МЕНЮ

A tipikus megfelelőségi tanúsítási rendszerek leírása

1 tanúsítási rendszer

Az 1 áramkör az alábbi eljárásokat tartalmazza:

 • a kérelmezőnek a tanúsítási szervnek a tanúsítási szervhez történő benyújtása a kísérő műszaki dokumentációval;
 • a terméktanúsító testület által hozott határozat alkalmazása és elfogadása;
 • a tanúsítási szerv kiválasztja a termékmintákat a vizsgálathoz;
 • a termékminták akkreditált laboratóriumi vizsgálata;
 • a tanúsító testület által a termelés állapotának elemzése;
 • a tanúsítási szervezet által a termékek eredményeinek általánosítása a gyártás és a gyártás állapotának elemzése és a megfelelőségi igazolás kiadása a kérelmező részére;
 • egyetlen fellebbezés jele;
 • tanúsított termékek ellenőrzési ellenőrzése.

A kérelmező minden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítására, hogy a gyártási folyamat stabil legyen, és biztosítsa, hogy a gyártott termékek megfelelnek a műszaki előírásoknak, műszaki dokumentációt készítenek, és termékeik tanúsítására vonatkozó kérelmet nyújtanak be az akkreditáció területén ilyen termékkel rendelkező terméktanúsító szervek egyikéhez.

A terméktanúsító hatóság elemzi a kérelmező által szolgáltatott műszaki dokumentációt, és tájékoztatja a kérelmezőt a tanúsítás feltételeit tartalmazó kérelemről.

A tanúsító testület termékmintákat vesz fel a kérelmezőtől a vizsgálathoz.

A mintákat egy akkreditált laboratórium vizsgálja meg a terméktanúsító testület nevében, amelyet egy tesztjelentés kap.

Elemzés a kérelmező gyártásának állapotát a terméktanúsító szervezet végzi. Az elemzés eredményeit aktusban dokumentálják.

A tesztek pozitív eredményei és a termelés állapotának elemzése során a terméktanúsítási szerv elkészíti megfelelőségi igazolás és megadja a kérelmezőnek.

A technikai előírások eltérő rendelkezése hiányában a kérelmező egyetlen fellebbezési jelölést alkalmaz.

A terméktanúsítási szervezet a tanúsítványok ellenőrzését ellenőrzi a megfelelőségi tanúsítvány teljes érvényességi ideje alatt a termékminták akkreditált laboratóriumban történő tesztelésével és (vagy) a termelési állapot elemzésével. Ha az ellenőrzési ellenőrzés eredményei pozitívak, akkor a megfelelőségi igazolás érvényességét megerősítettnek kell tekinteni, amint azt az ellenőrzési ellenőrző aktus jelzi. Ha az ellenőrzési ellenőrzés eredményei negatívak, a terméktanúsító szerv az alábbi döntések egyikét hozza:

 • felfüggeszti a megfelelőségi igazolást;
 • visszavonja a megfelelőségi tanúsítványt.

A terméktanúsító szerv által hozott határozatokat közölni kell a kérelmezővel.

A kiadott megfelelőségi igazolások egységesített nyilvántartásában és a regisztrált megfelelőségi nyilatkozatokban, amelyeket a terméktanúsító szerv egyetlen formában hajt végre, bejegyzést kell tenni.

A termék vagy annak gyártási technológiájának tervezése (összetétele) megváltoztatásakor, amely befolyásolhatja a terméknek a műszaki előírásokban meghatározott követelményeknek való megfelelését, a kérelmezőnek előzetesen értesítenie kell a terméktanúsító hatóságot, amely eldönti, hogy szükséges-e új tesztek elvégzése és (vagy) a termelés állapotának elemzése.

2 tanúsítási rendszer

Az 2 áramkör az alábbi eljárásokat tartalmazza:

 • a kérelmező által a tanúsítási szervnek a tanúsítási szervhez benyújtott tanúsítványt a mellékelt műszaki dokumentációval együtt benyújtva, amely szükségszerűen tartalmazza a tanúsító szervezet irányítási rendszerei által kiadott igazolási rendszert (a tanúsítvány egy példányát), amely igazolja, hogy az irányítási rendszer megfelel a műszaki előírásokban meghatározott követelményeknek;
 • a termékek tanúsításáról szóló határozatban szereplő termékek alkalmazásának és elfogadásának a tanúsító szerv általi mérlegelése;
 • a tanúsítási szerv kiválasztja a termékmintákat a vizsgálathoz;
 • a termékminták akkreditált laboratóriumi vizsgálata;
 • a kérelmező által benyújtott műszaki dokumentáció elemzése, a termékminták vizsgálatának eredményei és a kérelmezőnek megfelelő megfelelőségi tanúsítvány kiadása a tanúsító szerv által a termékek hitelesítése;
 • egyetlen fellebbezés jele;
 • ellenőrzési ellenőrzés a tanúsított termékek felett, az irányítási rendszer stabilitásának ellenőrzése.

