МЕНЮ

Az Oroszországi Szövetségi Vámszolgálat N 14-88/35479 14.06.2018-i levele a műszaki szabályok hatálya alá tartozó áruk feltételes kiadásáról

Annak biztosítása érdekében, hogy az Orosz Föderáció vámhatóságai betartsák a törvényeket Euratom valamint az Orosz Föderáció jogszabályai a vámügyek, a műszaki szabályozás területén, valamint a kötelező megfelelőségértékelés tárgyát képező termékekkel kapcsolatos vámműveletek végrehajtása idejének csökkentése és a külföldi gazdasági tevékenységben résztvevők költségeinek minimalizálása, a Kereskedelmi Korlátozások Minisztériuma , Oroszország Szövetségi Vámhivatalának (a továbbiakban - UTOVEK) pénznem- és exportellenőrzése a következőkre hívja fel a figyelmet.

A műszaki előírások hatálya alá tartozó áruk feltételes kiadása

Az Eurázsiai Gazdasági Unióról szóló szerződés 53 (a továbbiakban: az EAEU-Szerződés) 29.05.2014. Cikkével összhangban az EAEU területén forgalomba hozott termékeknek biztonságosnak kell lenniük.

Az EAEU Vámkódexének 351. TC EAEU) megállapította vámhatóságok biztosítja az EAEU vámterületén az Unió vámterületén áthaladó árukra vonatkozó tilalmak és korlátozások betartásának biztosítását, valamint az állam, az emberi élet és az egészség, a növényvilág és az állatvilág, valamint a környezet védelmének védelmét és ellátását.

Az EAEU Vámkódexének 7. Cikke szerint az EAEU vámhatárán áthaladó áruk és (vagy) a tilalmak és korlátozások betartásával vámeljárásoknak vannak alávetve. A tiltások és korlátozások betartását, amelyek magukban foglalják a technikai szabályozási intézkedéseket is, a dokumentumok és (vagy) információk vámhatóságoknak történő benyújtásával megerősítik.

Az 118 TK EAEC cikknek megfelelően áruk felszabadítása a vámhatóság által előállított, feltéve, hogy az adott személy eleget tett az áruk bejelentett vámeljárás alá vételének feltételeinek, vagy bizonyos árukategóriák használatára megállapított feltételeknek, amelyeket az EAEU Vámkódexének megfelelően nem kell vámeljárás alá vonni, kivéve, ha ez a feltétel a tilalmaknak és Az EAEU-Szerződéssel és (vagy) az EAEU-tagállamok jogszabályaival összhangban lévő korlátozások az áruk felszabadítása után megerősíthetők.

Abban az esetben, ha a belföldi fogyasztásra szánt vámeljárás alá vont áruk kiadásakor a megfelelőségi dokumentumokat (megfelelőségi igazolás, megfelelőségi nyilatkozat), az EAEU Vámkódexének 126. cikkével és az 219 N 27.11.2010-FZ szövetségi törvényének (a továbbiakban: az N 311 szövetségi törvény) 311. cikke szerinti XNUMX. megszerzéséhez de nem később, mint az áruk felszabadítását követő 45 napon, hacsak másként nem határozzák meg.

Az N 219 szövetségi törvény 311. Cikkével összhangban a nyilatkozattevő írásbeli vagy elektronikus formában benyújtott indokolt fellebbezése alapján a vámhatóságok írásbeli vagy elektronikus formában lehetővé teszik a megfelelőségi dokumentumok benyújtását az áruk felszabadítása után.

