МЕНЮ

Ingyenes raktári vámeljárás

211. cikk. Szabad raktár vámeljárásának tartalma és alkalmazása

 1. Vámeljárás szabad raktár - a külföldi árukra és az Unió áruira alkalmazott vámeljárás, amely szerint ezeket az árukat vámraktárak, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetése nélkül szabad raktárban helyezik el és használják fel az áruk ezen vámeljárás alá vonása és felhasználása az ilyen vámeljárásoknak megfelelően.
 2. Szabad raktárban a szabad raktár vámeljárása alá helyezett áruk elhelyezhetők és felhasználhatók, valamint Uniós áruk- nem került vámszabad raktár vámeljárás alá, és - külföldi árukmás vámeljárások alá vonják.
 3. Az uniós árukra a nyilatkozattevő választása szerint egy szabad raktár vámeljárása vonatkozik.
  A tagállami jogszabályok meghatározhatják az Unió árukategóriáit, amelyek az adott tagállam területén létesített szabad raktárban történő elhelyezéshez kötelezően vámszabad raktár vámeljárása alá tartoznak.
 4. Azon uniós áruk vonatkozásában, amelyek szabad raktárban vannak, és amelyekre nem vonatkozik egy vámraktár vámeljárása, engedélyezett bármilyen művelet végrehajtása, beleértve az e kódex 1. cikkének (213) bekezdésében előírt műveleteket is.
 5. A szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi áruk megőrzik a külföldi áruk státusát, a szabad raktár vámeljárása alá helyezett uniós áruk pedig az uniós áruk státusát.
 6. A szabad raktár vámeljárása alá helyezett uniós árukból előállított (átvett) áruk uniós áruk státusát kapják.
  Ha a tagállamok jogszabályai megengedik olyan uniós áruk elhelyezését és felhasználását egy szabad raktárban, amelyek nem kerülnek vámszabad raktár vámeljárás alá, akkor a szabad raktár vámeljárása alá helyezett uniós árukból készített (átvett) áruk és a vámeljárás alatt álló vámraktár alá nem tartozó uniós áruk megszerzik az uniós áruk státusát.
 7. Szabad raktár vámeljárása alá helyezett, külföldi árukból készített (átvett) áruk, valamint szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi árukból készült (átvett) és uniós áruk (a továbbiakban: külföldi árukból készített (átvett) áruk) szabadraktár vámeljárás alá vont) külföldi áru státuszt szerez, kivéve az e klauzula második bekezdésében meghatározott esetet.
  Ha a szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) árukat az Unió vámterületéről exportálják, az ilyen áruk helyzetét e kódex 218. cikkével összhangban határozzák meg.
 8. Ha a szabad raktárban lévő árukat a vámhatóság nem tudja azonosítani olyan áruként, amelyek létrehozása előtt a szabad raktár területén voltak, vagy mint egy szabad raktár vámeljárása alá helyezett vagy szabad raktárban gyártott (átvett) árukként , akkor az ilyen árukat az Unió vámterületén kívüli szabadraktár területéről történő kivitelük céljából az Unió áruknak, más célból pedig az Unió vámterületére behozott külföldi áruknak tekintik.
 9. Az e cikk (8) bekezdésében meghatározott, korábban az Unió vámterületéről a kiviteli vámeljárással összhangban kivitt áruknak az Unió vámterületére történő behozatalakor az újrabehozatal vámeljárása nem alkalmazható az ilyen árukra.
 10. A belföldi védelmi intézkedések hatálya alá tartozó, szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi árukat azonosítani kell a szabadraktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) árukban az ilyen áruk exportálása érdekében. egy szabad raktár területéről az Unió többi vámterületére.
  Abban az esetben, ha a belföldi védelmi intézkedések hatálya alá tartozó, szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi árukat szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból készített (átvett) termékek előállítására használják, de az ilyen árukban nem azonosítható, az ilyen külföldi árukból előállított (átvett) árukat szabad raktár vámeljárása alá kell helyezni az Unió vámterületéről.
 11. A szabad raktár tulajdonosa elhelyezheti és / vagy felhasználhatja az uniós árukat a szabad raktár területén anélkül, hogy azokat szabad raktár vámeljárása alá vonná, figyelembe véve e cikk (3) bekezdését.
 12. A Bizottságnak joga van meghatározni azon áruk listáját és (vagy) árukategóriákat, amelyek vonatkozásában a szabad raktár vámeljárását nem alkalmazzák.
  A tagállamok jogszabályaival összhangban meghatározható azon külföldi áruk és (vagy) külföldi áruk kategóriáinak listája, amelyekre az adott tagállam területén nem alkalmaznak szabadraktár vámeljárását.
 13. Azokat a részeket, összeállításokat, összeállításokat, amelyeket a vámhatóság meghatározhat a szabadraktár vámeljárása alá helyezett áruk összetételében (beleértve), a szabadraktár területéről történő kivitelük során elhelyezett áruknak tekintik. vámszabad raktár vámeljárása alapján és e kódex rendelkezéseivel összefüggésben alkalmazandók.

212. cikk. Az áruk szabad raktár vámeljárás alá vonásának és az ilyen vámeljárással összhangban történő felhasználásának feltételei

 1. Az áruk szabad raktár vámeljárás alá vonásának feltétele a külföldi árukkal kapcsolatos tiltások és korlátozások betartása e kódex 7. cikkével összhangban.
 2. A szabadraktár vámeljárás alá vont áruk nyilatkozattevője lehet az a személy, aki a szabadraktár tulajdonosa, és a tagállamok vámszabályozásáról szóló jogszabályokban meghatározott esetekben más személy is.
 3. Az áruk szabad raktár vámeljárása szerinti felhasználásának feltételei a következők:
  1. a szabad raktár vámeljárása alá helyezett áruk elhelyezése és elhelyezése a szabad raktár területén a működése ideje alatt, figyelembe véve e cikk (5) bekezdését és e kódex 5. cikkének (213) bekezdését;
  2. a vámszabad raktár vámeljárása alá helyezett áruk felhasználása az árunyilatkoztatónál, aki ilyen vámeljárás alá vonta őket, vagy más, e fejezetnek megfelelően meghatározott személyek által;
  3. a szabad raktár vámeljárás alá vont árukért járó jutalék, e kódex 213. cikkével összhangban tett intézkedések.
 4. A szabadraktár működésének megszűnésekor be kell tartani az áruknak a szabadraktár vámeljárásának megfelelő, e cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételeit e vámeljárás befejezéséig vagy befejezéséig a e kódex 3. cikkének (215) bekezdésével.
 5. A tagállamok jogszabályai megállapíthatnak olyan eseteket, amikor a szabadraktár vámeljárás alá vont árukat több szabadraktár területén helyezhetik el és helyezhetik el, amelyek tulajdonosa olyan jogi személy, amely nyilatkozattevő az áruk alá vont árukról. vámszabad raktár vámeljárása, az ilyen áruk és a szabad raktár vámeljárása alá helyezett árukból az ilyen raktárak közötti mozgás esetei, valamint ezekben az esetekben a vámműveletek sajátosságai és a vám sajátosságai ellenőrzés az ilyen áruk vonatkozásában.

