МЕНЮ

A vámáru -nyilatkozat 37. rovatának kitöltésére vonatkozó szabályok - Eljárás

Az oszlop az összetett kódot jelöli, amelyet a következő séma szerint alakítanak ki:

XX XX XXX , ahol:

  • 1. elem - a bejelentett eljárás a bejelentett vámeljárás kétjegyű kódja a vámeljárási típusok osztályozójának megfelelően;
  • 2. elem - az előző eljárás a vámeljárás két számjegyű kódja, a vámeljárási típusok osztályozójának megfelelően, ha a bejelentett árut korábban más vámeljárás alá vonták, kivéve a vámeljárás vámeljárását (két nulla "00", ha a bejelentett árut korábban nem helyezték más vámeljárás alá).
  • 3. elem - a bejelentett áruk mozgásának sajátosságának háromjegyű kódja az áruk mozgásának jellemzőinek osztályozójával összhangban;

A vámeljárások típusainak osztályozója

 

Az árumozgás sajátosságainak osztályozója

Kód Név
000 Az árumozgás sajátosságait nem állapították meg
001 Ingyenes segítségnyújtásra és (vagy) jótékonysági célokra szolgáló áruk
002 Humanitárius segélyek
003 Vissza nem térítendő technikai segítségnyújtási tételek
004 Az árukat a természeti katasztrófák, a természeti és az ember okozta vészhelyzetek következményeinek megelőzése és kiküszöbölése érdekében szállították, amelyeket nem kell visszaküldeni
005 Monetáris arany, nemzeti és külföldi valuták (a numizmatikai céloktól eltérő), forgalomba bocsátott értékpapírok
006 Visszaküldendő technikai segítség
007 Az árukat a természeti katasztrófák, a természeti és az ember okozta vészhelyzetek következményeinek megelőzése és kiküszöbölése érdekében szállították vissza
008 A vámterületen kívül kivitt áruk (anyagi és műszaki kellékek és felszerelések, berendezések, pótalkatrészek, üzemanyag, élelmiszer és egyéb javak) Euratom az EAEU -tagállamok járműveinek és szervezeteinek működésének biztosítása, vagy az EAEU -tagállamok személyei által lízingelt (bérelt) járművek működésének biztosítása, a 010 -es pozícióban megnevezett áruk kivételével (kivéve a Fehérorosz Köztársaságot)
009 Az EAEU tagállamaiból származó, bármilyen szállítóeszközön kifogott és behozott és az EAEU -tagállamokból származónak elismert tengeri termékek
010 Az árukat szállították kellékként
011 Átmenetileg az EAEU vámterületére behozott áruk, amelyekre az ideiglenes behozatalra (vámkezelésre) vonatkozó vámeljárás hatályát felfüggesztik
013 Az alaptőkébe (alapba) történő hozzájárulásként átutalt áruk
018 Rosszul szállított áruk
020 Áruk sportversenyekre és edzésekre, koncertekre, színházi előadásokra, versenyekre, fesztiválokra, vallási, kulturális és egyéb hasonló rendezvényekre, bemutatókra kiállításokon, vásárokon, valamint hivatalos és egyéb események médiában tartására és tudósítására, valamint visszaküldésre, a 090 és 099 kódú pozíciókban megnevezett áruk kivételével
021 Vissza nem térítendő promóciós anyagok és ajándéktárgyak
027 Csomagolás, konténerek, raklapok, amelyeket visszaküldhető konténerként használnak
031 Az árukat hivatalos használatra az EAEU tagállamok diplomáciai képviseletei és konzuli irodái szállították
032 Az EAEU vámterületén található, diplomáciai képviseletek és konzuli képviseletek által hivatalos használatra szállított áruk
033 Áruk, amelyeket az államok nemzetközi szervezetek képviseletei, nemzetközi szervezetek vagy az EAEU vámterületén található képviseleteik hivatalos használatra szállítottak át
034 Az EAEU Vámkódexének 3. cikke (3) bekezdésének 2. albekezdésében meghatározott szervezetek vagy az EAEU vámterületén található képviseleteik által hivatalos használatra szállított áruk
042 A panasz alapján szállított vagy visszaküldött áruk
044 Termékek, beleértve szállítás, pótalkatrészek és (vagy) berendezések, amelyeket végrehajtás céljából áthelyeztek, vagy javítás és (vagy) garancia és műszaki karbantartás után visszaküldtek, kivéve a 135, 136, 138 kódú tételekben meghatározott árukat