Az UTEC szerint a nyilatkozattevő indokolt fellebbezése a következő információkat tartalmazhatja:

 1. objektív ok arra, hogy az áruk bejelentésekor a megfelelőségi dokumentumok nem kerülnek benyújtásra;
 2. az áru címzettjének neve és helye;
 3. a minőségi, mennyiségi és egyéb, az azonosításhoz szükséges információk, az áruk jellemzői, amelyekre vonatkozóan nincsenek megfelelőségi dokumentumok;
 4. információ az áruk indulási országáról (gyártásáról);
 5. az áruk nevét és helyét, valamint az áruk tárolásának feltételeit, feltüntetve az áruk tárolására szánt helyiségek (terület) tulajdonjogát vagy használatát igazoló dokumentumokat;
 6. a dokumentumok benyújtásának tervezett határideje.
Az N 4 szövetségi törvény 219. Cikkének 311. Bekezdése szerint a vámhatóságok az áruk felszabadítását követően megtagadják a megfelelőségi okmányok benyújtására vonatkozó engedély kiadását, ha nyilatkozattevő a vámhatósághoz való benyújtást megelőző egy éven belül adminisztratív felelősségre került közigazgatási bűncselekmények a vámügy területén, az Orosz Föderáció igazgatási szabálysértési szabályzatának 16.20. cikkében (a továbbiakban: közigazgatási törvénykönyv).

Az EAEU Vámbizottságának 3. Cikke 126. Bekezdése és a 2 szövetségi törvény 219. a feltételesen kiadott áruk harmadik félnek történő átadására tilostöbbek között azáltal, hogy más módon értékesítik vagy elidegenítik őket, és amennyiben az áruk vámellenőrzésével összefüggésben az áruk vámterületére történő behozatalra vonatkozó korlátozásokat állapítanak meg, tilos a használat (használat, fogyasztás) bármilyen formában történő használata.
Ugyanakkor a vámhatóságok jogosultak arra, hogy a nyilatkozattevőt kötelezzék arra, hogy az előírt határidőn belül benyújtja a dokumentumok benyújtására vonatkozó kötelezettséget, valamint a korlátozások betartására vonatkozó kötelezettségeket, valamint alkalmazzon más intézkedéseket az ilyen korlátozások betartásának biztosítására (3 219 cikk 311).

A megfelelőségi nyilatkozatot vagy a termékek kötelező tanúsítását az EAE (Vámunió) műszaki szabályai által megállapított rendszerek szerint végzik.

Mind a tétel, mind a kereskedelmi forgalomban kapható termékek megfelelőség-ellenőrzési rendszerei biztosítják a termékminták vizsgálatát egy akkreditált vizsgálati laboratóriumban (központ).
A tömegtermelésű termékek kötelező követelményeinek való megfelelés értékelése céljából a mintákat és a mintákat be kell importálni az Unió vámterületére.

Az EAEU Vámkódexének 17. Cikkével összhangban az Orosz Föderációba behozott termékek esetében a mintavétel és / vagy a vizsgálatból származó minták a meghatalmazott személy a vámhatóság engedélyével kerülnek végrehajtásra, feltéve, hogy a tétel vámellenőrzés alatt áll. saját vámáru-nyilatkozat az áruk mintáit és (vagy) mintáit nem lehet benyújtani, feltéve, hogy azokat az árunyilatkozatban feltüntetik, amikor az árukat vámeljárás alá vonják.

Az EAEU Vámkódexének 104. Cikkével összhangban az EAEU vámterületére behozott áruk, beleértve mintákat és mintákat kutatási és tesztelési célokra, vámáru-nyilatkozat alá tartoznak.
Ebben az esetben az áruk (áruk) a vámunió vámterületére történő behozatalára vonatkozó eljárásról szóló rendelet, amelyre vonatkozóan a vámunióban kötelező érvényű követelményeket állapítottak meg, az Eurázsiai Gazdasági Bizottság igazgatóságának 25.12.2012 N 294 határozatával jóváhagyott, megállapítja, hogy egyetlen dokumentum és / vagy olyan információk, amelyek igazolják a termékek (áruk) kötelező követelményeinek való megfelelőségét az áruk vámeljárás alá vonása esetén, amennyiben azokat mintaként és (vagy) mintaként importálják. TIONS kutatás és tesztelés.

Felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy a kísérő- vagy kísérő nélküli poggyászban személyes küldetésre szállított áruk, beleértve a mintákat és (vagy) mintákat, külföldi postai küldemények küldésével vagy más módon, kizárólag személyes, családi, otthoni és egyéb nem kapcsolódó tárgyakra szánják. üzleti tevékenységeket, az egyének szükségleteit. Ha az ilyen termékeket kutatási és tesztelési célokra importálják annak érdekében, hogy megerősítsék a termékeknek a vállalkozáson belüli kötelező követelményeinek való megfelelését, az általános eljárásnak megfelelően nyilatkozatot kell tenniük.

Az Eurázsiai Gazdasági Unió vámuniójának 378. Cikkével összhangban a vámhatóságok kockázatkezelési rendszert használnak a vámellenőrzési objektumok kiválasztására és a minimálisra csökkentő intézkedésekre.
A vámellenőrzés során a kockázatkezelési rendszeren belüli vámhatóságok alkalmazzák a vámellenőrzés formáit, valamint a végrehajtás biztosítására irányuló intézkedéseket.
A vámellenőrzés egyik formája a vám, más dokumentumok és (vagy) információk ellenőrzése. Az EAEU Vámbizottságának 324. Cikkével összhangban a vámellenőrzés ilyen formájának alkalmazása a dokumentumokban meghatározott információk pontosságának megállapítása, feltöltésének és nyilvántartásba vételének helyessége, valamint az áruk felhasználási feltételeinek való megfelelés a bejelentett vámeljárásnak megfelelően.

A vámhatóság, az egyéb dokumentumok és (vagy) információk ellenőrzése során az EAEU Vámkódexének 325. Cikkével összhangban a vámhatóság jogosult további dokumentumokat és (vagy) információkat kérni.
A nyilatkozattevő indokolt fellebbezésében benyújtott információkat igazoló dokumentumok, az előírt határidőn belüli dokumentumok benyújtási kötelezettsége és a korlátozások betartásának kötelezettsége a következőket foglalhatja magában: \ t

 1. soros termékek esetében:
  - egy tesztjelentés, amely információkat tartalmaz a termékeknek a kötelező követelményeknek való megfelelőségének megerősítéséről, abban az esetben, ha a megfelelőségi dokumentumot nem regisztrálták a hivatalos Rosakkreditation weboldalán található megfelelőségi dokumentumok egységes nyilvántartásában;
  - a kérelmező és az akkreditált személy közötti polgári jogi kapcsolatokat igazoló dokumentumok (a hitelesítő szervezettel kötött megállapodás (akkreditált laboratórium (központ));
  - egy akkreditált vizsgálati laboratóriumtól (központtól) küldött levél, amely megerősíti az importált termékek (áruk) mennyiségét (tömegét és mennyiségét), amelyek a kutatás elvégzéséhez szükségesek (tesztek);
  - a minták és a termékminták behozatalát az Orosz Föderációba irányuló kutatások és vizsgálatok céljából (vámáru-nyilatkozat) igazoló dokumentumok.
 2. külön tétel által importált termékek esetében:
  - a kérelmező és az akkreditált személy közötti polgári jogi kapcsolatokat igazoló dokumentumok (a hitelesítő szervezettel kötött megállapodás (akkreditált laboratórium (központ));
  - egy akkreditált vizsgálati laboratóriumtól (központtól) küldött levél, amely megerősíti az importált termékek (áruk) mennyiségét (tömegét és mennyiségét), amelyek a kutatás elvégzéséhez szükségesek (tesztek);
  - a vámhatóság engedélye mintavételre és (vagy) mintákra;
  - mintavételi és (vagy) mintavétel.

Abban az esetben, ha a nyilatkozattevő nem nyújtja be a megadott dokumentumokat és (vagy) információkat, a vámhatóságnak joga van megtagadni az áruk felszabadítását (az EAEU Vámkódexének 125. Cikke).

