatlan hulladéknak a tagállami jogszabályokkal összhangban történő elismerése, vagy a temetés, semlegesítés, ártalmatlanítás vagy megsemmisítés tényét igazoló dokumentumok benyújtása a vámhatósághoz más módon keletkezett hulladék, vagy az ilyen műveletek végrehajtása céljából történő átadásuk ténye;
  4. belföldi fogyasztásra történő feldolgozás céljából a vámeljárás alá vont külföldi áruk egy részének a termelés veszteségeként történő elismerése;
  5. a Bizottság által meghatározott körülmények és (vagy) a tagállamok vámszabályozásra vonatkozó körülményei, amelyek előtt az áruk vámellenőrzés alatt állnak.
 3. A belföldi fogyasztásra szánt vámkezelés vámeljárásának megállapított érvényességi ideje lejárta előtt e vámeljárás hatása felfüggeszthető abban az esetben, ha a belföldi fogyasztás céljából történő feldolgozásra vámjogi eljárás alá vont árukat és (vagy) termékeket helyeznek el. vámraktár vámeljárása szerinti feldolgozásuk.
 4. A belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás megállapított érvényességi idejének lejártával megszűnik ennek a vámeljárásnak a hatálya.

198. cikk. A behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének megjelenése és megszűnése a belföldi fogyasztás céljából történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alá helyezett áruk vonatkozásában, azok befizetésének határideje és számítás