054 Földgázt szállítanak gáztároló létesítményekbe vagy adnak vissza ezekből (a Fehérorosz Köztársaság kivételével)
055 Az üzembe helyezéshez szükséges csővezetékes szállítású áruk
061 Kutatás és tesztelés céljából mintaként és mintaként szállított áruk
062 Az ionizáló sugárzás forrásainak nem visszanyerhető maradványai (kivéve a Fehérorosz Köztársaságot)
063 Termelésmegosztási megállapodások alapján szállított áruk (a Fehérorosz Köztársaság kivételével)
070 Az EAEU tagállamai területén kívül elhelyezkedő mesterséges szigetek, építmények és egyéb objektumok építésére (építésére) szolgáló áruk, amelyek tekintetében az EAEU tagállamai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek (lesznek) (a Fehérorosz Köztársaság kivételével)
071 Áruk költöztek ide mesterséges szigetek, létesítmények, szerkezetek és egyéb objektumok, vagy mesterséges szigetek, létesítmények, szerkezetek és egyéb tárgyak, amelyek tekintetében az EAEU tagállamai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek, és amelyek az EAEU vámterületén kívül helyezkednek el (a Fehérorosz Köztársaság kivételével)
090 A 2014. évi XXII. Téli olimpiai játékok és a XI. Téli paralimpiai játékok előkészítéséhez és / vagy megrendezéséhez Szocsi városában (kivéve a Fehérorosz Köztársaságot) szállított áruk
091 Az EAEU vámterületére behozott (behozott) áruk, amelyeket kizárólag hivatalos nemzetközi szakmai rendezvények szervezésében és lebonyolításában való felhasználásra szántak WorldSkills ("WorldSkills")
092 Az EAEU vámterületére behozott (importált) áruk, amelyeket kizárólag hivatalos nemzetközi rendezvények szervezésére és lebonyolítására szánnak az új idő nemzetközi Hanza Napjai keretében
098 A 2012 -es APEC -csúcstalálkozó előkészítéséhez és / vagy megtartásához szállított áruk Vlagyivosztok városában (a Fehérorosz Köztársaság kivételével)
099 A 2018 -as FIFA -világbajnokság és / vagy a 2017 -es FIFA Konföderációs Kupa, a 2020 -as UEFA Labdarúgó -Európa -bajnokság szervezésében és lebonyolításában történő felhasználásra, illetve az ezekre való felkészülés céljából áthelyezett áruk
100 A Nord Stream gázvezeték építéséhez szállított áruk (a Fehérorosz Köztársaság kivételével)
101 A Déli Áramlat gázvezeték építéséhez szállított áruk (a Fehérorosz Köztársaság kivételével)
102 A szabad vámövezet vámeljárás alá vont külföldi árukból gyártott (átvett) áruk, valamint a szabad vámövezet vámeljárás alá vont külföldi árukból gyártott (átvett) áruk, valamint az EAEU áruk, amelyek státuszát a az EAEU Vámkódexének 8. cikkének (210) bekezdésével összhangban
103 A szabad (különleges, különleges) gazdasági övezet területén található áruk, amelyeket a vámhatóság nem tud azonosítani olyan árukként, amelyek a létrehozása előtt egy szabad (különleges, különleges) gazdasági övezet területén voltak, vagy a szabad (különleges, különleges) gazdasági övezet területe, vagy szabad (különleges, különleges) gazdasági övezet területén gyártott (fogadott)
104 A szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi árukból gyártott (átvett) áruk, valamint a szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi árukból gyártott (átvett) áruk, valamint az EAEU árui, amelyek státuszát a az EAEU Vámkódex 8. cikkének (218) bekezdésével összhangban
105 Olyan áruk szabad raktárban, amelyeket a vámhatóság nem tud azonosítani olyan árukként, amelyek a szabad raktár területén voltak a létrehozásuk előtt, vagy olyan árukként, amelyeket szabad raktár vámeljárás alá helyeztek, vagy szabad raktárban gyártottak (fogadtak)
106 Alkatrészek, szerelvények, szerelvények, amelyeket a vámhatóság a szabad vámövezet vámeljárása alá vont áruk összetételében szereplő (beleértve) termékként azonosíthat
107 Alkatrészek, szerelvények, szerelvények, amelyeket a vámhatóság azonosíthat a szabad raktár vámeljárás alá vont áruk összetételében szereplő (tartalmazza) termékként