213. cikk. A szabadraktár vámeljárás alá vont árukkal, valamint a szabadraktár vámeljárás alá vont árukból előállított (átvett) árukkal kapcsolatos intézkedések

 1. A vámszabad raktár vámeljárása alá helyezett áruk és a szabad raktár vámeljárása alá helyezett árukból készített (átvett) áruk tekintetében a szabad raktár területén a következő műveletek engedélyezettek:
  1. tárolás;
  2. áruk be- és kirakodási műveletei és a raktározással kapcsolatos egyéb rakományi műveletek;
  3. az áruk biztonságának biztosításához szükséges műveletek, valamint az áruk szállításra (szállításra) és értékesítésre való felkészítésének szokásos műveletei, ideértve a tétel felosztását, a szállítmányok kialakítását, a válogatást, a csomagolást, az újracsomagolást, a címkézést, a kereskedelmi minőség javítását szolgáló műveleteket;
  4. áruk feldolgozásához (feldolgozásához), áruk gyártásához (beleértve az összeszerelést, szétszerelést, felszerelést, felszerelést), javításhoz vagy karbantartáshoz kapcsolódó műveletek, ideértve azokat is, amelyek során a szabadraktár vámeljárása alá helyezett külföldi áruk részt vesznek vagy hozzájárulnak az előállítási (átvételi) árukhoz, még akkor is, ha az ilyen külföldi árukat teljes egészében vagy részben elfogyasztják (elfogyasztják) az áruk gyártása (fogadása) során, és (vagy) nem tartalmazzák a vámeljárás alá vont árukból előállított (átvett) áruk. szabadraktár (a továbbiakban ebben a fejezetben - vámszabad raktár vámeljárása alá helyezett áruk feldolgozásának műveletei). Azok a külföldi áruk, amelyek részt vesznek vagy elősegítik az áruk előállítását (átvételét) a szabad raktár vámeljárás alá vont áruk feldolgozására irányuló műveletek során, nem tartalmazzák azokat az árukat, amelyek a technológiai folyamat segédeszközei (például berendezések , gépek, szerelvények);
  5. berendezések, gépek és szerelvények, azok alkatrészeinek használata (üzemeltetése) a szabadraktár vámeljárása alá helyezett áruk feldolgozásához szükséges műveletek, valamint a szabad raktár működtetésével és működésével kapcsolatos egyéb műveletek végrehajtása érdekében raktár;
  6. áruk felhasználása ipari ingatlan és kiegészítő infrastruktúra (a továbbiakban ebben a fejezetben - ingatlan) építésére egy szabad raktár területén;
  7. mintavétel és (vagy) áruminta e kódex 17. cikkével összhangban;
  8. a vámszabályozásra vonatkozó tagállami jogszabályok által megállapított egyéb műveletek, a szabad raktárak létrehozásának célkitűzéseivel összhangban.
 2. Az áruk teljes vagy részleges fogyasztásának ténye, ideértve az áruk gyártásának (átvételének), a gyártási folyamatok biztosításának, a szabad raktár területén használt berendezések, gépek és szerelvények karbantartásának és működtetésének kiadásait (fogyasztását), valamint ingatlanobjektumok építésénél a vámhatósághoz benyújtott jelentésekben e kódex 424. cikkének hatodik bekezdésével összhangban tükröződni kell.
 3. Az e cikk (1) bekezdésében előírt vámszabad raktár vámeljárás alá vont árukkal kapcsolatos műveletek listája a tagállamok vámszabályozással kapcsolatos jogszabályaival összhangban csökkenthető, amikor a vámraktár alapján vámszabad raktárat hoznak létre. létrehozásának céljaira.
 4. Az e cikk (1) bekezdésének 3–5. És 1. albekezdésében előírt műveletek végrehajtását csak egy szabad raktár tulajdonosa engedélyezi.
  A tagállamok vámszabályozással kapcsolatos jogszabályai meghatározhatnak más személyeket, akik jogosultak az e bekezdésben meghatározott műveletek elvégzésére.
 5. A vámhatóság engedélyével megengedett a szabadraktár vámeljárása alá helyezett áruk és (vagy) a szabadraktár vámeljárása alá helyezett árukból előállított (átvett) áruk kivitele egy vámraktár területéről. szabadraktár a vámszabad raktár vámeljárásának befejezése nélkül a következő esetekben:
  1. a meghatározott árukat, amelyek berendezések vagy más alapvető termelési létesítmények, amelyeket egy szabad raktár tulajdonosa üzembe helyezett és használt, vagy a meghatározott alapvető termelési létesítmények egyes részeit javítás céljából az Unió vámterületének többi részébe exportálják (kivéve a nagyjavítást, korszerűsítést), karbantartást vagy egyéb műveletek végrehajtását, amelyek szükségesek az ilyen áruk normál (működési) állapotának fenntartásához;
  2. a meghatározott árukat az Unió vámterületének többi részébe exportálják műszaki tesztelésük, kutatásuk, tesztelésük, hitelesítésük, beleértve a gyártási folyamat által előírt műveleteket, valamint mintákként történő bemutatás céljából;
  3. a meghatározott árukat a tagállam többi területére exportálják, amelynek területén a vámraktár tulajdonosa szerepel a szabadraktárak tulajdonosainak nyilvántartásában, annak érdekében, hogy a vámeljárás befejezése után vámműveleteket hajtson végre. a szabadraktáron kívüli szabadraktárnak az állam tagjának a vámszabályozással összhangban felhatalmazott vámhatóságában köteleznek el vámügyletek az ilyen áruk vonatkozásában;
  4. a meghatározott árukat kivitelre és egy másik szabad raktár területén történő tartózkodás céljából exportálják a tagállamok jogszabályai által előírt esetekben e kódex 5. cikkének (212) bekezdésével összhangban.
 6. Az e cikk (1) bekezdésének 2. és 5. albekezdésében meghatározott árukat a vámhatóság által megállapított időtartam lejárta előtt újra be kell importálni egy szabad raktár területére, az ilyen műveletek céljai és körülményei alapján. A vámhatóság által megállapított időtartam meghosszabbítható ezen áruk nyilatkozattevőjének indokolt kérésére.
  Az e cikk (3) bekezdésének 5. albekezdésében meghatározott áruk tekintetében a vámraktár vámeljárását a vámhatóság által megállapított időtartam lejárta előtt be kell fejezni. A vámhatóság által megállapított időtartam meghosszabbítható az áruk nyilatkozattevőjének indokolt kérésére.
  Az e cikk (4) bekezdésének 5. albekezdésében meghatározott árukat a vámhatóság által megállapított időtartam lejárta előtt egy másik szabadraktár területén kell elhelyezni. A vámhatóság által megállapított időtartam meghosszabbítható ezen áruk nyilatkozattevőjének indokolt kérésére.
 7. Az e cikk (5) bekezdésében meghatározott engedélynek a vámhatóság általi kiadására vonatkozó eljárást a tagállamok vámszabályozással kapcsolatos jogszabályaival összhangban kell meghatározni.
 8. A szabadraktár vámeljárás alá vont áruk egésze vagy egy része, és (vagy) a szabadraktár vámeljárása alá helyezett árukból készített (átvett) áruk vonatkozásában olyan tranzakciókat lehet folytatni, amelyek biztosítják az áruk átadását. ezen áruk tulajdonjogának, használatának és (vagy) elidegenítésének joga. Ebben az esetben a szabadraktár vámeljárásának műveletét az e kódexben megállapított eljárásnak megfelelően kell végrehajtani, kivéve azokat az eseteket, amikor e cikk (9) bekezdésével összhangban megengedett ezen áruk átadása a egy szabadraktár vámeljárása.
 9. Szabadraktár vámeljárása alá helyezett árukat és (vagy) szabadraktár vámeljárása alá helyezett árukból készített (átvett) árukat szabadon átruházni a szabadraktár vámeljárásának befejezése nélkül, és ( vagy) használja:
  1. vállalkozónak (alvállalkozónak) vagy más személynek, aki az építési és (vagy) szerelési szerződéses munkákat egy szabad raktár területén végzi;
  2. a fuvarozónak szállításukhoz;
  3. személyek, akik javításokat (a nagyobb javítások, korszerűsítés kivételével), karbantartást és egyéb műveleteket fognak végezni az áruk normál (működési) állapotának fenntartásához;
  4. személyek, akik az ilyen áruk műszaki tesztelésével, kutatásával, tesztelésével, ellenőrzésével, a gyártási folyamat által előírt műveleteket, valamint mintákként történő bemutatásukat fogják elvégezni;
  5. azok a személyek, akik a szabad raktár területéről kivitt árukkal kapcsolatos műveleteket hajtják végre, az e cikk (1) bekezdésének 2. és 5. albekezdésében meghatározott esetekben.
 10. Az áruknak az e cikk (9) bekezdésében meghatározott személyek birtokába és (vagy) felhasználásába történő átadása nem mentesíti a szabadraktár vámeljárása alá helyezett áruk nyilatkozattevőjét az áruknak a az e fejezetben előírt szabadraktár vámeljárása.