A feltételesen kibocsátott árukra vonatkozó információkat a vámhatóság tisztviselője a CPS "Journals - Regisztráció" segítségével viszi be a vámhatóságok által vámfelügyelet alatt álló feltételesen kiadott áruk nyilvántartásába, amelyet az Oroszországi Szövetségi Vámszolgálat N 74, 13.01.2011. .XNUMX.

Ezenkívül információkat kell küldeni az áruk feltételes kiadásának minden egyes esetéről az áruk kiadása utáni osztálynak, valamint a vámok tilalmainak és korlátozásainak felosztásának, valamint a regionális vámhivatalnak az ilyen áruk elemzése és ellenőrzése céljából. A feltételesen kiadott áruk használatának korlátozásához kapcsolódó feltételek betartásának ellenőrzése az áruk szabadon bocsátását követően kerül végrehajtásra vámellenőrzési formák alkalmazásával.

Az EAEU Vámkódexének 310. Cikkével összhangban a vámellenőrzés formáinak alkalmazásának indoka az EAEU-törvény és az Orosz Föderáció jogszabályainak megsértésének kockázata.

Ezek a kockázatok a következők lehetnek:

 • a nyilatkozattevő, mielőtt a vámhatósághoz fordulna az áruk feltételes szabadon bocsátásáért, a vámhatósági adminisztratív bűncselekményekért a 16 CAO vezetője által biztosított adminisztratív felelősségre került;
 • a nyilatkozattevőre vonatkozó információk az 35-TNR "Információ a tiltások és korlátozások betartását igazoló érvénytelen dokumentumok beküldésének azonosított eseteiről" formában, amelyet az FCNUMX március 31, N N 2015;
 • a feltételesen gyártott termékek gyártója vonatkozásában a Rosakkreditation hivatalos honlapján található egységesített megfelelőségi dokumentumok nyilvántartása tartalmaz információkat a törölt (megszűnt) megfelelőségi dokumentumokról;
 • egy akkreditált személy (tanúsító testület, vizsgáló laboratórium) vonatkozásában, akivel a feltételesen előállított termékek nyilatkozattevője megállapodást kötött megfelelőségértékelésről, az akkreditált személyek egységes nyilvántartása, amelyet a Szövetségi Akkreditációs Ügynökség hivatalos honlapján tettek közzé, tartalmaz információkat a termék-megfelelőségértékelés területén elkövetett jogsértésekről;
 • a nyilatkozat helye és az áruk tényleges elhelyezésének helye a különböző vámhatóságokban található.

Az áruk feltételes szabadon bocsátása után a tilalmak és korlátozások betartásának megerősítését a vámhatóságnak az árunyilatkozat 44 oszlopában található engedélyek, valamint az engedélyek bejelentésével történő módosításával és kiegészítéssel végzik.

Vámtisztviselő vámügyletekellenőrzéssel kapcsolatos DTellenőrzést végzünk annak biztosítására, hogy az 44 DT oszlopban megadott, az ügynökségek közötti elektronikus kölcsönhatási rendszer (a továbbiakban: SMEV) által a Rosaccreditációval kapott információk a vámhatóságok egyetlen automatizált információs rendszerében rendelkezésre álljanak.

Ha a Rosaccreditációra automatikusan elküldött engedélyezési kérelemre válaszul hibaüzenet érkezett, vagy a „Nincs információ” formanyomtatvány, akkor ajánlott ellenőrizni a dízel áruk ellenőrzésével kapcsolatos vámeljárásokat végző vámtisztviselőt. az „Internet” információs és távközlési hálózat használata, az engedélyezési dokumentumról szóló információk rendelkezésre állása a RosAccreditation (www.fsa.gov.ru) és az Eurázsiai Gazdasági Bizottság hivatalos honlapján (www.eurasiancommissio n.org).

Az információs rendszerekben az engedélyezési dokumentumra vonatkozó információk hiányában a vámtisztviselő megtagadja a DT-ben megadott információk módosítását (kiegészítését).