112 Kizárólag a szabad vámzónába tartozó vámeljárás alá vont EAEU -árukból gyártott (átvett) áruk, beleértve az EAEU azon áruinak felhasználását is, amelyek nem kerültek a vámszabad terület vámeljárása alá, és amelyeket a szabad (különleges, különleges) gazdasági övezet az EAEU vámterületének többi részére
113 Az EAEU áruiból készült (átvett) áruk, beleértve azokat is, amelyeket nem vámeljárás alá vettek, és amelyeket az EAEU vámterületén kívüli szabad (különleges, különleges) gazdasági övezet területéről exportáltak
114 A szabad vámövezet vámeljárás alá vont külföldi árukból készült és átvett áruk, valamint a szabad vámövezet vámeljárás alá vont külföldi árukból készült termékek (az átvett), valamint az EAEU területéről kivitt áru szabad (különleges, különleges) gazdasági övezet az EAEU vámterületén kívül, ha az ilyen árukat az EAEU áruiként ismerik el az EAEU Vámkódexének 210. cikke értelmében
115 A szabad vámövezet vámeljárás alá vont külföldi árukból készült és átvett áruk, valamint a szabad vámövezet vámeljárás alá vont külföldi árukból készült és kapott áruk, valamint az EAEU -ból származó termékek szabad (különleges, különleges) gazdasági övezet az EAEU vámterületének többi részére, amely tekintetében azonosítás a szabad vámövezet vámeljárás alá vont külföldi áruk
116 A szabad vámövezet vámeljárás alá vont külföldi árukból készült és átvett áruk, valamint a szabad vámövezet vámeljárás alá vont külföldi árukból készült és kapott áruk, valamint az EAEU területéről kivitt áru szabad (különleges, különleges) gazdasági övezet az EAEU vámterületének többi részére, amely tekintetében nem végezték el a szabad vámövezet vámeljárás alá vont külföldi áruk azonosítását
117 A szabad vámövezet vámeljárás alá vont külföldi árukból készült és átvett áruk, valamint a szabad vámövezet vámeljárás alá vont külföldi árukból készült termékek (az átvett), valamint az EAEU területéről kivitt áru szabad (különleges, különleges) gazdasági övezet az EAEU vámterületén kívül, ha az ilyen árukat az EAEU Vámkódexének 210. cikke értelmében nem ismerik el az EAEU áruiként
118 A szabad vámövezet vámeljárás alá vont berendezései, amelyeket a szabad (különleges, különleges) gazdasági övezet lakója (résztvevője, alanya) üzembe helyez és használ a tevékenységek végrehajtásáról (lebonyolításáról) szóló megállapodás (megállapodás) végrehajtásához a szabad (különleges, különleges) gazdasági övezet övezetének területén (megállapodás a szabad (különleges, különleges) gazdasági övezetben folytatott tevékenység feltételeiről, beruházási nyilatkozat, vállalkozói program), amelyet belföldi fogyasztásra bocsátás céljából vámeljárás alá vontak, figyelembe véve a behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításának sajátosságait, amelyeket az EAEU Vámkódexe 1. cikkének második bekezdése határoz meg
119 A kikötőmentes (különleges, különleges) gazdasági övezet vagy a logisztikai mentes (különleges, különleges) gazdasági övezet területén vámeljárás alá vont áruk, amelyeket belföldi fogyasztásra bocsátás céljából vámeljárás alá vontak, figyelembe véve figyelembe kell venni a behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításának sajátosságait, amelyeket az EAEU Vámkódexének 1. cikke 209. pontjának második bekezdése határoz meg
122 Kizárólag a szabad raktár vámeljárás alá vont EAEU -termékekből gyártott (átvett) áruk, amelyeket a szabad raktár területéről az EAEU vámterületének többi részére exportáltak
123 Az EAEU áruiból gyártott (átvett) áruk, amelyeket az EAEU vámterületén kívüli szabad raktár területéről exportáltak
124 A szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi árukból gyártott (átvett) áruk, valamint a szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi árukból gyártott (átvett) áruk, valamint a szabad raktár területéről kivitt EAEU -áruk az EAEU vámterülete, amelyet az EAEU Vámkódexének 218. cikke értelmében az EAEU áruiként ismernek el