A kérelmező minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az irányítási rendszer stabilitását és a műszaki előírásoknak megfelelő termékek gyártásához szükséges termelési feltételeket, műszaki dokumentációt készítsen, és termékeinek tanúsítására vonatkozó kérelmet nyújt be az akkreditáció területén ilyen termékkel rendelkező terméktanúsító szervek egyikéhez.

A kérelem azt az okmányt jelöli, amelyre az irányítási rendszert tanúsították, attól függően, hogy egy vagy több dokumentumot lehet megállapítani a műszaki előírásokban, amelyekre vonatkozóan az irányítási rendszer tanúsított.

Ugyanakkor a kérelmező igazolást nyújt be az irányítási rendszerhez (a tanúsítvány egy példányát).

A minták alkalmazásának, kiválasztásának és tesztelésének vizsgálata.

Ha a műszaki dokumentáció és a tesztek elemzése pozitív, a terméktanúsító szerv összeállítja a megfelelőségi igazolást, és azt kiállítja a kérelmezőnek.

A technikai előírások eltérő rendelkezése hiányában a kérelmező egyetlen fellebbezési jelölést alkalmaz.

A terméktanúsító testület ellenőrzött ellenőrzést végez a tanúsított termékek teljes időtartama alatt, a termékminták akkreditált laboratóriumban történő tesztelésével és az ellenőrzési ellenőrzések eredményeinek elemzésével egy tanúsított irányítási rendszer tanúsítási szerve által. Ha az ellenőrzési ellenőrzés eredményei pozitívak, akkor a megfelelőségi igazolás érvényességét megerősítettnek kell tekinteni, amint azt az ellenőrzési ellenőrző aktus jelzi. Ha az ellenőrzési ellenőrzés eredményei negatívak, a terméktanúsító szerv az alábbi döntések egyikét hozza:

 • felfüggeszti a megfelelőségi igazolást;
 • visszavonja a megfelelőségi tanúsítványt.

A terméktanúsító szerv által hozott határozatokat közölni kell a kérelmezővel.

A kiadott megfelelőségi igazolások egységesített nyilvántartásában és a regisztrált megfelelőségi nyilatkozatokban, amelyeket a terméktanúsító szerv egyetlen formában hajt végre, bejegyzést kell tenni.

3 tanúsítási rendszer

Az 3 áramkör az alábbi eljárásokat tartalmazza:

 • a kérelmezőnek a tanúsítási szervnek a tanúsítási szervhez történő benyújtása a kísérő műszaki dokumentációval;
 • a termékek tanúsításáról szóló határozatban szereplő termékek alkalmazásának és elfogadásának a tanúsító szerv általi mérlegelése;
 • a tanúsítási szerv kiválasztja a termékmintákat a vizsgálathoz;
 • a termékminták akkreditált laboratóriumi vizsgálata;
 • a vizsgálati eredmények elemzése és a kérelmező számára megfelelőségi tanúsítvány kiadása;
 • jelölés termékek egyetlen tételével.

A kérelmező a műszaki dokumentációt alkotja, és a termelési tétel tanúsítására vonatkozó kérelmet nyújt be az akkreditáció területén ilyen termékkel rendelkező terméktanúsító szervek egyikéhez.

Az alkalmazásnak tartalmaznia kell a tétel és a termékegységek azonosító jellemzőit.

A tanúsító szerv tájékoztatja a kérelmezőt a kérelemről szóló határozatról, amely tartalmazza a tanúsítás lefolytatásának feltételeit.

A tanúsító testület a kérelmező által elvégzett vizsgálathoz kötegelt azonosítást és mintavételt végez.

A termelési tétel tesztelését (tételek mintavételezése) egy akkreditált laboratórium végzi a tanúsító szerv nevében, amelyhez a vizsgálati protokollt nyújtják.