214 cikk. azonosító szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi áruk, szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) áruk

 1. A szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi áruk azonosítása érdekében a szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) áruk esetében a következő módszerek alkalmazhatók:
  1. a szabad raktár tulajdonosa vagy a vámtisztviselők pecséteket, bélyegzőket, digitális és egyéb jelöléseket helyeznek el a szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukon;
  2. a külföldi áruk részletes leírása, fényképezése, méretarányos képe;
  3. az előre kiválasztott minták és (vagy) a külföldi áruk és a külföldi árukból előállított (átvett) áruk mintáinak összehasonlítása;
  4. a meglévő termékcímkék használata, beleértve a sorszámokat is;
  5. egyéb módszerek, amelyek a szabadraktár vámeljárás alá vont áruk jellege, valamint a szabadraktár vámeljárás alá vont áruk feldolgozásához elvégzett műveletek alapján alkalmazhatók, többek között a benyújtott, részletes részleteket tartalmazó dokumentumok megvizsgálásával. információk a szabadraktár vámeljárása alá helyezett külföldi áruk felhasználásáról, a szabadraktár vámeljárás alá vont áruk feldolgozásához szükséges műveletek végrehajtásának technológiai folyamatáról, valamint előállításuk technológiájáról, vagy vámellenőrzés végrehajtásával a szabadraktár vámeljárása alá helyezett áruk feldolgozása során.
 2. A szabadraktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) árukban a szabadraktár vámeljárása alá helyezett külföldi áruk azonosítására vonatkozó eljárást a tagállamok vámszabályozással kapcsolatos jogszabályai szerint állapítják meg.