Az áruk feltételes kiadása az EAEU piacán az egységes forgalmi jelzéssel ellátott termékek címkézése céljából

Az EAEU piacán a termékek egységes forgalmi jelének (a továbbiakban: egységes forgalmi jel) alkalmazására vonatkozó eljárási rend szerint jóváhagyta. A Vámunió Bizottságának 711. sz. határozata, 15.07.2011, a gyártók, a gyártó által meghatalmazott személyek, a termékek importőrei jogosultak azokat egységes forgalomba hozatali jelzéssel ellátni, ha a termék megfelelt az EAEU vonatkozó műszaki előírásában meghatározott valamennyi megfelelőségértékelési eljáráson, amit a a megfelelő termék-megfelelőségértékelési űrlapokhoz biztosított dokumentumokat.

Figyelembe véve, hogy az egységes forgalmi jelzést a termékeken még azelőtt el kell végezni, hogy a vámhatóság az árut forgalomba hozná, az UTOEC szerint az egységes forgalmi jellel való megjelölése a megfelelőségi okmány kézhezvétele után lehetséges. (megfelelőségi tanúsítvány, megfelelőségi nyilatkozat) az alábbi esetekben:

 1. külföldi gyártó - a tömeggyártott termékeket a gyártás helyén kell megjelölni;
 2. a gyártó által felhatalmazott személy - ha a sorozatgyártású termékeket nem külföldi gyártó egyetlen referenciajelzéssel nem jelölte meg a gyártás helyén, a címkézést az Orosz Föderáció területén végezhetik, ha az árut vámraktározási vámeljárás alá helyezik, vagy más helyen, az elhelyezés után. a belföldi fogyasztásra vonatkozó vámeljárás feltételei szerint;
 3. importőr által - a külön tételben szállított termékek esetében a jelölést az Orosz Föderáció területén az ilyen személy akaratára végre lehet hajtani, miután az árut vámraktárban vagy más helyen vámeljárás alá vonták. helyekre, miután azokat feltételesen belső fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vonták.

Ezzel egyidejűleg a vámhatóság csak abban az esetben, ha a termelési helyszínen egyetlen jelöléssel ellátott jelölés alá esnek, a vámhatóság által feltüntetett áruk feltüntethetők, ha: \ t

 • a nyilatkozattevő egy évvel a vámhatóság előtt történő benyújtása előtt nem került közigazgatási felelősségre az adminisztratív törvénykönyv 16.20.
 • a nyilatkozattevő indokolással ellátott fellebbezést nyújtott be az áruk szabadon bocsátására annak érdekében, hogy megakadályozza az érvénytelen megfelelőségi dokumentumok és (vagy) rájuk vonatkozó információk (nem a termékhez kapcsolódó) benyújtását, mivel a terméken nincs egyetlen jelölés, valamint az áru átadásának kötelezettsége harmadik félnek, többek között értékesítésük vagy más módon elidegenítésük vagy bármilyen formában történő felhasználása;
 • a nyilatkozattevő az EAEU jogosultságának megfelelően felhatalmazott személy áruk egyetlen fellebbezés jele.

Meg kell jegyezni, hogy az áruk belföldi fogyasztásra bocsátás céljából történő vámeljárás alá vonása csak akkor lehetséges, ha egyetlen forgalmi jelzéssel látják el őket, csak akkor lehetséges, ha a megfelelőségi dokumentumokról a DT nem tartalmaz információt. Ugyanakkor a nyilatkozattevő indoklással ellátott fellebbezésének tartalmaznia kell a megfelelőségre vonatkozó ilyen dokumentumokra vonatkozó információkat.

Az áruk feltételes szabadon bocsátása után a tilalmak és korlátozások betartásának megerősítése a vámhatósághoz szükséges engedélyek benyújtásával történik, a változásokkal és kiegészítésekkel az 44 DT oszlopban az engedélyekről való tájékoztatással, valamint az egyszeres forgalomjelzéssel ellátott termékekhez kapcsolódó kísérő dokumentumok egyidejű benyújtásával.