Ha a vizsgálati eredmények pozitívak, a tanúsító szervezet megfelelőségi tanúsítványt ad ki, és azt a kérelmezőnek adja ki.

A technikai előírások eltérő rendelkezése hiányában a kérelmező egyetlen fellebbezési jelölést alkalmaz.

4 tanúsítási rendszer

Az 4 áramkör az alábbi eljárásokat tartalmazza:

 • a kérelmező által benyújtott tanúsítvány iránti kérelem benyújtása a mellékelt műszaki dokumentációval;
 • a kérelem és a tanúsítási szerv által hozott határozat megvizsgálása;
 • az egyes termelési egységek akkreditált laboratóriumi vizsgálata;
 • a vizsgálati eredmények elemzése és a kérelmező számára megfelelőségi tanúsítvány kiadása;
 • egyetlen fellebbezés jele.

A kérelmező a műszaki dokumentációt alkotja, és a termelési egység tanúsítására vonatkozó kérelmet nyújt be az akkreditáció területén ilyen termékkel rendelkező terméktanúsító szervek egyikéhez.

A kérelemnek tartalmaznia kell a termelési egység azonosító jeleit.

A tanúsító szerv tájékoztatja a kérelmezőt a kérelemről szóló határozatról, amely tartalmazza a tanúsítás lefolytatásának feltételeit.

Az egységvizsgálatokat akkreditált laboratórium végzi annak a tanúsító szervnek a nevében, amelyhez a vizsgálati jelentést nyújtják.

Ha a vizsgálati eredmények pozitívak, a tanúsító szervezet megfelelőségi tanúsítványt ad ki, és azt a kérelmezőnek adja ki.

A technikai előírások eltérő rendelkezése hiányában a kérelmező egyetlen fellebbezési jelölést alkalmaz.

5 tanúsítási rendszer

Az 5 áramkör az alábbi eljárásokat tartalmazza:

 • a kérelmező által benyújtott tanúsítvány iránti kérelem benyújtása a mellékelt műszaki dokumentációval;
 • a kérelem és a tanúsítási szerv által hozott határozat megvizsgálása;
 • a projektvizsgálatot végző tanúsító szerv;
 • a tanúsító testület elvégzi a termelés állapotának elemzését;
 • a kutatási projekt eredményeinek általánosítása, a termelési állapot elemzése és a kérelmezőnek a megfelelőségi igazolás kiadása;
 • egyetlen fellebbezés jele;
 • ellenőrzött termékek ellenőrzése.

A kérelmező minden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítására, hogy a gyártási folyamat stabil legyen, és biztosítsa, hogy a gyártott termékek megfelelnek a műszaki előírásoknak, műszaki dokumentációt készítenek, és termékeik tanúsítására vonatkozó kérelmet nyújtanak be az akkreditáció területén ilyen termékkel rendelkező terméktanúsító szervek egyikéhez.

A tanúsító szerv tájékoztatja a kérelmezőt a kérelemről szóló határozatról, amely tartalmazza a tanúsítás lefolytatásának feltételeit.

A tanúsító szervezet tanulmányozza a terméktervezést azáltal, hogy elemzi a termék gyártásának műszaki dokumentációját, az elvégzett számítások eredményeit és a kísérleti termékminták tesztelését.

A terméktervezés eredményeit egy nyilatkozatban rögzítik, amelyben a tanúsító szervezet értékeli a terméktervezés megfelelőségét a meghatározott követelményeknek.

A kérelmező termelési állapotának elemzését a tanúsító szervezet végzi. Az elemzési eredményeket egy aktus dokumentálja

A terméktervezés és a termelési állapotelemzés pozitív eredményei esetén a tanúsító szervezet megfelelőségi tanúsítványt ad ki, és azt a kérelmezőnek adja ki.

A technikai előírások eltérő rendelkezése hiányában a kérelmező egyetlen fellebbezési jelölést alkalmaz.

A terméktanúsítási szervezet a tanúsítványok ellenőrzését ellenőrzi a megfelelőségi tanúsítvány teljes érvényességi ideje alatt a termékminták akkreditált laboratóriumban történő tesztelésével és (vagy) a termelési állapot elemzésével. Ha az ellenőrzési ellenőrzés eredményei pozitívak, akkor a megfelelőségi igazolás érvényességét megerősítettnek kell tekinteni, amint azt az ellenőrzési ellenőrző aktus jelzi. Ha az ellenőrzési ellenőrzés eredményei negatívak, a terméktanúsító szerv az alábbi döntések egyikét hozza:

 • felfüggeszti a megfelelőségi igazolást;
 • visszavonja a megfelelőségi tanúsítványt.