215. cikk. Szabad raktár vámeljárásának befejezése és befejezése

 1. A szabadraktár vámeljárását a következő esetekben kell befejezni:
  1. a szabadraktár működésének megszüntetése a szabadraktár működésének megszűnésétől számított 6 hónapon belül;
  2. Szabadraktár vámeljárása alá helyezett áruk, a szabadraktár vámeljárás alá vont árukból készített (átvett) áruk kivitele a szabadraktár területéről, kivéve az ilyen áruk kivitelének eseteit:
   • e kódex 5. cikkének (213) bekezdésében meghatározott célokra;
   • temetésre, semlegesítésre, hasznosításra vagy bármilyen más módon történő megsemmisítésre a tagállamok jogszabályainak megfelelően, ha ezek az áruk elvesztették fogyasztói tulajdonságukat és alkalmatlanná váltak arra a célra, hogy szánják őket;
  3. a nyilatkozattevő által a szabad raktár vámeljárása alá helyezett áruk és (vagy) a szabadraktár vámeljárása alá helyezett árukból készült (átvett) áruk birtoklásának, használatának és (vagy) ártalmatlanításának jogait a egy másik személy e cikk 10. bekezdésével összhangban, kivéve az áruk átadását a jelen Kódex 9. cikkének (213) bekezdésében meghatározott esetekben.
 2. A vámszabad raktár vámeljárásának befejezése után az áruk nyilatkozattevője az a személy lehet, aki az árunyilatkoztató volt, amikor egy szabad raktár vámeljárása alá vonták őket, és ha ezt a tagállam jogszabályai előírják. Egy másik személy.
 3. A szabadraktár működésének megszűnésekor a szabadraktár vámeljárásának művelete a jelen Kódexben előírt vámeljárások alá vonásával fejeződik be, a vámszállítási vámeljárás kivételével a területén található áruk szabadraktár vámszabad raktár vámeljárása alá helyezett áruk, árukból készült (átvett) áruk, szabadraktárak vámeljárás alá vont áruk, figyelembe véve e cikk (4) és (5) bekezdését, vagy vám alá helyezése nélkül cikk (7) és (9) bekezdésével összhangban.
  Ha a szabadraktár vámeljárása nem fejeződik be e bekezdés első bekezdésével összhangban, ennek a vámeljárásnak a hatálya az e cikk (1) bekezdésének 1. albekezdésében meghatározott időtartam lejártával megszűnik, és az árukat visszatartják a vámhatóságok e kódex 51. fejezetével összhangban.
 4. Az áruknak az Unió vámterületén kívüli szabadraktár területéről történő kivitele esetén a szabadraktár vámeljárásának végrehajtása a helyiséggel zárul le:
  1. újrakivitelre vonatkozó vámeljárás alapján:
   • a szabadraktár vámeljárás alá vont és a szabadraktár területéről változatlan állapotban kivitt külföldi áruk, kivéve a természetes kopás miatti változásokat, valamint a normál szállítási körülmények között bekövetkező természetes veszteség miatti változásokat ) és (vagy) tárolás;
   • olyan áruk, amelyeket külföldi árukból állítottak elő (kaptak) szabad raktár vámeljárása alá, és amelyeket e kódex 218. cikke szerint nem ismernek el uniós áruknak;
  2. kiviteli vámeljárás szerint:
   • Szabad raktár vámeljárása alá helyezett uniós áruk;
   • az Unió áruiból készült (kapott) áruk;
   • külföldi árukból előállított (átvett) áruk, amelyeket szabadraktár vámeljárás alá vontak, és amelyeket e kódex 218. cikke szerint uniós áruknak ismernek el.
 5. Az áruk szabad raktár területéről az Unió vámterületének többi részére történő kivitele esetén a szabad raktár vámeljárásának végrehajtása a helyiséggel zárul:
  1. e kódex 1. cikke (4) bekezdésének 5., 7., 10., 14., 16. és 2-127. albekezdésében meghatározott vámeljárások alapján a szabad raktár területéről kivitt, szabadraktár vámeljárás alá vont külföldi áruk változatlan állapotban, kivéve a természetes kopás miatti változásokat, valamint a normális szállítás (szállítás) és (vagy) tárolás körülményei között bekövetkezett természetes veszteség, valamint a vám alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) árukat. szabad raktár eljárása, figyelembe véve e cikk (6) bekezdését;
  2. újrabehozatal vámeljárása alapján:
   • Szabadraktár vámeljárás alá vont uniós áruk, amelyek változatlanok maradtak, kivéve a természetes kopás miatti változásokat, valamint a normál szállítás (szállítás) és (vagy) tárolás körülményei között bekövetkezett természetes veszteség miatti változásokat;
   • kizárólag szabadáru vámeljárás alá vont uniós árukból gyártott (átvett) áruk, az uniós árukra vonatkozó szabadraktári vámeljárás befejezése után.
 6. Ha a szabadraktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) áruk összetétele olyan külföldi árukat tartalmaz, amelyek a belső piac védelmi intézkedései alá tartoznak, akkor a szabad raktár területéről a többi területre történő kivitelre szánt áruk az Unió vámterületét e kódex 1. cikke (7) bekezdésének 2. és 127. albekezdésében meghatározott vámeljárások alá lehet vonni, feltéve, hogy az árukban azonosítják a szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukat.
 7. A szabadraktár vámeljárása anélkül fejeződik be, hogy vámeljárás alá vonnák az e cikk (9) bekezdésében előírt esetben, valamint a következő esetekben:
  1. a szabadraktár vámeljárása alá helyezett árukat, valamint a szabadraktár vámeljárás alá vont árukból előállított (átvett) árukat elvesztették fogyasztói tulajdonságaik és alkalmatlanná váltak a rendeltetésük szerinti használatra. szabad raktár területéről temetésre, semlegesítésre, hasznosításra vagy bármilyen más módon történő megsemmisítésre a tagállamok jogszabályainak megfelelően. Ebben az esetben a szabadraktár vámeljárásának vége a szabadraktár vámeljárás alá vont áruk egy részével kapcsolatban ér véget, amely megfelel az eltemetett, ártalmatlanná tett, ártalmatlanított és (vagy) áruk számának. más módon megsemmisítve, és a tagállamok vámszabályozással összhangban meghatározva;
  2. a szabad raktár vámeljárása alá helyezett áruk megsemmisülnek és (vagy) visszavonhatatlanul elvesznek egy baleset vagy vis maior miatt, vagy visszavonhatatlanul elvesznek a természetes veszteség következtében normál szállítás (szállítás) és (vagy) raktározás körülményei között, és az ilyen megsemmisítés vagy visszavonhatatlan veszteség tényét a vámhatóság elismeri a tagállamok vámszabályozással kapcsolatos jogszabályaival összhangban.
 8. Az e cikk (7) bekezdésében előírt esetekben a vámraktár vámeljárásának befejezésére vonatkozó eljárást a tagállamok vámszabályozással kapcsolatos jogszabályaival összhangban kell meghatározni.
 9. A szabadraktár működésének megszűnésekor a szabadraktár vámeljárásának hatása a szabadraktár vámeljárása alá helyezett áruk vonatkozásában, amelyek a szabadraktár tulajdonosa által üzembe helyezett és használt berendezések , vagy olyan áruk, amelyeket a szabad raktár tulajdonosa ingatlan-objektumok létrehozására használ a szabad raktár területén, és amelyek az ilyen ingatlan-objektumok szerves részét képezik, és amelyek a meghatározott áruk vámeljárás alá vonása nélkül vannak kitöltve. a tagállamok jogszabályai.
  Ezek az áruk az uniós áruk státusát a szabadraktár vámeljárásának befejezésétől számítják.
 10. Amikor a nyilatkozattevő a szabadraktár vámeljárása alá helyezett áruk és a szabadraktár vámeljárása alá helyezett árukból készített (átvett) áruk birtoklásának, használatának és (vagy) ártalmatlanításának jogát másnak átruházza személy, a vámraktár vámeljárása az e cikk (1) bekezdésének 5. albekezdésével összhangban fejeződik be.
 11. A szabadraktár vámeljárásának befejezése a szabadraktár tulajdonosának felszámolása után a tagállamok vámszabályozással kapcsolatos jogszabályainak megfelelően történik.