 1. A belföldi fogyasztásra történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettsége a nyilatkozattevőtől származik attól a pillanattól kezdve, hogy a vámhatóság nyilvántartásba veszi az árunyilatkozatot, és árukra vonatkozó nyilatkozat benyújtása előtt szabadon bocsátott áruk vonatkozásában, olyan személytől, aki árubevallás benyújtása előtt kérelmet nyújtott be áruk kiadására - attól a pillanattól kezdve, hogy a vámhatóság nyilvántartásba vette az áruk kiadására irányuló kérelmet, árunyilatkozat.
 2. A nyilatkozattevő importvám-fizetési kötelezettségét a belföldi fogyasztásra történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont (elhelyezett) áruk után a nyilatkozattevő a következő körülmények fennállása esetén megszünteti:
  1. a belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás befejezése az e kódex 1. cikkének (1) bekezdésével és (3) bekezdésének 5, 2–197. albekezdéseivel összhangban, ideértve az e cikk (1) bekezdésének 2. és 6. albekezdésében meghatározott körülmények bekövetkezését követően is cikk;
  2. olyan áruk elhelyezése, amelyek vonatkozásában a belföldi fogyasztásra történő feldolgozás vámeljárása megszűnt, és (vagy) a belföldi fogyasztásra szánt feldolgozási műveletek eredményeként nyert (képzett) áruk az ilyen vámeljárás alkalmazásának keretében, akinek a művelete befejeződött, ideiglenes tárolás céljából, e kódex 6. cikkének (129) bekezdésével összhangban;
  3. Olyan áruk elhelyezése, amelyek vonatkozásában a belföldi fogyasztásra történő feldolgozás vámeljárása megszűnt, és (vagy) a belföldi fogyasztásra szánt feldolgozási műveletek eredményeként nyert (képzett) áruk egy ilyen vámeljárás alkalmazásának részeként, amely a vámkódex 7. cikkének (129) bekezdésével összhangban vámeljárások alapján megszüntették;
  4. a behozatali vámok megfizetésének és (vagy) beszedésének kötelezettségének teljesítése az e cikk (7) bekezdésével összhangban kiszámított és fizetendő összegekben;
  5. A vámhatóság által a vámszabályozással kapcsolatos tagállami jogszabályoknak megfelelően a vámhatóság által a vámterületen történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont külföldi áruk és (vagy) átvett áruk megsemmisítésének és (vagy) visszavonhatatlan elvesztésének elismerése ( keletkezett) a belföldi fogyasztásra szánt feldolgozási műveletek eredményeként, baleset vagy vis maior, vagy ezen áruk helyrehozhatatlan elvesztésének ténye miatt a természetes veszteség következtében normál szállítás (szállítás) és (vagy) tárolás körülményei között, kivéve: azok az esetek, amikor az ilyen áruk vonatkozásában a jelen kódex szerinti ilyen megsemmisítés vagy helyrehozhatatlan veszteség előtt a behozatali vámok megfizetésének határideje lejárt;
  6. az áruk kiadásának elutasítása a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárással összhangban - az árunyilatkozat vagy az áruengedély iránti kérelem nyilvántartásba vétele előtt felmerült behozatali vámfizetési kötelezettség kapcsán;
  7. árunyilatkozat visszavonása e kódex 113. cikkével összhangban és (vagy) az áruk kiadásának törlése a kódex 4. cikkének (118) bekezdésével összhangban - a regisztrációkor felmerült behozatali vámfizetési kötelezettség kapcsán árunyilatkozat;
  8. az áruk elkobzása vagy átalakítása valamely tagállam tulajdonába (jövedelmébe) az adott tagállam jogszabályaival összhangban;
  9. áruk vámhatóság általi visszatartása e kódex 51. fejezetével összhangban;
  10. áruk átmeneti megőrzése vagy vámeljárás alá helyezése olyan áruk esetében, amelyeket bűncselekmény feljelentése ellenőrzése, büntetőügy vagy közigazgatási szabálysértési eljárás (közigazgatási eljárás lefolytatása) során lefoglaltak vagy letartóztattak, és amelyekről határozat született visszaküldésre készült, ha az ilyen árukat korábban nem engedték szabadon.
 3. Ha a jelen cikk (4) bekezdése másként nem rendelkezik, a belföldi fogyasztás céljából történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alá vont áruk után adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettsége megszűnik a nyilatkozattevő számára a következő körülmények fennállása esetén :
  1. az adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének teljesítése és (vagy) beszedése az e cikk 13. bekezdésével összhangban kiszámított és fizetendő összegekben;
  2. A vámhatóság által a vámszabályozással kapcsolatos tagállami jogszabályoknak megfelelően a vámhatóság által a vámterületen történő feldolgozás céljából vámkezelés alá vont külföldi áruk megsemmisítésének és (vagy) visszavonhatatlan elvesztésének baleset vagy vis maior miatt történő elismerése. , vagy ezen áruk visszavonhatatlan elvesztésének tényét a szállítás során (szállítás) és (vagy) raktározás során bekövetkezett természetes elveszítés következtében, kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen megsemmisítést vagy a Kódex szerinti helyrehozhatatlan veszteséget megelőzően ezen áruk esetében eljött az adófizetési határidő, a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok;
  3. az áruk bocsátásának megtagadása a belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárással összhangban - az adófizetési kötelezettség, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kapcsán, amelyek az árunyilatkozat vagy az áruk kiadására irányuló kérelem regisztrációja során merültek fel árunyilatkozat benyújtása;
  4. árunyilatkozat visszavonása e kódex 113. cikkével összhangban és (vagy) az áruk kiadásának visszavonása a kódex 4. cikkének (118) bekezdésével összhangban - az adófizetési kötelezettség, különös, dömpingellenes kötelezettség vonatkozásában , kiegyenlítő vámok, amelyek az árunyilatkozat nyilvántartásba vételekor merültek fel;
  5. az áruk elkobzása vagy átalakítása valamely tagállam tulajdonába (jövedelmébe) az adott tagállam jogszabályaival összhangban;
  6. áruk vámhatóság általi visszatartása e kódex 51. fejezetével összhangban;
  7. áruk átmeneti megőrzése vagy vámeljárás alá helyezése olyan áruk esetében, amelyeket bűncselekmény feljelentése ellenőrzése, büntetőügy vagy közigazgatási szabálysértési eljárás (közigazgatási eljárás lefolytatása) során lefoglaltak vagy letartóztattak, és amelyekről határozat született visszaküldésre készült, ha az ilyen árukat korábban nem engedték szabadon.
 4. A belföldi fogyasztásra történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont áruk tekintetében, amelyek kiadását az árunyilatkozat benyújtása előtt tették meg, az adófizetési, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámfizetési kötelezettséget a nyilatkozattevő megszünteti a következő körülmények bekövetkezése:
  1. az adófizetési kötelezettség, a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok teljesítése, valamint a vámhatóság által elektronikus dokumentum elküldése vagy a vámhatóság által az e cikk 17. cikkének (120) bekezdésében meghatározott megfelelő jelölések elhelyezése Kód;
  2. az áruk elkobzása vagy átalakítása valamely tagállam tulajdonába (jövedelmébe) az adott tagállam jogszabályaival összhangban.
 5. A belföldi fogyasztásra történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont áruk esetében behozatali vámfizetési kötelezettség teljesítése az e cikk (6) bekezdésében meghatározott körülmények fennállása esetén teljesül.