A terméktanúsító szerv által hozott határozatokat közölni kell a kérelmezővel.

A kiadott megfelelőségi igazolások egységesített nyilvántartásában és a regisztrált megfelelőségi nyilatkozatokban, amelyeket a terméktanúsító szerv egyetlen formában hajt végre, bejegyzést kell tenni.

A termék vagy annak gyártási technológiájának tervezése (összetétele) megváltoztatásakor, amely befolyásolhatja a termék műszaki előírásokban meghatározott követelményeinek való megfelelését, a kérelmezőnek írásban előzetesen értesítenie kell a tanúsító szervet, amely dönt arról, hogy szükséges-e új tesztek és (vagy) elemzések elvégzése termelési állapot.

6 tanúsítási rendszer

Az 6 áramkör az alábbi eljárásokat tartalmazza:

a kérelmező által a tanúsítási szervnek a tanúsítási szervhez benyújtott tanúsítványt a mellékelt műszaki dokumentációval együtt benyújtva, amely szükségszerűen tartalmazza a tanúsító szervezet irányítási rendszerei által kiadott igazolási rendszert (a tanúsítvány egy példányát), amely igazolja, hogy az irányítási rendszer megfelel a műszaki előírásokban meghatározott követelményeknek;

 • a termelési projekt tanúsító szerv által történő elvégzése;
 • a műszaki dokumentáció elemzésének eredményeinek általánosítása, beleértve a terméktervezés tanulmányának eredményeit, valamint a kérelmező számára megfelelőségi tanúsítvány kiadása;
 • egyetlen fellebbezés jele;
 • ellenőrzött ellenőrzések a tanúsított termékek felett (a minőségirányítási rendszer stabilitásának ellenőrzése).

A kérelmező minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az irányítási rendszer stabilitását és a műszaki előírásoknak megfelelő termékek gyártásához szükséges termelési feltételeket, műszaki dokumentációt készítsen, és termékeinek tanúsítására vonatkozó kérelmet nyújt be az akkreditáció területén ilyen termékkel rendelkező terméktanúsító szervek egyikéhez.

A kérelem azt az okmányt jelöli, amelyre az irányítási rendszert tanúsították, attól függően, hogy egy vagy több dokumentumot lehet megállapítani a műszaki előírásokban, amelyekre vonatkozóan az irányítási rendszer tanúsított.

Ugyanakkor a kérelmező igazolást nyújt be az irányítási rendszerhez (a tanúsítvány egy példányát).

A tanúsító testület elemzi a műszaki dokumentációt, tanulmányt készít a termék tervezéséről, és pozitív eredménnyel állítja ki és állítja ki a kérelmező számára a termék megfelelőségi tanúsítványát.

A technikai előírások eltérő rendelkezése hiányában a kérelmező egyetlen fellebbezési jelölést alkalmaz.

A terméktanúsító testület a tanúsítási termékek ellenőrzése során a megfelelőségi bizonyítvány teljes érvényességi idején ellenőrzi a termékmintákat a vizsgálati laboratóriumban, és elemzi az ellenőrzési ellenőrzés eredményeit a tanúsított irányítási rendszer tanúsítási szerve által. Ha az ellenőrzési ellenőrzés eredményei pozitívak, akkor a megfelelőségi igazolás érvényességét megerősítettnek kell tekinteni, amint azt az ellenőrzési ellenőrző aktus jelzi. Ha az ellenőrzési ellenőrzés eredményei negatívak, a terméktanúsító szerv az alábbi döntések egyikét hozza:

 • felfüggeszti a megfelelőségi igazolást;
 • visszavonja a megfelelőségi tanúsítványt.

A terméktanúsító szerv által hozott határozatokat közölni kell a kérelmezővel.

A kiadott megfelelőségi igazolások egységesített nyilvántartásában és a regisztrált megfelelőségi nyilatkozatokban, amelyeket a terméktanúsító szerv egyetlen formában hajt végre, bejegyzést kell tenni.

A termék vagy gyártási technológiájának tervezése (összetétele) megváltoztatásakor, amely befolyásolhatja a terméknek a műszaki előírásokban meghatározott követelményeknek való megfelelését, a kérelmezőnek előzetesen írásban értesítenie kell a tanúsító szervet, amely eldönti, hogy szükséges-e új tesztek elvégzése.

7 tanúsítási rendszer

Az 7 áramkör az alábbi eljárásokat tartalmazza:

 • a kérelmező benyújtja a tanúsítási kérelem tanúsító szervéhez;
 • a kérelem és a tanúsítási szerv által hozott határozat megvizsgálása;
 • egy típusalkalmassági testület;
 • a tanúsító testület elvégzi a termelés állapotának elemzését;
 • a kutatási projekt eredményeinek általánosítása, a termelési állapot elemzése és a kérelmezőnek a megfelelőségi igazolás kiadása;
 • egyetlen fellebbezés jele;
 • ellenőrzött termékek ellenőrzése.

A kérelmező minden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítására, hogy a gyártási folyamat stabil legyen, és biztosítsa, hogy a gyártott termékek megfelelnek a műszaki előírásoknak, műszaki dokumentációt készítenek, és termékeik tanúsítására vonatkozó kérelmet nyújtanak be az akkreditáció területén ilyen termékkel rendelkező terméktanúsító szervek egyikéhez.

A tanúsító szerv tájékoztatja a kérelmezőt a kérelemről szóló határozatról, amely tartalmazza a tanúsítás lefolytatásának feltételeit.

A tanúsító szerv a terméktípus tesztelését az alábbi módszerek valamelyikén végzi:

 • kutatási minta a tervezett termeléshez, mint a jövőbeli termékek tipikus reprezentatív képviselője;
 • a műszaki dokumentáció elemzése, a termékminták vagy a termékek kritikus összetevőinek vizsgálata.

A típusvizsgálat eredményeit egy nyilatkozatban rögzítik, amelyben a tanúsító szervezet értékeli a terméktípus megfelelőségét a megállapított követelményeknek.

A kérelmező termelési állapotának elemzését a tanúsító szervezet végzi. Az elemzési eredményeket egy aktus dokumentálja

Ha a kutatás típusának eredményei pozitívak és a termelés állapotát elemezzük, a tanúsító szervezet megfelelőségi igazolást ad ki, és azt a kérelmezőnek adja ki.

A technikai előírások eltérő rendelkezése hiányában a kérelmező egyetlen fellebbezési jelölést alkalmaz.

A terméktanúsítási szervezet a tanúsítványok ellenőrzését ellenőrzi a megfelelőségi tanúsítvány teljes érvényességi ideje alatt a termékminták akkreditált laboratóriumban történő tesztelésével és (vagy) a termelési állapot elemzésével. Ha az ellenőrzési ellenőrzés eredményei pozitívak, akkor a megfelelőségi igazolás érvényességét megerősítettnek kell tekinteni, amint azt az ellenőrzési ellenőrző aktus jelzi. Ha az ellenőrzési ellenőrzés eredményei negatívak, a terméktanúsító szerv az alábbi döntések egyikét hozza:

 • felfüggeszti a megfelelőségi igazolást;
 • visszavonja a megfelelőségi tanúsítványt.

A terméktanúsító szerv által hozott határozatokat közölni kell a kérelmezővel.

A kiadott megfelelőségi igazolások egységesített nyilvántartásában és a regisztrált megfelelőségi nyilatkozatokban, amelyeket a terméktanúsító szerv egyetlen formában hajt végre, bejegyzést kell tenni.

A termék vagy annak gyártási technológiájának tervezése (összetétele) megváltoztatásakor, amely befolyásolhatja a termék műszaki előírásokban meghatározott követelményeinek való megfelelését, a kérelmezőnek írásban előzetesen értesítenie kell a tanúsító szervet, amely dönt arról, hogy szükséges-e új tesztek és (vagy) elemzések elvégzése termelési állapot.

8 tanúsítási rendszer

Az 8 áramkör az alábbi eljárásokat tartalmazza:

a kérelmező által a tanúsítási szervnek a tanúsítási szervhez benyújtott tanúsítványt a mellékelt műszaki dokumentációval együtt benyújtva, amely szükségszerűen tartalmazza a tanúsító szervezet irányítási rendszerei által kiadott igazolási rendszert (a tanúsítvány egy példányát), amely igazolja, hogy az irányítási rendszer megfelel a műszaki előírásokban meghatározott követelményeknek;

 • a kérelem vizsgálata és a tanúsító szervezet döntése a termékek tanúsítására;
 • egy típusalkalmassági testület;
 • a műszaki dokumentáció elemzésének eredményeinek általánosítása, beleértve a típusvizsgálat eredményeit, valamint a kérelmező számára megfelelőségi tanúsítvány kiadása;
 • egyetlen fellebbezés jele;
 • ellenőrzött ellenőrzések a tanúsított termékek felett (az irányítási rendszer stabilitásának ellenőrzése).