216. cikk. Szabadraktár vámeljárása alá helyezett (elhelyezett) külföldi áruk vonatkozásában behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének megjelenése és megszűnése, fizetési határidő és számítás

 1. A vámszabad raktár vámeljárása alá helyezett (elhelyezett) külföldi áruk vonatkozásában importvámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettsége a nyilatkozattevőtől származik attól a pillanattól kezdve, hogy a vámhatóság nyilvántartásba vesz egy árunyilatkozatot , valamint az árunyilatkozat benyújtása előtt szabadon bocsátott áruk vonatkozásában olyan személytől, aki árubevallás benyújtása előtt az áruk kiadására vonatkozó kérelmet nyújtott be - attól a pillanattól kezdve, hogy a vámhatóság nyilvántartásba vette az árukra vonatkozó árunyilatkozat benyújtása.
 2. A vámszabad raktár vámeljárása alá helyezett (elhelyezett) külföldi áruk vonatkozásában behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségét a nyilatkozattevő a következő körülmények fennállása esetén megszünteti:
  1. a vámraktár vámeljárásának befejezése e kódex 215. cikkével összhangban, ideértve az e cikk (4) bekezdésében meghatározott körülmények bekövetkeztét követően is, kivéve a vámraktár vámeljárásának befejezését a vámtarifa alá helyezésével a jelen kódex 2. cikke (4) bekezdése (215) bekezdése második albekezdésének negyedik bekezdésében meghatározott áruk exportálási eljárása;
  2. a kiviteli vámeljárás alá vont, e kódex 2. cikke (4) bekezdése második albekezdésének negyedik bekezdésében meghatározott áruk kivitele az Unió vámterületéről;
  3. Olyan áruk elhelyezése, amelyek vonatkozásában a vámszabad raktár vámeljárása megszűnt, és (vagy) a szabad raktár vámeljárása alá helyezett árukból készült (átvett) áruk az ilyen vámeljárás alkalmazásának keretében , amelyet a Vámkódex 7. cikkének (129) bekezdésével összhangban vámeljárások alapján szüntettek meg;
  4. az importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése és (vagy) beszedése az e cikk (5) bekezdésével összhangban kiszámított és fizetendő összegekben;
  5. A vámhatóság által a vámszabályozással összhangban a vámhatóság által a szabadraktár vámeljárása alá helyezett külföldi áruk és (vagy) előállított (átvett) áruk megsemmisítésének és (vagy) visszavonhatatlan elvesztésének a vámhatóság általi elismerése vámszabad raktár vámeljárása alá helyezett árukból baleset vagy vis maior, vagy ezen áruk helyrehozhatatlan elvesztésének ténye a normál szállítás (szállítás) és (vagy) tárolás körülményei között bekövetkezett természetes elvesztés következtében, kivéve: azok az esetek, amikor az ilyen külföldi áruk vonatkozásában a jelen Kódexnek megfelelő ilyen megsemmisítés vagy helyrehozhatatlan veszteség előtt a behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetési határideje elérkezett;
  6. az áruk vámszabad raktár vámeljárása alapján történő kiadásának megtagadása - az árunyilatkozat vagy a felszabadítási kérelem nyilvántartásba vételekor felmerült importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettségével kapcsolatban árukról árunyilatkozat benyújtása előtt;
  7. árunyilatkozat visszavonása e kódex 113. cikkével összhangban és (vagy) az áruk kiadásának törlése a kódex 4. cikkének (118) bekezdésével összhangban - az importvámok, adók, különös fizetési kötelezettségek vonatkozásában , dömpingellenes, kiegyenlítő vámok, amelyek az árunyilatkozat nyilvántartásba vétele során merültek fel;
  8. az áruk elkobzása vagy átalakítása valamely tagállam tulajdonába (jövedelmébe) az adott tagállam jogszabályaival összhangban;
  9. áruk vámhatóság általi visszatartása e kódex 51. fejezetével összhangban;
  10. áruk átmeneti megőrzése vagy vámeljárás alá helyezése olyan áruk esetében, amelyeket bűncselekmény feljelentése ellenőrzése, büntetőügy vagy közigazgatási szabálysértési eljárás (közigazgatási eljárás lefolytatása) során lefoglaltak vagy letartóztattak, és amelyekről határozat született visszaküldésre készült, ha az ilyen árukat korábban nem engedték szabadon.
 3. A behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettsége az e cikk (4) bekezdésében meghatározott körülmények fennállása esetén teljesül.
 4. A következő esetekben a behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének határideje:
  1. szabad raktár területéről történő kivitel esetén a szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi áruk és (vagy) a szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) áruk, a az ilyen árukra vonatkozó vámszabad raktár vámeljárása, vagy a Vámkódex 5. cikkének (213) bekezdésében meghatározott esetekben a vámhatóság engedélye nélkül, kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen áruk szabad raktár területéről exportálhatók a vámraktár vámeljárásának befejezése a jelen Vámkódex 2. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében előírt esetekben, - a szabadraktár területéről történő elszállítás napja, és ha ez a nap nincs meghatározva, - az a nap a szabadraktár területéről történő ilyen kiszállítás tényének feltárása;
  2. Szabadraktár vámeljárása alá helyezett külföldi áruk és (vagy) szabadraktár vámeljárás alá vont külföldi árukból készített (átvett) áruk átadása más személynek a vámeljárás befejezése előtt az ilyen áruk szabad raktárának létesítménye, kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen áruk átadhatók a jelen Kódex 9. cikkének (213) bekezdésében előírt esetekben - az áruk átadásának napja, és ha ez a nap nincs meghatározva, az átadás tényének feltárásának napja;
  3. a vámraktár által e kódex 6. cikke (213) bekezdésének első bekezdésével összhangban megállapított időtartam lejárta előtt a vámraktár területére történő visszatérés elmaradása esetén a szabad raktár területéről a a jelen Vámkódex 1. cikke (2) bekezdésének 5. és 213. albekezdésében meghatározott esetek - a vámhatóság által a Vámkódex 6. cikke (213) bekezdésének első bekezdésével összhangban megállapított időszak lejártának napja;
  4. ha a szabadraktár vámeljárása nem fejeződik be a vámhatóság által e kódex 6. cikke (213) bekezdésének második bekezdésével összhangban a vámhatóság által a vámszabad raktár területéről kivitt áruk vonatkozásában megállapított időtartam lejárta előtt. a jelen kódex 3. cikke (5) bekezdésének 213. albekezdésében meghatározott eset, - ezen időszak lejártának napja;
  5. abban az esetben, ha a vámhatóság által e kódex 6. cikke (213) bekezdésének harmadik bekezdésével összhangban megállapított időtartam lejárta előtt nem helyeznek el egy másik szabad raktár területén, a szabad raktár területéről a jelen Vámkódex 4. cikke (5) bekezdésének 213. albekezdésében meghatározott eset - a vámhatóság által a Vámkódex 6. cikke 213. szakaszának harmadik bekezdésével összhangban megállapított időszak lejártának napja;
  6. szabadraktár vámeljárás alá vont külföldi áruk és (vagy) szabadraktár vámeljárás alá vont külföldi árukból készített (átvett) áruk elvesztése esetén, a megsemmisítés és (vagy) helyrehozhatatlan veszteség kivételével baleset vagy vis maior, vagy helyrehozhatatlan veszteség a természetes veszteség következtében normál szállítás (szállítás) és (vagy) raktározás körülményei között, - az áruk elvesztésének napja, és ha ez a nap nincs meghatározva, - a nap az ilyen veszteség tényének feltárása;
  7. ha a vámhatóság az általa megállapított határidőn belül nem nyújt be a vámhatósághoz olyan dokumentumokat, amelyek megerősítik az e cikk 2. cikke (1) bekezdése második albekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott áruk temetésének, semlegesítésének, hasznosításának vagy egyéb megsemmisítésének tényét - az ilyen áruk szabad raktár területén kívüli kivitelének napja;
  8. a kiviteli vámeljárás e kódex 5. cikke (139) bekezdésének harmadik bekezdésével összhangban történő megszüntetése esetén az e kódex 2. cikke (4) bekezdése második albekezdésének negyedik bekezdésében meghatározott áruk vonatkozásában, kivéve a kiviteli vámeljárás megszüntetése a meghatározott áruk vonatkozásában, amelyek a megszüntetés időpontjában egy szabad raktár területén találhatók, - az (215) bekezdés első bekezdésében megállapított időtartam lejártát követő nap. e kódex 5. cikkének rendelkezései.
 5. Ha az e cikk (4) bekezdésében meghatározott körülmények a szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi árukkal kapcsolatban merültek fel, akkor importvámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat kell fizetni, mintha az ilyen külföldi árukat vámeljárások alá vonták volna a belföldi fogyasztásra bocsátáshoz vámtarifa-preferenciák alkalmazása és az importvámok és adók megfizetésére vonatkozó kedvezmények alkalmazása nélkül.
  Ha az e cikk (4) bekezdésében meghatározott körülmények a szabad áru vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) árukkal kapcsolatban merültek fel, és az ilyen árukban, e kódex 214. cikkével összhangban, a a vámeljárást azonosítják. a szabadraktári eljárást, behozatali vámokat, adókat, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat kell fizetni a szabadraktári vámeljárás alá vont és az előállított (átvett) áruk gyártására használt külföldi áruk vonatkozásában. a szabadraktári vámeljárás alá vont külföldi árukból, mintha az ilyen külföldi árukat a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárása alá vonták volna be vámkedvezmények és az importvámok és adók megfizetésére vonatkozó kedvezmények alkalmazása nélkül.
  E záradék első és második bekezdésében meghatározott esetekben a behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok, az importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok mértékének kiszámításához a vámhatóság által az áruk vámszabad raktár vámeljárása alá helyezésére benyújtott árunyilatkozatnak a vámhatóság általi nyilvántartásba vételének napján hatályban lévő árukra vonatkoznak, amelyeknek a kiadása a vámhatóság alá kerül egy vámraktár eljárása az árunyilatkozat benyújtása előtt készült - azon a napon, amikor a vámhatóság az árunyilatkozat benyújtása előtt nyilvántartásba vette az áruk kiadására vonatkozó kérelmet.
 6. Ha az e cikk (4) bekezdésében meghatározott körülmények fennállnak a szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk vonatkozásában, és az ilyen árukban e kódex 214. cikkével összhangban a vámhatóság alá helyezett külföldi áruk vámszabad raktár eljárása esetén behozatali vámokat, adókat, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat kell fizetni, mintha a szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból készített (kapott) árukat szabadon bocsátási vámeljárás alá vonták volna belföldi fogyasztásra tarifa-preferenciák és az importvámok és adók megfizetésére vonatkozó kedvezmények alkalmazása nélkül. Ebben az esetben az importvámokat, adókat, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat e kódex 7. és 12. fejezeteinek megfelelően kell kiszámítani.
  A behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításához behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok mértékét kell alkalmazni azon a napon, amely az import befizetésének határideje. vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok az e cikk (4) bekezdésével összhangban a szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) áruk vonatkozásában. Ha az áruk vámértékének meghatározása, valamint az importvámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámítása érdekében a devizát egy tagállam pénznemévé kell átváltani, az ilyen átváltás az e cikk (4) bekezdésével összhangban a behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok esedékességének napján érvényes átváltási árfolyamon történik. Ha a vámhatóságnak nincs pontos információja az árukról (jellege, neve, mennyisége, származása és (vagy) vámértéke), akkor a fizetendő behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításának alapja a váminformációk alapján határozzák meg, és az áruk osztályozását e kódex 3. cikkének (20) bekezdésének figyelembevételével végzik.
  Ha a külgazdasági tevékenység árunómenklatúrájának megfelelő termékkódot csoportosítási szinten határozzuk meg, 10-nél kevesebb karakterrel:
  • a behozatali vámok kiszámításához a legmagasabb vámtételeket kell alkalmazni, amelyek megfelelnek az ilyen csoportba tartozó áruknak;
  • az adók kiszámításához a hozzáadottértékadó-kulcsok közül a legmagasabbat, a legmagasabbat az ilyen csoportba sorolt ​​áruknak megfelelő jövedéki adó (jövedéki adó vagy jövedéki adó) mértéke jelenti, amelyek tekintetében a legmagasabb az adómérték vámot megállapítják;
  • a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításához az ilyen csoportba tartozó áruknak megfelelő különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok közül a legmagasabb mértéket kell alkalmazni, figyelembe véve e záradék tizedik bekezdését. A különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat az e cikk 4. fejezetével összhangban megerősített áruk származása és (vagy) a meghatározott vámok meghatározásához szükséges egyéb információk alapján számítják ki. Ha az áruk származása és (vagy) a meghatározott vámok megállapításához szükséges egyéb információk nem kerülnek megerősítésre, akkor a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat a legmagasabb speciális vámok, dömpingellenes és kiegyenlítő vámok alapján számítják ki. a külgazdasági tevékenység árunómenklatúrájának ugyanaz a kódja, ha az áruk besorolása 10 karakteres szinten történik, vagy a csoportba sorolt ​​áruk, ha a külföldi gazdasági tevékenységre vonatkozó árunómenklatúrának megfelelő árukódok csoportosítási szinten meghatározva 10 karakternél kevesebb karakterrel.
   Az árukról későbbi pontos információk megállapításakor az importvámokat, adókat, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat ilyen pontos információk alapján számítják ki, valamint a túlfizetett és (vagy) túlzottan beszedett importösszegek visszatérítését (ellentételezését) számítják ki. vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok vagy a be nem fizetett összegek beszedése e kódex 10. és 11. fejezetével, valamint 76. és 77. cikkével összhangban.
 7. Az e cikk (5) bekezdésével összhangban befizetett (beszedett) behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok összege után kamatot kell fizetni, mintha ezeknek az összegeknek a függvényében fizetési halasztást adtak volna az áruk vámeljárás alatt álló vámraktárba helyezésének napja az importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetési határidejének lejártának napján. A meghatározott kamatot a kódex 60. cikkével összhangban kell kiszámítani és kifizetni.
 8. Szabad raktár vámeljárásának befejezése vagy az e vámkódex 2. cikke (4) bekezdése második albekezdésének negyedik bekezdésében meghatározott áruk kivitele az Unió vámterületéről történő kivitele esetén, vagy az áruk vámeljárás alá vonása e kódex 215. cikkének a külföldi árukra vonatkozó 7. cikkének (129) bekezdésével összhangban, vagy az ilyen áruk vámhatóság általi feltartóztatása e kódex 51. fejezete szerint a vámfizetési kötelezettség teljesítése után, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok és (vagy) beszedésük (részben vagy egészben) az e cikknek megfelelően befizetett és (vagy) beszedett vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok összege a kódex 10. fejezetével és 76. cikkével összhangban visszatérítésre (ellentételezésre) kötelesek.