 6. A következő körülmények esetén a behozatali vám megfizetésének határidejét kell figyelembe venni:
  1. külföldi áruknak a belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás befejezése előtt történő átadása esetén a belföldi fogyasztásra szánt áruk feldolgozásának feltételeiről szóló dokumentumban nem meghatározott személy (ek) be - az áruk átadásának napja, és ha ezt a napot nem határozták meg, - az áru belföldi fogyasztásra történő feldolgozására vonatkozó vámeljárás alá vonásának napja;
  2. a belföldi fogyasztásra szánt feldolgozási műveletek eredményeként kapott (képződött) áruk és (vagy) a belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alá vont külföldi áruk elvesztése esetén, a belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás befejezése előtt, kivéve a baleset, vis maior vagy helyrehozhatatlan veszteség miatti megsemmisülést és (vagy) visszavonhatatlan veszteséget a normális szállítás (szállítás) és (vagy) tárolás körülményei között bekövetkezett természetes veszteség következtében, - az áruk elvesztésének napja, és ha ez nincs meghatározva a nap, - az áru belföldi fogyasztásra történő vámkezelési eljárás alá vonásának napja;
  3. ha a belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárást nem e kódex 197. cikkével összhangban fejezik be - a belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás lejártának napja, amelyet a vámhatóság állapított meg.
 7. Az e cikk (6) bekezdésében meghatározott körülmények bekövetkeztekor az importvámokat úgy kell megfizetni, mintha a belföldi fogyasztás céljából történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont árukat a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vonták volna vámtarifa alkalmazása nélkül. a behozatali vámok megfizetése során alkalmazott preferenciák
  A behozatali vámok kiszámításához behozatali vámtételeket kell alkalmazni, amelyek azon a napon érvényesek, amelyek a vámhatóság által a belföldi fogyasztásra történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont árukra vonatkozó vámáru-nyilatkozat nyilvántartásba vételét tették, és a felszabadított árukra az árunyilatkozat benyújtása előtt - azon a napon, amikor a vámhatóság nyilvántartásba veszi az áruk kiadására vonatkozó kérelmet az árunyilatkozat benyújtása előtt.
 8. Kamat fizetendő az e cikk (7) bekezdésével összhangban befizetett (beszedett) behozatali vámok összege után, mintha ezen összegek vonatkozásában a fizetési halasztást engedélyezték volna attól a naptól kezdve, amikor az árukat vámkezelési eljárás alá vonták. belföldi fogyasztás a fizetési határidő lejártáig. A meghatározott kamatot e kódex 60. cikkével összhangban kell kiszámítani és kifizetni.
  Ha a belföldi fogyasztás céljából történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás végrehajtását e kódex 3. cikkének (197) bekezdésével összhangban felfüggesztették, az e bekezdésben előírt kamatot a vámeljárás felfüggesztésének időtartamára nem kell felszámítani vagy megfizetni.
 9. A belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás befejezése vagy az e kódex 6. cikkének (129) bekezdésével összhangban ideiglenes raktározásra történő elhelyezés esetén a belföldi fogyasztás céljából történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alá vont áruk és (vagy) átvett áruk ( alakult) a belföldi fogyasztásra történő feldolgozással kapcsolatos műveletek, vagy az ilyen áruknak a Vámkódex 7. cikkének (129) bekezdésével összhangban az e kódexben előírt vámeljárások alá vonása, vagy az ilyen áruk vámhatóság általi feltartóztatása eredményeként. E kódex 51. fejezete az importvámok fizetési kötelezettségének teljesítését és (vagy) beszedésüket (részben vagy egészben) követően az e cikkel összhangban megfizetett és (vagy) beszedett behozatali vámok összegét visszatérítés (ellentételezés) e kódex 10. fejezetével összhangban.
 10. A belföldi fogyasztásra történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont áruk tekintetében, kivéve azokat az árukat, amelyeket árunyilatkozat benyújtása előtt szabadon bocsátottak be, az adófizetési, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettsége teljesítésre szorul (adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat kell fizetni) az áruk belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárással összhangban történő kiadása előtt.
 11. A belföldi fogyasztás céljából történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alá vont áruk tekintetében, amelyek kiadását az árunyilatkozat benyújtása előtt tették meg, és amelyekre vonatkozóan az árunyilatkozatot legkésőbb az (16) bekezdés 120. pontjában meghatározott határidőn belül benyújtották. E kódex 4. cikke, valamint azokra az árukra vonatkozóan, amelyek nyilatkozattevője jogosult gazdasági szereplő - legkésőbb a kódex 441. cikkének (XNUMX) bekezdésében meghatározott időszakig, az adófizetési kötelezettség, a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő a vámokat az árunyilatkozat benyújtása előtt teljesíteni kell (adókat, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat kell fizetni).
 12. A belföldi fogyasztás céljából történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában, amelyek kiadása az árunyilatkozat benyújtása előtt történt, és amelyekre vonatkozóan az árunyilatkozatot nem a (16) bekezdésben meghatározott időtartam lejárta előtt nyújtották be. E kódex 120. cikkének 4. pontja, valamint azokra az árukra vonatkozóan, amelyek nyilatkozattevője jogosult gazdasági szereplő cselekszik - az e kódex 441. cikkének (16) bekezdésében meghatározott időtartam lejártáig az adófizetési határidő, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok a jelen kódex 120. cikkének 4. bekezdésében meghatározott időszak utolsó napja, és azon áruk vonatkozásában, amelyek nyilatkozattevője az engedélyezett gazdasági szereplő cselekszik - a (441) bekezdésben meghatározott időszak utolsó napja e kódex XNUMX. cikkének rendelkezései.
 13. Az e cikk 10. és 11. szakaszában meghatározott áruk vonatkozásában az adókat, a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat az e cikknek megfelelően kiszámított összegben kell megfizetni az árunyilatkozatban, figyelembe véve az előírt sajátosságokat. e kódex 12. fejezetében.
 14. Az e cikk (12) bekezdésében meghatározott áruk vonatkozásában a fizetendő adók, a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításának alapját az áruk kiadására vonatkozó kérelemben és a benyújtott dokumentumok alapján határozzák meg. olyan nyilatkozattal együtt.
  Ha a külgazdasági tevékenység árunómenklatúrájának megfelelő árukódokat csoportosítási szinten határozzák meg, 10-nél kisebb karakterek számával:
  • az adók kiszámításához a hozzáadottértékadó-kulcsok közül a legmagasabbat, a legmagasabbat az ilyen csoportba sorolt ​​áruknak megfelelő jövedéki adó (jövedéki adó vagy jövedéki adó) mértéke jelenti, amelyek tekintetében a legmagasabb az adómérték vámot megállapítják;
  • A különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításához az ilyen csoportba tartozó áruknak megfelelő különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok közül a legmagasabb mértéket kell alkalmazni, figyelembe véve e záradék ötödik bekezdését.

A különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat az e cikk 4. fejezetével összhangban megerősített áruk származása és / vagy a meghatározott vámok meghatározásához szükséges egyéb információk alapján számítják ki. Ha az áruk származása és (vagy) a meghatározott vámok megállapításához szükséges egyéb információk nem kerülnek megerősítésre, akkor a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat a vámtarifa alá tartozó árukra megállapított legmagasabb speciális, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok alapján számítják ki. a külgazdasági tevékenység árunómenklatúrájának ugyanaz a kódja, ha az áruk osztályozása 10 karakteres szinten történik, vagy a csoportba sorolt ​​áruk, ha a külföldi gazdasági tevékenységre vonatkozó árunómenklatúrának megfelelő árukódok vannak meghatározva csoportosítási szinten 10-nél kevesebb karakterrel.
Ha az e cikk (12) bekezdésében meghatározott áruk vonatkozásában az árukra vonatkozó vámáru-nyilatkozatban utólag árunyilatkozatot, adókat, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat nyújtanak be, a jelen Kódexnek megfelelően kiszámított összegben, az árunyilatkozatokban meghatározott információk. A túlzottan befizetett és (vagy) túlzottan beszedett adók, a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok visszatérítését (ellentételezését) e kódex 10. fejezetével és 76. cikkével összhangban kell végrehajtani.

199. cikk. A feldolgozott termékekre vonatkozó behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításának és megfizetésének sajátosságai, ha azokat belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vonják

 1. Amikor a feldolgozó termékeket belföldi fogyasztásra bocsátás céljából vámeljárás alá vonják, a behozatali vámokat a feldolgozott termékek tekintetében kiszámítják és e kódex 136. cikkének megfelelően megfizetik.
 2. Amikor a termékek feldolgozása a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá kerül, a nyilatkozattevőnek nem köteles adót, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámot fizetnie.

200. cikk. Adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési sajátosságai a belföldi fogyasztásra szánt feldolgozási műveletek eredményeként keletkezett feldolgozási műveleteken kívül eső külföldi áruk, maradványok és hulladékok vonatkozásában, amikor azokat a vámhatóság alá helyezik a belföldi fogyasztásra bocsátás módja

Ha a külföldi feldolgozáson át nem eső áruk, valamint a belföldi fogyasztásra szánt feldolgozási műveletek eredményeként keletkezett maradványok és hulladékok a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá kerülnek, a nyilatkozattevőnek nincs adófizetési kötelezettsége, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok ...