МЕНЮ

A veszély összefoglalása

A veszélyességi nyilatkozatok (H-mondatok, veszélyességi nyilatkozatok, veszélyességi nyilatkozatok) a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere (GHS) alapján a veszély természetére vagy mértékére vonatkozó egységes figyelmeztetések.

A figyelmeztetéseket szabványos mondatokként használják a vegyi anyagokkal kapcsolatos általános veszélyek rövid ismertetésére. 2011-ben a figyelmeztetések listáját újra közzétették a GHS negyedik módosított kiadásában.

A szójegyzékben szereplő bejegyzések száma 122.
Szójegyzékek keresése (rendszeres kifejezések megengedettek)

szójegyzék

kifejezés Meghatározás
H420
Káros az emberi egészségre és a környezetre azáltal, hogy elpusztítja az ózonréteget a felső légkörben
H413
Hosszan tartó károsodást okozhat a vízi élővilágban
H412
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H411
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H410
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H402
Ártalmas a vízi szervezetekre
H401
Mérgező a vízi szervezetekre
H400
Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H373
Hosszabb vagy ismételt expozíció (**) károsíthatja a szerveket (****)
H372
Hosszan tartó vagy ismételt expozíció miatt káros a szervekre (****) (**)
H371
Károsíthatja a szerveket (****) (**)
H370
Ártalmas a szervekre (****) (**)
H362
Károsíthatja a csecsemőket
H361
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a magzatot (***) (**)
H360
Károsíthatja a termékenységet vagy a magzatot (***) (**)
H351
Feltehetően rákot okoz (**)
H350
Rákot okozhat (*)
H341
Genetikai hibák okozásának gyanúja (*)
H340
Genetikai hibákat okozhat (*)
H336
Álmosságot vagy szédülést okozhat
H335
Légúti irritációt okozhat
H334
Belélegezve allergiát vagy asztma tüneteket vagy légzési nehézségeket okozhat
H333
Belélegezve ártalmas lehet
H332
Belélegezve ártalmas
H331
Belélegezve mérgező
H330
Belélegezve halálos
H320
Szemizgató hatású
H319
Súlyos szemirritációt okoz
H318
Súlyos szemkárosodást okoz
H317
Allergiás bőrreakciót válthat ki
H316
Enyhe bőrirritációt okoz
H315 + H320
Irritálja a bőrt és a szemet
H315
Bőrizgató hatású
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
H313 + H333
Bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas lehet
H313
Bőrrel érintkezve ártalmas lehet
H312 + H332
Bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas
H312
Bőrrel érintkezve ártalmas
H311 + H331
Bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező
H311
Bőrrel érintkezve mérgező
H310 + H330
Bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos
H310
Bőrrel érintkezve halálos
H305
Lenyelve és a légutakba kerülve ártalmas lehet.
H304
Lenyelve és a légutakba jutva halálos lehet.
H303 + H333
Lenyelve vagy belélegezve ártalmas lehet
H303+H313+H333
Lenyelve ártalmas lehet
H303 + H313
Lenyelve vagy bőrrel érintkezve ártalmas lehet
H303
Lenyelve ártalmas lehet
H302 + H332
Lenyelve vagy belélegezve ártalmas
H302+H312+H332
Lenyelve ártalmas
H302 + H312
Lenyelve vagy bőrrel érintkezve ártalmas
H302
Lenyelve ártalmas
H301 + H331
Lenyelve vagy belélegezve mérgező
H301+H311+H331
Lenyelve mérgező
H301 + H311
Lenyelve vagy bőrrel érintkezve mérgező
H301
Lenyelve mérgező
H300 + H330
Lenyelve vagy belélegezve halálos
H300+H310+H330
Lenyelve végzetes
H300 + H310
Lenyelve vagy bőrrel érintkezve halálos
H300
Lenyelve végzetes
H290
Maró hatású lehet a fémekre
H281
Hűtött gázt tartalmaz; kriogén égési sérüléseket vagy sérüléseket okozhat
H280
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hevítés hatására felrobbanhat
H272
Fokozhatja az égést; oxidálószer
H271
Égést és robbanást okozhat; erős oxidálószer
H270
Égést okozhat vagy fokozhat; oxidálószer
H261
Vízzel érintkezve gyúlékony gázt bocsát ki
H260
Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat bocsát ki
H252
Önmelegítő anyagok nagy mennyiségben; tűz valószínűsége
H251
Önmelegedő anyagok; tűz valószínűsége
H250
Spontán égés a szabadban
H242
A hevítés tüzet okozhat
H241
A hevítés robbanást vagy tüzet okozhat
H240
Felmelegedés esetén robbanás következhet be.
H232
Levegővel érintkezve spontán meggyulladhat
H231
A reakció következtében robbanás akkor is előfordulhat, hogy nincs levegő megemelkedett nyomáson és / vagy hőmérsékleten
H230
A reakciók levegő hiányában is robbanást okozhatnak
H229
Nyomás alatt álló tartály: felmelegedhet
H228
Gyúlékony szilárd anyag
H227
Tűzveszélyes folyadék
H226
Gyúlékony folyadék és gőz
H225
Gyúlékony folyadék és gőz
H224
Rendkívül gyúlékony folyadék és gőz
H223
Gyúlékony aeroszolok
H222
Gyúlékony aeroszolok
H221
Gyúlékony gáz
H220
Gyúlékony gáz
H208
Tűzveszély; fokozott robbanásveszély csökkentett deszenzibilizáló szerekkel
H207
Tűz vagy kivetülés veszélye; fokozott robbanásveszély csökkentett deszenzibilizáló szerekkel
H206
H205
Tűz okozta tömeges robbanás lehetősége
H204
Tűz vagy kivetülés veszélye
H203
Robbanó; tűzveszély
H202
Robbanó; jelentős terjedési veszély
H201
Robbanó; tömeges robbanásveszély
H200
Illékony robbanóanyag
EUH 401
Az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt ​​veszély elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítást.
EUH 210
Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.
EUH 209A
Használat közben tűzveszélyessé válhat.
EUH 209
Használatakor nagyon gyúlékonyvá válhat.
EUH 208
Tartalmazza (szenzibilizáló anyag neve). Allergiás reakciókat okozhat.
EUH 207
Figyelem! Kadmiumot tartalmaz! A használat során veszélyes gőzök keletkeznek. Lásd: Információ
EUH 206
Egy figyelmeztetés! Ne használja más termékekkel együtt. Veszélyes gázokat (klórt) bocsáthat ki.
EUH 205
Epoxi komponenseket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 204
Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 203
krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 202
Cianoakrilát. Veszély! Pillanatok alatt tapad a bőrre és a szemre. Gyermekektől elzárva tartandó.
EUH 201A
Figyelem! Ólmot tartalmaz.
EUH 201
Ólmot tartalmaz. Ne használja felületeken
EUH 071
Irritálja a légutakat.
EUH 070
Szembe kerülve mérgező.
EUH 066
Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
EUH 059
Veszélyes az ózonrétegre.
EUH 044
Robbanásveszély zárt helyiségekben történő melegítés esetén.
EUH 032
Savakkal érintkezve erősen mérgező gáz szabadul fel.
EUH 031
Savakkal érintkezve mérgező gáz szabadul fel.
EUH 029
Vízzel érintkezve mérgező gáz képződik.
EUH 019
Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.
EUH 018
Használat közben gyúlékony / robbanásveszélyes gőzök / levegő keverékek keletkezhetnek.
EUH 014
Hevesen reagál vízzel.