217. cikk. A behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításának és megfizetésének jellemzői a szabadraktár vámeljárás alá vont áruk, valamint a vám alá helyezett külföldi árukból készített (átvett) áruk esetében vámszabad raktár eljárása, külön vámeljárások szerint

 1. Szabad raktár vámeljárása alá helyezett és a szabad raktár területén vámszabad raktár vámeljárása alá helyezett áruk feldolgozásán kívül eső külföldi áruk vámkezelés alá helyezése a belföldi fogyasztásra bocsátás céljából a behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámítása, a behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok mértékének alkalmazása azon a napon érvényes, amely a vámhatóság által a nyilatkozat nyilvántartásba vételének napján érvényes. - az áruk vámszabad raktár vámeljárás alá vonására benyújtott áruk vonatkozásában, valamint olyan áruk vonatkozásában, amelyek szabad áru vámeljárás alá vonása esetén a raktár az árukra vonatkozó nyilatkozat benyújtása előtt történt, azon a napon, amikor a vámhatóság az árukra vonatkozó nyilatkozat benyújtása előtt nyilvántartásba veszi az áruk kiadására vonatkozó kérelmet, kivéve a jelen záradék második bekezdésében meghatározott esetet.
  A vámszabad raktár vámeljárása alá helyezett, a szabad raktár tulajdonosa által üzembe helyezett és az e rendelet 1. cikkének (213) bekezdésében előírt műveletek végrehajtására használt berendezések belföldi fogyasztásra bocsátására vonatkozó vámeljárás alá vonásakor A behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításához használt kód alkalmazza a behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok azon mértékét, amely a vámhatóság által a vámáru-nyilatkozat nyilvántartásba vételének napján érvényes. a berendezések belföldi fogyasztásra bocsátásának vámeljárás alá vonása iránti kérelem.
 2. Amikor e kódex 1. cikke (5) bekezdésének 7., 10., 14., 2. és 127. albekezdésében meghatározott vámeljárásoknak vetik alá, a szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi árukból készített (átvett) áruk:
  1. A szabad áru vámeljárás alá vont, e kódex 214. cikkével összhangban végrehajtott külföldi áruk meghatározott árukban történő azonosításának függvényében a behozatali vámokat, adókat, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat kiszámítják. szabad raktár vámeljárása alá helyezett és áruk gyártására használt külföldi árukra, amelyeket szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból gyártottak (kaptak). Ugyanakkor az importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításához a behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok mértékét kell alkalmazni, amelyek a hatálybalépés napján hatályosak. az áruk vámáru-eljárás alá vétele iránti vámáru-nyilatkozat vámhatóság általi nyilvántartásba vétele, és olyan áruk vonatkozásában, amelyek szabadszabad raktár vámeljárása alá helyezése előtt a árunyilatkozat benyújtása, - azon a napon, amikor a vámhatóság az árubevallás benyújtása előtt nyilvántartásba veszi az áruk kiadására vonatkozó kérelmet;
  2. a vámhatóság nyilvántartásba vételének napján a vámszabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból készített (átvett) árukra vonatkozó árunyilatkozat hiánya, a vámeljárás alá vont külföldi áruk azonosítása Szabad raktár vámeljárás alá vont, e kódex 214. cikkével összhangban végrehajtott külföldi árukból készített (átvett) áruk raktára, a behozatali vámokat és adókat az elhelyezett külföldi árukból számítják ki szabadraktár vámeljárása alatt. Ugyanakkor a behozatali vámok és adók kiszámításához a behozatali vámok és adók mértékét kell alkalmazni azon a napon, amely a vámhatóság nyilvántartásba veszi az áruk vámáru-nyilatkozatát a vámeljárásokban meghatározott vámeljárások szerint. e kódex 1. cikke (5) bekezdésének 7., 10., 14., 2. és 127. albekezdése. Ebben az esetben a behozatali vámok értékvám alapján történő kiszámításának alapja a szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) áruk becsült értéke, amelynek meghatározására a Bizottság által megállapított eljárást kell alkalmazni.
 3. A szabadraktár vámeljárásának befejezésével a szabadraktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) áruk vámtarifa alá vonásával a Vámkódex 10. cikkének 215. bekezdésével összhangban behozatali vámok, adók szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) árukhoz viszonyítva kerülnek kiszámításra. Ugyanakkor a behozatali vámok és adók kiszámításához a behozatali vámok és adók mértékét kell alkalmazni azon a napon, amikor a vámhatóság nyilvántartásba veszi az áruk vámáru-nyilatkozatát az árucikkek albekezdésekben meghatározott vámeljárás alá vonására benyújtott árukról. E kódex 1. cikke (5) bekezdésének 7., 10., 14., 2. és 127. pontja.
 4. Ha a behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításához az e cikk (1) - (3) bekezdésében meghatározott esetekben a devizát egy tagállam pénznemére kell átváltani, az átváltás az egyes esetekre megállapított behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok alkalmazási napján érvényes átváltási árfolyamon történik.