125 A szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk, valamint a szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi árukból gyártott (átvett) áruk, valamint az EAEU árui, amelyeket egy szabad vámterületről exportáltak raktár az EAEU vámterületének többi részére, amely tekintetében a szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi árukat azonosították
126 A szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk, valamint a szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi árukból gyártott (átvett) áruk, valamint az EAEU árui, amelyeket egy szabad vámterületről exportáltak raktár az EAEU vámterületének többi részére, amelyre vonatkozóan nem végezték el a szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi áruk azonosítását
127 A szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi árukból gyártott (átvett) áruk, valamint a szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi árukból gyártott (átvett) áruk, valamint a szabad raktár területéről kivitt EAEU -áruk az EAEU vámterülete, amelyet az EAEU Vámkódex 218. cikke értelmében nem ismernek el EAEU -terméknek
128 A szabad raktár vámeljárás alá vont, üzembe helyezett és a szabad raktár tulajdonosa az EAEU Vámkódex 1. cikke (213) bekezdésében előírt műveletek elvégzésére használt, belföldi fogyasztásra történő vámeljárás alá vont berendezések , figyelembe véve a behozatali vámok, adók, különleges dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításának sajátosságait, amelyeket az EAEU Vámkódexe 1. cikke 217. pontjának második bekezdése határoz meg
129 Az újbóli behozatali vámeljárás alá vont áruk, amelyek tekintetében a Vámkódex 3. cikke (2) bekezdésének 236. albekezdésével összhangban visszatérítik az adókat és (vagy) kamatokat, az egyéb adók, támogatások és egyéb összegek összegét az EAEU
130 Az újbóli behozatali vámeljárás alá vont áruk, amelyek tekintetében a vámokat és (vagy) kamatokat, egyéb adók, támogatások és egyéb összegeket nem térítik vissza a Vámhatóság 3. cikke (2) bekezdésének 236. albekezdésével összhangban Az EAEU kódja
131 Az áruk vámterületen történő feldolgozásából és belföldi fogyasztásra történő feldolgozásból származó hulladék
132 Az áruk vámterületen történő feldolgozásából és belföldi fogyasztásra történő feldolgozásból származó maradványok
133 A vámterületen történő feldolgozás vámeljárásai alá vont áruk feldolgozása, a vámterületen kívüli feldolgozás, belföldi fogyasztás céljából történő feldolgozás eredményeként kapott feldolgozott termékek, kivéve a 044, 134–138 kódú pozíciókban meghatározott árukat ( beleértve a vámeljárások alá vont áruk feldolgozása, a vámterületen történő feldolgozás, a vámterületen kívüli feldolgozás eredményeként kapott feldolgozott termékeket)
134 Feldolgozott termékek, amelyeket az EAEU Vámkódexének 172. cikke szerinti, egyenértékű áruk feldolgozására irányuló műveletek eredményeként nyertek, és amelyeket az EAEU vámterületéről exportáltak, kivéve a 136 és 138 kóddal ellátott pozíciókban meghatározott árukat
135 Külföldi árukaz EAEU vámterületére behozni a feldolgozott termékek helyett az EAEU Vámkódexének 183. cikkével összhangban, ha a feldolgozási művelet az áruk javítása, beleértve a jótállást is
136 Feldolgozott termékek, amelyeket az EAEU Vámkódexének 1. cikke (172) bekezdésének második bekezdésének megfelelően külföldi árucsere eredményeként nyertek, és amelyeket az EAEU vámterületéről exportáltak
137 Külföldi áruk, amelyeket az EAEU vámterületére hoznak be feldolgozott termékek helyett, az EAEU Vámkódex 183. cikkével összhangban, ha a feldolgozási műveleteket csővezetékes szállítású árukkal kapcsolatban végzik
138 Feldolgozott termékek, amelyeket az EAEU Vámkódex 172. cikkével összhangban egyenértékű áruk feldolgozási műveletei eredményeként nyertek, ha a feldolgozási művelet az EAEU vámterületéről kivitt áruk javítása, beleértve a garanciát is, az áruk kivételével pozícióban meghatározott 136 kóddal