A kérelmező minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az irányítási rendszer stabilitását és a műszaki előírásoknak megfelelő termékek gyártásához szükséges termelési feltételeket, műszaki dokumentációt készítsen, és termékeinek tanúsítására vonatkozó kérelmet nyújt be az akkreditáció területén ilyen termékkel rendelkező terméktanúsító szervek egyikéhez.

A kérelem azt az okmányt jelöli, amelyre az irányítási rendszert tanúsították, attól függően, hogy egy vagy több dokumentumot lehet megállapítani a műszaki előírásokban, amelyekre vonatkozóan az irányítási rendszer tanúsított.

Ugyanakkor a kérelmező igazolást nyújt be az irányítási rendszerhez (a tanúsítvány egy példányát).

A tanúsító szerv elemzi a benyújtott dokumentumokat, kutatást végez, és pozitív eredményekkel elkészíti és kiadja a termék megfelelőségi igazolását a kérelmezőnek.

A technikai előírások eltérő rendelkezése hiányában a kérelmező egyetlen fellebbezési jelölést alkalmaz.

A terméktanúsító testület ellenőrzött ellenőrzést végez a tanúsított termékek teljes időtartama alatt, a termékminták akkreditált laboratóriumban történő tesztelésével és az ellenőrzési ellenőrzések eredményeinek elemzésével egy tanúsított irányítási rendszer tanúsítási szerve által. Ha az ellenőrzési ellenőrzés eredményei pozitívak, akkor a megfelelőségi igazolás érvényességét megerősítettnek kell tekinteni, amint azt az ellenőrzési ellenőrző aktus jelzi. Ha az ellenőrzési ellenőrzés eredményei negatívak, a terméktanúsító szerv az alábbi döntések egyikét hozza:

 • felfüggeszti a megfelelőségi igazolást;
 • visszavonja a megfelelőségi tanúsítványt.

A terméktanúsító szerv által hozott határozatokat közölni kell a kérelmezővel.

A kiadott megfelelőségi igazolások egységesített nyilvántartásában és a regisztrált megfelelőségi nyilatkozatokban, amelyeket a terméktanúsító szerv egyetlen formában hajt végre, bejegyzést kell tenni.

A termék vagy gyártási technológiájának tervezése (összetétele) megváltoztatásakor, amely befolyásolhatja a terméknek a műszaki előírásokban meghatározott követelményeknek való megfelelését, a kérelmezőnek előzetesen írásban értesítenie kell a tanúsító szervet, amely eldönti, hogy szükséges-e új tesztek elvégzése.

9 tanúsítási rendszer

Az 9 áramkör az alábbi eljárásokat tartalmazza:

a kérelmező által a tanúsítás iránti kérelemben szereplő termékek tanúsító szervének benyújtása a mellékelt műszaki dokumentációval, amely szükségszerűen tartalmazza: \ t

 • információ a kutatásról;
 • a gyártó vagy az akkreditált vizsgálati laboratórium által végzett vizsgálati jelentések;
 • összetevőanyagok és termékek vagy vizsgálati jelentések megfelelőségi igazolása (ha van ilyen);
 • minőségirányítási rendszer tanúsítványai (ha vannak);
 • a külföldi tanúsító szervek által kiadott dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a meghatározott termékek megfelelnek a rá vonatkozó műszaki előírásoknak;
 • egyéb dokumentumok, amelyek közvetlenül vagy közvetve igazolják a termékeknek a megállapított követelményeknek való megfelelését;
 • a termékek tanúsításáról szóló határozatban szereplő termékek alkalmazásának és elfogadásának a tanúsító szerv általi mérlegelése;
 • a műszaki dokumentáció elemzésének eredményeit és a kérelmező megfelelőségi igazolásának a tanúsító szerv általi elvégzése és összefoglalása;
 • egyetlen fellebbezés jele.

A kérelmező minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a termelési feltételek stabilitását a műszaki előírásoknak megfelelő termékek gyártásához, műszaki dokumentációt készítsen, és termékeinek tanúsítására vonatkozó kérelmet nyújt be az akkreditáció területén ilyen terméktípusú terméktanúsító szervek egyikéhez.

A tanúsító szerv tájékoztatja a kérelmezőt a kérelemről szóló határozatról, amely tartalmazza a tanúsítás lefolytatásának feltételeit.

A tanúsító szervezet elemzi a műszaki dokumentációt, a számítások eredményeit, a termékvizsgálatokat és egyéb dokumentumokat, amelyek közvetlenül vagy közvetve igazolják a termékeknek a megállapított követelményeknek való megfelelését.

A termékek műszaki dokumentációjának elemzésének eredményei a következtetésekben készülnek, amelyben a tanúsító szervezet értékeli a termékek megfelelőségét a megállapított követelményeknek.

Ha a termékek műszaki dokumentációjának elemzésének eredményei pozitívak, a tanúsító szervezet megfelelőségi tanúsítványt ad ki, és azt a kérelmezőnek adja ki.

A technikai előírások eltérő rendelkezése hiányában a kérelmező egyetlen fellebbezési jelölést alkalmaz.

A kiadott megfelelőségi igazolások egységesített nyilvántartásában és a regisztrált megfelelőségi nyilatkozatokban, amelyeket a terméktanúsító szerv egyetlen formában hajt végre, bejegyzést kell tenni.

A termék vagy gyártási technológiájának tervezése (összetétele) megváltoztatásakor, amely befolyásolhatja a terméknek a műszaki előírásokban meghatározott követelményeknek való megfelelését, a kérelmezőnek előzetesen írásban értesítenie kell a tanúsító szervet, amely dönt arról, hogy szükség van-e további vizsgálatokra.

A tipikus megfelelőségi tanúsítási rendszerek összefoglaló táblázata

Áramkör száma Sémaelem Alkalmazás pályázó A dokumentum megerősíti, hogy a
A termék tesztelése Becslése termelés Ellenőrzés vezérlés
1S termék tesztelése termelési elemzés a termékminták tesztelése és (vagy) a termelési állapotelemzés Sorozatban gyártott termékek esetében. Gyártó, beleértve a külföldi személyeket is, ha a gyártó a vámunió területén engedélyezett tömeggyártású termékekre vonatkozó megfelelőségi igazolás
2S termék tesztelése igazgatási rendszer tanúsítása termékvizsgálat és irányítási rendszer vezérlése
3S termék tesztelése - - Kötegelt gyártáshoz (egyetlen termék) Eladó (szállító), gyártó, beleértve a külföldi egy termékrész megfelelőségi igazolása
4S egyetlen elem tesztelése - - egy termék megfelelőségi igazolását
5S terméktervezési tanulmány termelési elemzés a termékminták tesztelése és (vagy) a termelési állapotelemzés Sorozatban gyártott termékek esetében, ha a késztermék tesztelése során teljes mértékben lehetetlen vagy nehéz megállapítani a követelményeknek való megfelelést Gyártó, beleértve a külföldi személyeket is, ha a gyártó a vámunió területén engedélyezett tömeggyártású termékekre vonatkozó megfelelőségi igazolás
6S terméktervezési tanulmány tanúsítvány
rendszerek
vezetés
teszt
minták
termékek és
ellenőrzés
ellenőrzés
rendszerek
vezetés
7S típusvizsgálat termelési elemzés a termékminták tesztelése és (vagy) a termelési állapotelemzés Soros és tömegtermelésre szánt komplex termékek, valamint nagyszámú termékmódosítás kiadásának tervezése esetén Gyártó, beleértve a külföldi személyeket is, ha a gyártó a vámunió területén engedélyezett tömeggyártású termékekre vonatkozó megfelelőségi igazolás
8S típusvizsgálat igazgatási rendszer tanúsítása termékvizsgálat és ellenőrzési rendszerirányítás
9S a műszaki dokumentáció elemzése alapján - - A külföldi gyártó által szállított, korlátozott mennyiségű termékekből vagy a Vámunió területén működő vállalkozások számára kialakított összetett termékekből álló termékek esetében Gyártó, beleértve a külföldi személyeket is, ha a gyártó a vámunió területén engedélyezett korlátozott gyártási tételre vonatkozó megfelelőségi igazolás