218. cikk. Szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) áruk státusának meghatározása

 1. Ha a szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) árukat az Unió vámterületéről exportálják, az ilyen áruk helyzetét az áruk megfelelő feldolgozásának kritériumai szerint határozzák meg, amelyek kifejezhetők ban ben:
  1. az árukód megváltoztatása a külgazdasági tevékenység árunómenklatúrájának megfelelően az első 4 karakter bármelyikének szintjén;
  2. az áruk értékének változásai, amikor a felhasznált anyagok költségének vagy a hozzáadott érték százalékos aránya eléri a végtermék árának állandó részét (ad valorem share szabály);
  3. a szükséges feltételek teljesítése, a termelési és technológiai műveletek elvégzése, amely elegendő ahhoz, hogy az árukat az Unió áruként elismerjék.
 2. A szabad raktár vámeljárása alá helyezett, az Unió vámterületéről történő kivitel céljából árukból előállított (átvett) árukat az Unió vámterületéről történő kivitel céljából az Unió áruként ismerik el, ha a gyártás (átvételi) műveletek eredményeként áruk esetében az alábbi feltételek egyike teljesül:
  1. változás történt az árukódban a külgazdasági tevékenység árunómenklatúrájának megfelelően az első 4 karakter bármelyikének szintjén, kivéve az e cikk (3) bekezdésében meghatározott eseteket;
  2. a szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi áruk értékének százalékos aránya nem haladja meg a végtermék árának fix részét, vagy a hozzáadott érték a végtermék árában rögzített részesedést ér el, kivéve a az e cikk (3) bekezdésében meghatározott esetek;
  3. az áruk vonatkozásában a feltételek teljesültek, a gyártási és technológiai műveletek megtörténtek, amelyek elegendőek egy szabadraktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból (az Unióból származó áruk), kivéve: az e cikk 3. szakaszának első bekezdésében meghatározott eset.
 3. A szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) árukat nem ismerik el az Unió áruként, ha csak azokat a műveleteket hajtották végre olyan áruk vonatkozásában, amelyek nem felelnek meg az elégséges feldolgozás kritériumainak, függetlenül attól, hogy egyéb feltételek teljesítése.
  Az árukódjának a külgazdasági tevékenységre vonatkozó árunómenklatúrával összhangban történő megváltoztatása az első 4 számjegy bármelyikének szintjén, valamint az érték szerinti részesedés szabálya nem alkalmazandó a külföldi árukból előállított (átvett) áruk megfelelő feldolgozásának kritériumaként. a szabadraktár vámeljárása, ha a szabadraktár vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk vonatkozásában felsorolja a feltételeket, a gyártási és technológiai műveleteket, amelyek elegendőek a szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi áruk, az Unió árui.
 4. A szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk, az uniós áruk elismeréséhez elegendő feltételek, gyártási és technológiai műveletek, valamint az olyan műveletek felsorolása, amelyek teljesítése nem nem felel meg az elégséges feldolgozás kritériumainak a szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) áruk státusának meghatározásakor a Bizottság határozza meg.
 5. Az ad valorem share szabálynak a szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból származó (átvett) áruk megfelelő feldolgozásának kritériumaként való alkalmazási eljárását a Bizottság határozza meg.
  A szabadraktári vámeljárás alá vont uniós áruk javítási műveleteinek végrehajtása során az ad valorem megosztási szabályt nem alkalmazzák a megfelelő feldolgozás kritériumaként.
 6. A szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) áruk státusát egy felhatalmazott állami szerv vagy egy tagállam felhatalmazott szervezete határozza meg.
 7. A szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) áruk státusát igazoló dokumentumként egy felhatalmazott állami szerv vagy egy tagállam felhatalmazott szervezete véleményt nyilvánít a (z) által gyártott (átvett) áruk elismeréséről. a vámeljárás alá vont külföldi áruk szabad raktár, az uniós áruk vagy a szabad raktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) áruknak nem az Unió áruként történő elismerésére vonatkozó következtetés. E következtetések formáját, e következtetések elektronikus dokumentumok formájában történő felépítését és formátumát, a kitöltési eljárást, valamint a kiadásuk és alkalmazásuk eljárását a Bizottság határozza meg.
 8. Szabadraktár vámeljárása alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) áruk - ilyen áruk - státusát igazoló okmány hiánya, törlése vagy érvénytelenítése a szabadraktár vámeljárásának befejezése után annak kivitele céljából az Unió vámterületéről érkező személyeket, az Unió áruinak, más célból pedig külföldi áruknak kell tekinteni.