139 Vámraktár vámeljárás alá vont áruk, amelyek esetében az ilyen vámeljárás befejezését az EAEU Vámkódexének 5. cikke (1) bekezdésének 161. albekezdésének megfelelően kell elvégezni
15X * A Fehérorosz Köztársaságban egyoldalúan bevezetett árumozgás egyéb jellemzői
150 Cseremegállapodás alapján szállított áruk (a Fehérorosz Köztársaság számára)
151 Pénzügyi lízing (lízing) szerződés alapján szállított áruk (a Fehérorosz Köztársaság számára)
152 Adományozási megállapodás alapján szállított áruk (a Fehérorosz Köztársaság számára)
153 Az EAEU vámterületén kívülre, az ügylet előzetes megkötése nélkül történő értékesítés céljából exportált áruk (a Fehérorosz Köztársaság esetében) - az Eurázsiai Gazdasági Bizottság 52. december 12.05.2015 -i határozatával módosított álláspont /XNUMX
16X * A Kazah Köztársaságban egyoldalúan bevezetett árumozgás egyéb jellemzői
161 A 27 TH csoportba tartozó áruk FEA A Karachaganak mezőn (Kazah Köztársaság) kitermelt kazahsztáni nyersanyagokból előállított EAEU, amelyet az EAEU vámterületén kívül exportáltak az Orosz Föderáció területéről (a Kazah Köztársaság esetében) - a Tanács határozatával módosított álláspont az Eurázsiai Gazdasági Bizottság 52. sz., 12.05.2015. XNUMX. XNUMX
17X * Az Orosz Föderációban egyoldalúan bevezetett árumozgás egyéb jellemzői
171 Az Orosz Föderáció Magadan régiójában található szabad vámövezet vámeljárás alá vont, saját termelési és technológiai szükségletekre szánt áruk
172 Olyan áruk (a jövedéki termékek kivételével), amelyeket a Skolkovo innovációs központ területén lévő ingatlanok építése, felszerelése és műszaki felszerelése céljából történő felhasználás céljából szállítottak, vagy amelyek kutatási tevékenységek végrehajtásához és eredményeik kereskedelmi hasznosításához szükségesek. a projekt résztvevői, amelyek tekintetében támogatást nyújtanak a behozatali vám és hozzáadottérték -adó megfizetésével kapcsolatos költségek megtérítésére (az Orosz Föderáció esetében)
173 A Skolkovo innovációs központ területén lévő ingatlanok építésében, felszerelésében és műszaki felszerelésében történő felhasználás céljából átvitt áruk, vagy a kutatási tevékenységek végrehajtásához és eredményeinek a projekt résztvevői általi értékesítéséhez szükségesek, kivéve a 172. kód alatt meghatározott áruk (az Orosz Föderáció esetében)
174 Légi ellenőrző pont vagy nemzetközi repülőtér működésének biztosításához szükséges áruk (az Orosz Föderáció esetében)
175 Áruk, amelyek a tengeri (folyami) kikötők tevékenységének támogatására szolgálnak a tengeri (folyami) ellenőrző pontokon (az Orosz Föderáció esetében)
176 Áruk a Baikonur komplexum területére vagy onnan (az Orosz Föderáció számára)
177 Olyan termékek (a jövedéki termékek kivételével), amelyeket az innovatív tudományos és technológiai központok területén lévő ingatlanok építéséhez, felszereléséhez és műszaki felszereléséhez való felhasználás céljából hoznak be, vagy amelyek szükségesek a projekt tudományos és technológiai tevékenységeinek végrehajtásához résztvevők, amelyek tekintetében támogatást nyújtanak a fizetési vámok és hozzáadottérték -adó költségeinek megtérítésére (az Orosz Föderáció esetében)
178 Az innovatív tudományos és technológiai központok területén lévő ingatlanok építéséhez, felszereléséhez és műszaki felszereléséhez való felhasználás céljából importált áruk, vagy a projekt résztvevői által a tudományos és technológiai tevékenységek végrehajtásához szükséges termékek, a meghatározott áruk kivételével a 177 -es kód alatt (az Orosz Föderáció esetében)
18X * Az Örmény Köztársaságban egyoldalúan bevezetett árumozgás egyéb sajátosságai
180 Pénzügyi lízing (lízing) szerződés alapján szállított áruk (Örmény Köztársaság)
1 - 20 (88)